Asist. Univ. Dr. Nedelea Irena

Asist. Univ. Dr. Nedelea Irena
Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Tratamentul de desensibilizare la agenți biologici
Autori: Irena Nedelea, Diana Deleanu

Desensibilizarea la medicamente este indicată atunci când acestea sunt indispensabile schemei terapeutice, la indivizi cu reacții de hipersensibilitate la preparatul vizat. Aceasta reprezintă administrarea unor doze progresiv crescătoare din medicamentul incriminat, până la atingerea dozei terapeutice, cu scopul inducerii toleranței imunologice.
Actual, desensibilizarea la medicamente este utilizată cu succes pentru antibiotice, aspirină, chimioterapice, precum și pentru agenți biologici.
Desensibilizarea este eficientă la indivizii cu reactii de hipersensibilitate imediată, IgE-mediată la medicamente, însă date publicate în literatură susțin eficacitatea acesteia și în reacții de hipersensibilitate tardivă, de tipul IV. Adeseori, un medicament induce reacții adverse mediate prin mecanisme imunologice diferite și intricate. În această categorie sunt incluși anticorpii monoclonali. Reacțiile adverse față de aceștia se abat de la regula reacțiilor de hipersensibilitate clasificate de Gell și Coombs. Întrucât statusul de toleranță este tranzitor și menținut doar în contextul administrării zilnice a medicamentului, desensibilizarea la agenți biologici cu alt ritm de administrare, precum cel săptămânal, reprezintă o adevarată provocare pentru clinician și pacient deopotrivă. Reacțiile alergice din cursul desensibilizării rămân un obstacol redutabil. O mai bună înțelegere a mecanismelor patologice ale reacțiilor de hipersensibilitate la medicamente, precum și a celor care stau la baza desensibilizării sunt premisele succesului acestei metode.
Lucrarea de față este o punere la punct în tema desensibilizării la agenți biologici și expune mecanismele prin care se induce toleranța imunologică, protocolul, indicațiile, contraindicațiile, posibilele reacții adverse și evoluția după desensibilizare, alături de prezentarea unor cazuri de desensibilizare la agenți biologici, realizate în Departamentul de Alergologie al Institutului Regional de Gastroenterologie și Hepatologie “Profesor Doctor Octavian Fodor”, Cluj-Napoca.

Desensitization treatment of biological agents
Authors: Irena Nedelea, Diana Deleanu

Desensitization to drugs is indicated when they are indispensable to the therapeutic regimen in individuals with hypersensitivity reactions to the used drug. This implies the administration of progressively increasing doses of the incriminated drug until reaching the therapeutic dose in order to induce immunological tolerance.
Currently, drug desensitization is successfully used for antibiotics, aspirin, chemotherapeutic agents, as well as biological agents.
Desensitization is effective in individuals with immediate, IgE mediated hypersensitivity reactions, but data published in the literature support its efficacy in delayed type IV hypersensitivity reactions. Often, a drug induces adverse reactions mediated by different and complex immunological mechanisms. This category includes monoclonal antibodies. Adverse reactions to them deviate from the rule of hypersensitivity reactions as classified by Gell and Coombs. Because tolerance status is transient and maintained only in the context of daily drug administration, desensitization to biological agents at a different rate of administration, such as weekly, is a real challenge for both clinician and patient alike. Allergic reactions during desensitization remain a great obstacle. A better understanding of the pathological mechanisms of drug hypersensitivity reactions as well as those underlying desensitization are the premises for the success of this method.
This paper focuses on the topic of desensitization to biological agents and exposes the mechanisms by which immunological tolerance are induced, the protocol, indications, contraindications, possible adverse reactions and evolution after desensitization, along with the presentation of cases of desensitization to biological agents in the Department of Allergology of the “Professor Doctor Octavian Fodor” Regional Institute of Gastroenterology and Hepatology in Cluj-Napoca.

 Scurt CV

Grad didactic:
Asistent Universitar

Funcţie:
Medic specialist

Loc de muncă:
Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu, Cluj-Napoca, Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie Profesor Doctor Octavian Fodor, Cluj-Napoca

Specializări:
Alergologie si Imunologie Clinica

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membru Societatea Romana de Alergologie si Imunologie Clinica, membru EEACI

Contactează operatorul PDI 2019

13 + 12 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro