C.Ș.I. Dr. Neagu Monica

C.Ș.I. Dr. Neagu Monica
Institutul Naţional “Victor Babeş”, Bucureşti
Spitalul Clinic ”Colentina”, Bucureşti

Imunoterapia în melanomul cutanat – ce urmează?
Autori: Monica Neagu, Carolina Constantin, Sabina Zurac

Era noilor terapii în melanomul cutanat a fost deschisă de aprobarea primelor imunoterapii. Odată cu intrarea în clinica a acestor terapii, o serie de întrebări încep să se ridice atât din punct de vedere al cercetării fundamentale cât şi al managementului pacientului cu melanom cutanat supus acestor terapii.
În anul care a trecut o serie de Conferinţe Internaţionale de Dermatologie, Dermato-oncologie şi Imunoterapie au subliniat căile de cercetare care se deschid în urma implementării în clinică a imunoterapiilor în melanomul cutanat.
Astfel, fără a fi exhaustivi în prezentarea noastră vom prezenta câteva dintre aceste căi de urmat în viitorii ani în această patologie. Odată cu intrarea în practica medicală a imunoterapiilor date privind efectele secundare pe scurtă şi lungă durată încep să se acumuleze. Aceste efecte secundare acoperă o diversitate extrem de mare şi managementul acestora şi al pacientului supus imunoterapiei trebuie să ţină seama de gravitatea, durata şi tipul acestor efecte secundare asociate cu eventualele co-morbidităţi ale individului tratat. În plus imunoterapiile şi eficienţa acestora au anumite durate în timp, astfel încât dobândirea rezistenţei la aceste terapii trebuie însoţită de schimbarea planului de tratament.
Pentru ţintirea concomitentă a diverselor căi implicate în dobândirea rezistenţei, aplicarea combinaţiilor de imunoterapie reprezintă o soluţie. Se pot combina imunoterapii “clasice” sau, aflate în etapele de studii clinice, se pot combina noi imunoterapii. În cadrul acestor demersuri terapeutice dozele şi dinamica aplicării lor este însoţită de stabilirea grupelor de pacienţi la care aceste combinaţii de imunoterapii sunt eficiente.
În stadiile de testare clinică există şi o serie de noi imunoterapii. Astfel o nouă cale de abordare terapeutică este reprezentată de acţiunea virusurilor oncolitice modificate genetic având drept scop eficientizarea terapiei, iar în acest sens terapia T-VEC va fi prezentată.
Nu în ultimul rând, tendinţa internaţională în domeniu este de a identifica noi biomarkeri sau noi combinaţii de biomarkeri care pot stratifica pacienţii, pot previziona eficienţa imuno-terapiei instituite, pot indica momentul apariţiei rezistenţei şi pot orienta re-instituirea unui alt tip de imuno-terapie.
Acknowledgement. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, EPITRAN COST ACTION 16120/2018

Up-dates in cutaneous melanoma immunotherapy
Authors: Monica Neagu, Carolina Constantin, Sabina Zurac

With the advent of the new era of immune-therapy, new rapidly emerging aspects are highlighted from both fundamental research and clinical applications.
Recently highlighted in several Dermato-oncology International Congresses have identified the actual trends in melanoma therapy and, far from being exhaustive, we will pinpoint a few. Therefore, one of the most important points in melanoma immuno-therapy is that, due to the approval of several immune-related therapies we are gaining experience from clinical application in terms of adverse effects types, management of them, acquiring resistance, overcoming resistance, using adjuvant therapies and seeking for the best prognosis/efficacy biomarkers.
Another recent trend in this domain is combining newly approved immune-related therapies, looking for best time frame, drug(s) concentration and stratifying patients for the combination. Besides the “classical one”, some new combination of immune therapy approaches will be presented, approaches that are in the clinical trials pipeline.
The limitations of current immune therapy approaches can be bypassed by designing new ones. Thus, actually newly approved drugs have triggered the design of new ones like oncolitic viruses. In this frame T-VEC oncolitic therapy will be presented. Last, but not least newly discovered biomarkers or combination of biomarkers that can better predict immune-related therapy efficacy will be presented.
Acknowledgement. PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0341/2018, EPITRAN COST ACTION 16120/2018

Scurt CV

CS I, Profesor abilitat, Şef Laborator Imunologie, Institutul Naţional “Victor Babes”, Bucureşti, Coordonator de Doctorat Facultatea de Biologie, Universitatea Bucureşti, CS I în colectivul de cercetare al Departamentului de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic ”Colentina”, Bucureşti.
1996 – Doctoratul în Imunologie în cotutelă cu Departamentul R&D Novartis, Ltd, Elvetia; din anul 2000 Şef de Laborator şi din anul 2014 Profesor abilitat de Imunologie. În ultimii 5 ani a condus şi participat în peste 10 proiecte naţionale şi 5 proiecte cu Fonduri structurale EU în domeniul bio-medical, imunologie, proteomică, toxicologie. A fost membru în echipe de cercetare internaţionale în proiecte ERA-NET, FP7, Horizon2020. A condus proiecte internaţionale de cooperare bilaterală România-China 511/2011 cu Beijing Institute of Genomics, cooperare bilaterală România-Grecia 7285/02 cu University of Athens.
A fost director de proiect NATO SfP 982838/2007 cu University of Tubingen. A fost membru al echipei de management pentru reţeaua internaţională COST Action D39, actualmente este membru al echipei de management pentru reţelele internaţionale COST Action 16120/2018 EPITRAN şi COST Action 18125/2019 AeroGels. Este co-inventator la 7 brevete de invenţie în domeniul dermato-patologiei şi dermato-oncologiei, brevete cu numeroase premii nternaţionale.
În perioada 2010-2013 a fost membru al Comisiei pentru Terapii Avansate – EMEA. Editor pentru cărţi în Edituri internaţionale, Editor pentru numere speciale în reviste internaţionale Disease Markers, Journal of Immunology Research. Editor Asociat pentru Journal of Immunoassay and Immunochemistry. Evaluator pentru proiecte naţionale şi internaţionale, evaluator la peste 50 de reviste internaţionale. Membru în Editorial board pentru numeroase reviste internaţionale.
A publicat peste 100 de articole ştiinţifice indexate ISI cu peste 1500 de citări, acumulând un Hirsch index de 17 (Clarivate), 21 (Google Academics).

Contactează operatorul PDI 2019

8 + 12 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro