Conf. Dr. Ancuța Codrina

Conf. Dr. Ancuța Codrina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” Iași
Spitalul Clinic de Recuperare, Reumatologie 2

Repere în managementul riscului cardiovascular în boala psoriazică
Autor: Ancuța Codrina 

Artropatia psoriazică (APS) rămâne prin excelență o entitate heterogenă, multifațetată, caracterizată prin inflamație cronică locală (sinovială, entezitică, cutanată) și sistemică, acompaniată de damage tisular specific, în principal leziuni distructive și proliferative articulare periferice și axiale.
În fapt, conceptul de boală psoriazică depășește granițele componentei articulare și cutanate, presupunând manifestări sistemice polimorfe, de la cele extra-articulare, concept-related (uveita, boala inflamatorie intestinală), la complicații și comorbidități de tipul bolii cardio-vasculare (CV), factorilor de risc CV și sindromului metabolic, cu implicații prognostice și terapeutice.
Rata înaltă de morbiditate și mortalitate CV corelată cu activitatea și severitatea APS, incidența ridicată a factorilor tradiționali (obezitate, HTA, diabet, hiperlipidemie, sindrom metabolic) și evenimentelor CV (boală coronariană, cerebro-vasculară, periferică vasculară), inclusiv a celor majore (infarct, stroke, moarte CV), alături de riscul crescut de boală coronariană subclincă (markeri surogat – indicele intima-medie carotidian, placi de aterom) sunt recunoscute deopotrivă în artropatia psoriazică și psoriazisul cutanat. Mai mult, overlap-ul dinamic între factorii tradiționali CV, inflamația sistemică, ateroscleroza precoce accelerată și boala reumatismală per se respectă modelul patobiologic clasic de afectare CV în patologia inflamatorie cronică imună.
Recomandările EULAR, European League Against Rheumatism, 2016, aduc în atenție direcțiile principale în evaluarea riscului CV în suferințele reumatismale cu determinism imun, sensibilizând asupra necesității controlului optimal al bolii (diagnostic precoce, strategia ¬treat-to-target, utilizarea dinamica a remisivelor sintetice și biologice, TNF si non-TNF) și importanței managementului non-farmacologic al factorilor de risc.
Excesul de boală CV, strategia optimă de identificare și stratificare a riscului CV, selecția medicației raportat la cardiotoxicitate constituie coordonate esențiale in managementul riscului CV în boala psoriazică.

Updates in the management of cardiovascular risk in psoriatic disease
Author: Ancuța Codrina

Psoriatic arthritis (PsA) remains a heterogeneous, multifaceted entity characterized by local (synovial, enteral, cutaneous) and systemic inflammation, accompanied by specific tissue damage, mainly destructive lesions and proliferative peripheral as well as axial lesions.
In fact, the concept of psoriatic disease extends beyond the burden of articular and skin disorder, assuming a wide spectrum of systemic features ranging from concept-related manifestation to various complications and co-morbidities such as cardiovascular disease (CV) , CV risk factors and metabolic syndrome, with prognostic and therapeutic implications.
High CV morbidity and, even, mortality rate directly linked to PsA activity and severity, high incidence of traditional factors (obesity, hypertension, diabetes, hyperlipidemia, metabolic syndrome) and CV events (coronary, cerebrovascular) including major events (infarction, stroke, CV death), along with an increased risk of subclinical coronary artery disease (surrogate markers – carotid intima-medium index, atheroma plaques) are also recognized in both PsA and psoriasis.
Moreover, the dynamic overlap between traditional CV factors, systemic inflammation, early accelerated atherosclerosis and rheumatic condition per se value the classic pathobiological model of CV damage in chronic immune inflammatory pathology.
The 2016 EULAR (European League Against Rheumatism) recommendations underline the main directions in assessing CV risk in immune-mediated rheumatic disorders, emphasizing optimal disease control (early diagnosis, treat-to-target strategy, dynamic use of synthetic and biological, TNF and non-TNF, drugs) as well as the role of non-pharmacological management of risk factors.
The burden of CV disease, optimal strategy for identifying and stratifying CV risk, selection of medication based on its cardiotoxicity potential are crucial for the management of CV risk in psoriatic disease.

Scurt CV

Conferentiar universitar, Disciplina Reumatologie, Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie, Universitatea de Medicina si Farmacie “Grigore T. Popa” Iasi.
Medic primar reumatologie si reabilitare, sef clinica Reumatologie 2, Spitalul Clinic Recuperare Iasi
Coordonator Centru EUSTAR 162, afiliat retelei EUSTAR (European Scleroderma Trials and Research Group),
Coordonator Centru Capilaroscopie – Network of imaging training center 2016-2021 (EULAR)
Training in capilaroscopie (Paris, Franta 2004), ecografie musculoscheletala (Paris, Franta, 2004; Barcelona, Spania, 2008); osteodensitometrie DXA (Bucuresti, Romania, 2006).
Membru in societati stiintifice internationale: EUSTAR, IASP (International Association for the Study of Pain) si Special Interest Group Musculoskeletal Pain, SLEuro (European Lupus Society)
Domenii de interes: terapia biologica in patologia reumatismala imun mediata, orphan disease (Sclerodermia sistemica, miopatii inflamatorii idiopatice), sarcina si patologia reumatismala imun mediata

Contactează operatorul PDI 2019

1 + 14 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro