Prof. Univ. Dr. Marin Burlea

Prof. Univ. Dr. Marin Burlea

Biography

CURRICULUM VITAE

Profesie: Medic primar pediatru
Medic primar în gastroenterologie
Funcţii: Profesor Universitar Dr. Pediatrie – gastroenterologie
Coordonator didactic Disciplina Pediatrie
Studii:
1967 -absolvent al Liceului teoretic”Mihai Eminescu” Iasi secţia umanistică, cu diploma de bacalaureat nr.9663/
sesiunea iunie 1967;
1967-1973 -student al Facultăţii de Medicină Generală, secţia Pediatrie, IMF Iaşi;
-absolvent al Facultăţii de Medicină Generală, secţia Pediatrie, cu diploma de doctor-medic nr.158369/ 3511;
1973-1979 medic secundar, specialitatea Pediatrie, Clinica a-II-a
Pediatrie, IMF Iaşi;
1980-1985 -medic specialist pediatrie Clinica a-II-a Pediatrie, Spitalul Clinic de Copii “Sf.Maria” Iaşi;
1985 -curs “medici şefi secţie pediatrie”, 9-21.XI.Iaşi;
1986-1987 -curs postuniversitar sănătate publică- “1 zi/săptămână” – 01.11.1986-30.06.1987, IMF Iaşi;
1987-1988 -curs postuniversitar medicină socială-“1 zi/săptămână” -01.11.1986-30.06.1987, IMF Iaşi;
1988 -curs postuniversitar “Organizare şi conducere a muncii” -Centrul de perfecţionare a Personalului Superior Sanitar- 23-25.11.1988 – CPPSS, Bucureşti;
1989 -curs postuniversitar “Aplicarea metodelor statisticomatematice în cercetarea medicală” – 23-28.10.1989 –
CPPSS, Bucureşti;
1990 -curs postuniversitar “ Probleme de organizare şi conducere a secţiilor de pediatrie” – 23-28.04.1990;
1991 -medic primar pediatrie prin examen, confirmat prin Ord.MS nr.800/ 1991;
1991-1994 -stagiu şi curs postuniversitar pentru obţinerea celei de a doua specialităţi;
1994 -medic specialist gastroenterologie (a-II-a specialitate) confirmat prin Ord.MS 2214/ 1994;
1995 -doctor în ştiinţe medicale confirmat prin Ord. Ministerului Învăţământului nr. 3554/ 10.03.1995;
2004 -medic primar gastroenterologie
STAGII ÎN STRĂINĂTATE
1990-1991 -stagiu de gastroenterologie – endoscopie digestivă CHRU-LILLE, Franţa – 3 luni;
1991 -stagiu de gastroenterologie şi nutriţie – CERRIS, VERONA, Italia – 1 lună;
1992 -stagiu de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică, Ospedalle “Sacro-Cuore” – 1 lună;
1996 -stagiu de endoscopie digestivă intervenţională, ARNHEM (Olanda) – 2 săptămâni;

FUNCŢII
1985-1990 -inspector OMCT – Direcţia Sanitară a Judeţului Iaşi
1990-1997 -director al Spitalului Clinic de Copii “Sf.Maria” Iaşi
din 1985 -medic şef secţie clinică gastroenterologie, Spitalul Clinic de Copii “Sf.Maria”, Iaşi, prin concurs confirmat prin Ord. M.S. nr.1791/ 1995;
din 1999 -Conferenţiar la Disciplina de Pediatrie I, Facultatea de Medicină Stomatologică, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
din 2000 -Şef Catedra Medicală II, Facultatea de Medicină Stomatologică, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
-Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Stomatologică, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
-Membru în Colegiul de Redacţie al Rev. “Medicina Stomatologică”;
din 2001 -Preşedinte al Comisiei de Imagine a Facultăţii de Medicină Stomatologică, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
2001-2009 -Director General al Spitalului Clinic de Urgenţe pentru Copii “Sf.Maria”, Iaşi;
din 2002 -Profesor la Disciplina de Pediatrie I, Facultatea de Medicină Stomatologică, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
2004-2006 -Prorector, UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi;
din 2004 -membru al Senatului UMF “Gr.T.Popa”, Iaşi
din 2004 -Îndrumător doctorat;
din 2009 -Preşedinte Societatea Română de Pediatrie

