Conf. Univ. Dr. Gherman Claudia

Conv. Univ. UMF ”Iuliu Hateganu” Cluj-Napoca

Conf. Univ. Dr. Gherman Claudia

Conv. Univ. UMF ”Iuliu Hateganu” Cluj-Napoca

Biography

Clinica Chirurgie II

U.M.F. “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

– Medic primar chirurgie generală din anul 1999

– Medic primar chirurgie vasculară din anul 2009

– Medic specialist chirurgie plastică şi reconstructivă din anul 1999

– Director Medical Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca 2012-2013

– Preşedinte Comisia Paritară pentru Asistenţa Medicală Spitalicească a Casei de Asigurări de

Sănătate a Judeţului Cluj

– Membru Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România

– Director Departament Imagine şi Strategii de Dezvoltare a Colegiului Medicilor Cluj

– Membru în Comitetul Executiv, Responsabil cu Grupurile de lucru Societatea Română de

Chirurgie Vasculară

– Secretar Societatea Română de Angiologie şi Chirurgie Vasculară

– Membru Titular Consiliul Judeţean al Colegiului Medicilor Cluj

– Membru Titular Adunarea Generală a Colegiului Medicilor din România

– Masterat – Program de studii postuniversitare – Management sanitar

– Atestat de studii complementare – Managementul serviciilor de sănătate

– Diplôme de français professionel – Médical B2         Competenţă lingvistică franceză medicală

– Masterat în Bioinformatică

– Competenţă în Echografie vasculară

 

All sessions by Conf. Univ. Dr. Gherman Claudia