C.Ș. I Dr. Boda Daniel

C.Ș. I Dr. Boda Daniel
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România

Impactul factorilor stilului de viață asupra evoluției dermatitei atopice: o abordare alternativă
Autor: Daniel Boda

Dermatita atopică (AD) este o boală inflamatorie cronică multifactorială cu o etiopatogenie incomplet înțeleasă. Cu un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților, AD a atras interesul multor studii de cercetare care urmăresc să investigheze mecanismele celulare și moleculare complexe și să identifice noi căi terapeutice. Diferite studii s-au axat pe teoria imunologică, subliniind implicarea stresului, definită ca răspuns general al organismului la provocările externe sau interne din AD. Factori precum stilul de viață și activitățile de petrecere a timpului liber pot schimba comportamentul celulelor imune în AD, cu un impact puternic asupra evoluției bolii. Mai mult, aderența slabă a pacienților cu AD la abordarea standard de tratament a dus la necesitatea combinării diferitelor terapii în domeniul medicinii complementare și alternative. Deși nu există încă date suficiente pentru a concluziona că terapiile adjuvante sunt eficiente într-un sens convențional, există deja rezultate promițătoare care sugerează că strategiile terapeutice alternative ar putea fi un subiect principal al unor cercetări ulterioare.

The impact of lifestyle factors on evolution of atopic dermatitis: an alternative approach
Author: Daniel Boda

Atopic dermatitis (AD) is a multifactorial chronic inflammatory disease with an incompletely understood etiopathogenesis. With a significant impact on the quality of life of patients, AD has attracted the interest of many research studies aiming to investigate the complex cellular and molecular mechanisms and to identify new therapeutic pathways. Various studies have focused on psycho‑immunology, emphasizing the involvement of stress, defined as a general response of the body to external or internal challenges to the AD pathology. Factors like lifestyle and leisure activities may change the behavior of immune cells in AD with a strong impact on the evolution of the disease. Moreover, the poor adherence of AD patient to standard treatment approach has led to the necessity to combine different therapies in the field of complementary and alternative medicine. Although there are still not enough data to conclude that adjuvant therapies are effective in a conventional sense, there are already promising results suggesting that alternative therapeutic strategies could be a main subject of further research.

Scurt CV

Loc de muncă:
Funcţia: Cercetator ştiinţific grad I, conferenţiar universitar
Angajator: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, România
Facultatea de moaşe şi Asistenţă Medicală; Laboratorul de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie

Experienţa profesională:
1. Aprilie 2009 – Septembrie 2011 – Preşedinte, Agenţia Natională a Medicamentului
2. 1999-prezent – Preparator universitar, asistent universitar, cercetator ştiinţific gr.II, coordonator Laborator de Cercetare de Excelenţă în Dermatologie, U.M.F. ”Carol Davila”
3. Octombrie 2008-prezent, Medic primar dermato-venerolog – INDBNM „N Paulescu” Bucureşti, Compartimentul Dermatolgie

Educaţie şi formare
Octombrie 2000-Martie 2003 – Doctorat
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Carol Davila” Bucureşti
1999-2008 – Rezidenţiat, Specialitate şi Primariat
Spitalul Clinic Colentina Bucureşti, Clinica Dermatologie II
1991-1998 – Licenţă
Universitatea de Medicina şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea Medicina Generală

Contactează operatorul PDI 2019

12 + 4 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro