Asist. Univ. Dr. Jitaru Alexandra

Asist. Univ. Dr. Jitaru Alexandra
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi

Spectrul manifestărilor cardiovasculare în lupusul eritematos sistemic
Autori: Alexandra Jitaru, Codrina Ancuta, Maria Magdalena Leon-Constantin, Alexandra Mastaleru, Florin Mitu

Lupusul eritematos sistemic (LES), boală autoimună multifactorială cu numeroase implicații organice, are ca substrat fiziopatologic o întreagă cascadă de fenomene inflamatorii ce implică citokine și factori de creștere, care determină un turn-over celular accelerat, proliferare celulară și angiogeneză, generând astfel pierderea toleranței la self. Studiile arată o prevalență înaltă a factorilor de risc cardiovascular tradiționali (diabet zaharat, hipertensiune arterială, fumat, obezitate abdominală, hipercolesterolemie), dar care totuși nu explică incidența crescută a evenimentelor ischemice asociate LES; astfel, se demonstrează implicarea directă în creșterea riscului cardiovascular a fenomenelor inflamatorii imun-mediate strict legate de boală. Comorbiditățile cardiovasculare asociate LES cuprind componenta subclinică (ateroscleroza subclinică, cuantificată prin măsurarea grosimii intime medii a carotidei și anomalii de perfuzie miocardică) și spectrul de manifestări clinice reprezentat de boala coronariană, miocardita, pericardita și valvulopatii. Ghidurile actuale recomandă calcularea riscului cardiovascular prin multiplicare cu 1.5 a acestuia la pacienții cu boli autoimune altele decât poliartrita reumatoidă (inclusiv LES), în funcție de severitatea și/sau activitatea bolii. Din punct de vedere al datelor statistice, studii recente evidențiază faptul că afectarea cardiovasculară reprezintă cea mai frecventă cauză de deces la pacienții cu o durata a bolii mai mare de 5 ani, aceasta survenind mult mai frecvent și mai precoce la pacienții cu LES comparativ cu populația generală. Tratamentul LES vizează controlul adecvat al procesului inflamator imun-mediat și recâștigarea toleranței la self, cu încetinirea implicită a procesului aterosclerotic. Hidroxiclorochina, una dintre resursele terapeutice utilizate frecvent în tratamentul LES, și-a demonstrat rolul protectiv cardiovascular în numeroase studii, în special prin acțiunea sa în stadiile subclinice ale afectării cardiovasculare.

Cardiovascular manifestations in systemic lupus erythematosus
Authors: Alexandra Jitaru, Codrina Ancuta, Maria Magdalena Leon-Constantin, Alexandra Mastaleru, Florin Mitu

Systemic lupus erythematosus (SLE), a multifactorial autoimmune disease with many visceral implications, has as a complex pathobiology governed by a cascade of inflammatory events involving different cytokines and growth factors, leading to accelerated cellular turn-over, cell proliferation and angiogenesis, as well as loss of self-tolerance.
Various research papers already showed a high prevalence of traditional cardiovascular risk factors (e.g. diabetes, hypertension, smoking, abdominal obesity, hypercholesterolemia) in patients with SLE; however, these factors cannot entirely explain the increased incidence of ischemic events associated with SLE. Furthermore, a direct involvement of immune-mediated inflammatory phenomena strictly related to the disease are widely recognized to increase the cardiovascular risk in such patients.
The cardiovascular comorbidities associated with SLE include the subclinical atherosclerosis, quantified by measuring the carotid intima-media thickness and myocardial perfusion abnormalities, and the clinical manifestations represented by coronary disease, myocarditis, pericarditis as well as valvulopathy.
Current guidelines recommend to multiply by 1.5 the scores defining the cardiovascular risk in patients with autoimmune diseases other than rheumatoid arthritis (including SLE), depending on the severity and / or activity of the disease. From statistical point of view, recent studies highlighted the fact that cardiovascular damage is the most common cause of death in patients with a disease duration of more than 5 years, this occurring much more frequently and earlier in SLE patients compared to the general population.
SLE management classically aims to the proper control of the immune-mediated inflammatory process and the regaining of self-tolerance, with the implicit slow-down of the atherosclerotic process.
Hydroxychloroquine is commonly used in the treatment of SLE and has demonstrated its cardiovascular protective role in numerous studies, particularly by its action in the subclinical stages of cardiovascular disease.

Scurt CV

 Asistent universitar în cadrul disciplinei Semiologie Medicală, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
 Medic specialist Reumatologie
 Doctorand în specialitatea Medicină Internă
 Training în ecografie musculo-scheletală (Cluj-Napoca, România, 2018-2019)
 Domenii de interes: boala cardiovasculară la pacienţii cu patologie reumatismală imun-mediată, aplicaţiile ecografiei musculo-scheletale în bolile inflamatorii reumatismale.

Contactează operatorul PDI 2019

2 + 15 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro