Regulament concurs postere 2018

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI DE POSTERE “PRIMAVARA DERMATOLOGICA IESEANA” 2017
Perioada: 2 aprilie – 15 mai 2018

ADRESABILITATE – MEDICI REZIDENTI (de orice specialitate) si STUDENTI

Art 1. Organizatorul
Concursul este organizat si desfasurat de Asociatia Dermatologilor din Moldova, persoana juridica de drept privat, infiintata si desfasurandu-si activitatea in calitate de organizatie medicala autonoma, profesionala, avand un caracter stiintific si educational, apolitic si non-profit, cu sediul in Iasi, sos. Arcu, nr. 26, Bl. Z15, Sc. B, Et.2, Ap. 26, Jud. Iasi, CUI RO32172195, avand cont numarul IBAN RO74INGB0000999903852419 deschis la ING BANK ROMANIA, Sucursala Triumf, reprezentata legal prin Prof. Dr. Branisteanu Daciana-Elena, in capacitatea sa de Presedinte (denumita in continuare „Organizatorul”). Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al acestuia, potrivit celor mentionate mai jos. Regulamentul este public pe website-ul www.primaderma.ro.

Art 2. Durata concursului si aria de desfasurare
Concursul este organizat si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, pe pagina de Facebook Primavara Dermatologica Ieseana.

Concursul va fi lansat la data de 2 aprilie 2018, ora 10:00 si va dura pana la data de 15 mai, ora 23:59 oferint posibilitatea organizatorului de a prelungi durata concursului cu cuantumul de zile egal cu zilele ramase pana la inceperea manifestarii Primavara Dermatologica Ieseana.
Concursul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

Art 3. Drept de participare
Are dreptul de participare la concursul de postere “Primavara Dermatologica Ieseana” orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, medic rezident (in orice specialitate medicala) si student al unei Universitati de Medicina din Romania.
La concurs nu pot participa angajatii organizatorului, colaboratorii acestuia sau ai agentiei partenere, precum si sotii/ sotiile acestor angajati ori rudele de gradul intai ale acestora.
Sunt descalificate automat persoanele care participa la concurs asumandu-si o identitate falsa sau impersonand alte persoane.

Art 4. Mecanismul concursului
Participantii la concurs trebuie sa respecte urmatorii pasi:
– sa dea „Like” paginii de Facebook Primavara Dermatologica – http://www.facebook.com/primaderma.ro
– sa trimita un poster stiintific, legat de specialitatea dermatologica, cu un subiect ales impreuna cu coordonatorul (studiu de caz, prezentare de studiu stiintific, etc.), cu dimensiunea A2 (420×594 mm), in format electronic, pe e-mail la adresa: inscrieri@primaderma.ro si sa posteze acest poster pe pagina de Facebook Primavara Dermatologica, insotit de cateva detalii legate de subiectul posterului. Obligatoriu, textul care insoteste imaginea (posterului) trebuie sa contina hashtag-ul #pdi2018.

Concursul se va desfasura in perioada 2 aprilie – 15 mai 2018.

Concursul va stabili 4 castigatori, dupa cum urmeaza:

La sfarsitul concursului vor exista doua modalitati de stabilire a castigatorului:
1. Autorii primelor 2 postere (cu cele mai multe “Like”-uri la data de 15 mai ora 23:59) devin automat castigatori ai concursului.
2. In perioada 15 – 24 mai 2018, Comitetul de Organizare al Evenimentului Primavara Dermatologica Ieseana va alege 2 postere castigatoare (altele decat cele desemnate prin intermediul paginii de Facebook), urmand sa anunte castigatorii pana la data de 26 mai, ora 10:00.
Premiile vor fi acordate in termen de o saptamana de la incheierea concursului si confirmarea castigatorilor.
In cadrul concursului, un participant poate castiga doar o singura data, un singur premiu.
Castigatorii vor fi anuntati pe pagina dedicata concursului si/sau pe adresa de e-mail. Daca un castigator a furnizat date de contact eronate si nu poate fi contactat intr-un interval de o saptamana de la anuntarea lui, i se va retrage premiul.
Art 5. Acordarea premiilor
Premiile se vor acorda prin prezentarea castigatorului la evenimentul Primavara Dermatologica Ieseana, care se desfasoara la Iasi in perioada 24 – 26 mai 2018, in baza actului de identitate in original.
Art 6.Premii
Se va decerna un total de 4 premii: sustinerea participarii la Evenimentul Primavara Dermatologica Ieseana, insemnand taxa de participare, taxa de participare la cina festiva (pentru medici rezidenti) si taxa de participare la cina festiva (pentru studenti).
In plus, se vor acorda premii surpriza, constand in produse dermatocosmetice.
De asemenea, cei 4 autori ai posterelor castigatoare vor avea posibilitatea sa sustina o prelegere pe subiectul posterului in plenul evenimentului Primavara Dermatologica Ieseana 2019.
Art 7. Responsabilitate
Organizatorul concursului nu isi asuma responsabilitatea pentru nesolicitarea premiului/premiilor intr-un interval de 7 de zile calendaristice din momentul anuntarii castigatorilor.
Eventualele contestatii pot fi facute la sediul organizatorului si vor fi luate in considerare in termen de 5 zile lucratoare din momentul primirii acestora.
Orice contestatii sosite dupa acest termen nu vor fi luate in considerare.
Art 8. Regulamentul concursului
Regulamentul concursului de postere “Primavara Dermatologica Ieseana” este disponibil gratuit pe pagina de Facebook a evenimentului: http://www.facebook.com/primaderma.ro precum si pe pagina oficiala a evenimentului stiintific: www.primaderma.ro.
Prin înscrierea la acest concurs participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament şi sunt de acord ca, în cazul în care vor participa la acest concurs, numele şi adresa lor să fie făcute publice şi folosite în scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.
Art 9. Incetarea concursului
Organizatorul poate decide incetarea prezentului concurs inainte de data de 15 mai 2018, din orice motiv, inclusiv, dar fara a se limita la: aparitia unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, imposibilitatea din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta campanie. Acest lucru va fi anuntat participantilor pe pagina de Facebook a evenimentului: http://www.facebook.com/primaderma.ro
Art 10. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.
Art 11. Prelucrarea datelor personale
Completarea datelor personale de inscriere are ca singur scop identificarea castigatorului, atribuirea corecta si livrarea premiului.
NOTA – Va rugam ca in momentul in care transmiteti posterul sa mentionati titulatura dumneavoastra – MEDIC REZIDENT/STUDENT.