Membru al următoarelor societăţi medicale:
1. Societatea de Medici şi Naturalişti Iaşi – Secţia Pediatrie
2. Societatea Română de Genetică Medicală
3. Societatea Română de Gastroenterologie şi Endoscopie Digestivă
4. Societatea Română de Imunologie
5. Societatea Română de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică (membru asociat)
6. Societatea Română de Gastroenterologie pediatrică
7. Societatea Română de Nutriţie Enterală şi Parenterală ROSPEN
8. Asociaţia Europeană de Pediatrie (EPA)
9. Academia Europeană de Pediatrie (EAP)
Lucări publicate şi prezentate
– 313 titluri de lucrări ştiinţifice de pediatrie generală, echografie, oncopediatrie, gastroenterologie pediatrică, neurologie (159 prezentate,
154 publicate – 57 în extenso şi 97 în rezumat). Mentionam ca 10 lucrari sunt publicate in strainatate in reviste de circulatie internationala .

CĂRŢI
– un capitol în “Manualul de Neonatologie” sub redacţia Prof.Dr. I.Tansanu, 1995
– Monografia “Helicobacter pylori în patologia gastroduodenală la copil”, 1997
– un capitol in 3rd European Congress of Epileptology. Early Infantile Encephalopathy with burst suppression. Etiological study and prognostic considerations. Editura Monduzzi, 107-114, 1998, ISBN 88-323-0525-9
– Curs “Manual de Pediatrie pentru Studenţii Facultăţii de Medicină Stomatologică”, aprobat de Consiliul Profesoral, 1999, ISBN 973-9333-22-2
– un capitol “Helicobacter pylori în patologia gastroduodenală la copil” în monografia “Helicobacter pylori în patologia umană” sub redacţia Prof.Dr.Carol Stanciu, Ed. Editdan, Ed. Tehnopres, 2001, ISBN 973-99-150-9-4 şi ISBN 973-8048-53-2
– 3 capitole în “Patologie Pediatrică”, Georgeta Diaconu, Ed. Spiru Haret, Ed.Tehnică Info, 2003, ISBN 973-579-030-0 şi ISBN 9975-63-202-5,2003.
– 2 capitole în “Tehnici biofizice pentru diagnostic şi terapie”, Dana Ortansa Dorohoi, Ed. Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2004.ISBN 973-8243-81-5
– “Dicţionat Explicativ de Logopedie”, Ed. Sedcom Libris, 2004, ISBN 973-670-029-1
– 1 capitol în Tulburări de creştere staturală şi ponderală, sub redacţia Corina Găleşanu, Ed. UMF Gr. T. Popa, Iaşi, 2007, ISBN 978-973-7682-11-6
– Dan Moraru, Marin Burlea, Evelina Moraru, Eugen Cîrdei, Georgeta Diaconu: Pediatrie – patologie digestivă, nutriţională şi neurologică la copil, ed. Dundaţiei Academice AXIS, Iaşi, 2008, ISBN 978-973-7742-643
– 1 capitol în Tratat de pediatrie, sub redacţia Constantin Iordache, Ed. UMF Gr. T. Popa, Iaşi, 2011

All sessions by Prof. Univ. Dr. Marin Burlea

MANIFESTĂRI CUTANATE ÎN FEBRELE ERUPTIVE ALE COPILĂRIEI

29 Mar 2017
17:45 - 18:15
Amfiteatrul de Boli Infectioase UMF "Grigore T. Popa"