Cercet. Științific Gr. I Dr. Daniel Boda

Vice-preşedinte al Societăţii Române de Dermato-oncologie

Cercet. Științific Gr. I Dr. Daniel Boda

Vice-preşedinte al Societăţii Române de Dermato-oncologie

Biography

Activitate ştiinţifică
– 6 cărti publicate în edituri din România
– 6 articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute
(reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului)
– 38 articole/studii publicate în reviste din ţară recunoscute CNCSIS
– 75 studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute din ţară
şi străinătate (cu ISSN sau ISBN)
– 1 Brevet de invenţie
– Director de proiect/responsabil partener în 10 proiecte de cercetare-dezvoltare-inovare pe
bază de contract/grant şi membru în echipa de cercetare a altor 5 proiecte de cercetare dezvoltare-inovare
pe bază de contract/grant.
– Director proiect cu participare internaţională finanţat din fonduri structurale, membru în
echipa de cercetare a unui proiect internaţional de Cooperare bilaterală România-China
2011-2012.
– Vice-preşedinte al Societăţii Române de Dermato-oncologie
– Membru în Editorial Advisary Board al revistei Recent Patent on Biomarkers, revistă indexată
în baze de date internaţionale specifice domeniului
– Membru al Societăţii Internaţionale de Chirurgie Dermatologică
– Membru al International Confocal Working Group şi absolvent al cursurilor de microscopie
confocală aferente
– Membru în colectivul didactic al Cursului de Dermatoscopie, Viena 2004
– Membru în colectivul didactic al competenţei de Dermato-cosmetologie
– Membru în colectivul didactic al competenţei de Dermato-pediatrie
– Membru fondator al Asociaţiei de Medicină de Laborator Româno-americană

All sessions by Cercet. Științific Gr. I Dr. Daniel Boda