Conf. Dr. Bogdănici Camelia

Conf. Dr. Bogdănici Camelia
U.M.F. “Grigore T. Popa”, Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași

Tomografia în coerență optică și glaucomul
Autor: Camelia-Margareta Bogdănici

Glaucomul reprezintă principală cauza ireversibilă de orbire la nivel mondial si este cea mai comună cauză de pierdere permanentă a vederii la persoanele peste 40 de ani, după degenerescența maculară legată de vârstă. S-a demonstrat că diagnosticul precoce și tratamentul glaucomului reduc rata de progresie a bolii și îmbunătățesc calitatea vieții pacienților. Tehnologiile imagistice precum tomografia în coerență optică (OCT) joacă un rol important în diagnosticul glaucomului, monitorizarea progresiei bolii și cuantifică afectarea structurală. OCT este o metodă imagistică non-invazivă și non-contact care furnizează imagini secționale de înaltă rezoluție ale țesuturilor oculare (retina, nerv optic și segment anterior).
Studii recente au arătat că spectral domain optical OCT (SD-OCT) poate măsura grosimea stratului fibrelor nervoase retiniene peripapilare (SFNR) și poate fi util în detectarea glaucomului în stadiul pre-perimetric. Apariția SD-OCT-ului a readus interesul pentru potențialul utilizării imagisticii maculare în glaucom datorită capacității acestuia de a măsura mai bine individual straturile retinei.
Swept-source OCT (SS-OCT) poate evalua SFNR și grosimea maculară, dar poate să vizualizeze mai clar structurile oculare profunde precum coroida și lamina cribrosa. Swept-source OCT poate scana la viteze mai mari și poate obține scanări de înaltă calitate care conțin o suprafață mare a polului posterior incluzînd atât discul optic cât și macula. Swept-source OCT permite repetabilitatea măsurării amplitudinii unghiului camerular precum distanța de deschidere a unghiului, spațiul trabeculo-irian, unghiul trabeculo-irian și este capabil să înregistreze imagini ale camerei anterioare la rezoluții extreme.
Detectarea progresiei bolii rămâne o provocare în glaucom datorită naturii variabile și progresiei lente a bolii, a variabilității masurătorilor perimetriei automate standard (SAP), ale dispozitivelor imagistice și lipsa unei standardizări comun acceptate. Unii ochi prezintă modificări structurale ale discului optic sau SFNR înainte ca orice indicație a afectarii glaucomatoase să poată fi detectată cu SAP. Unele rapoarte au arătat că utilizarea parametrilor SD-OCT SFNR a fost folositoare în detecția progresiei glaucomului.
Progresia structurală în TD-OCT (time-domain OCT) a fost asociată cu progresia funcțională preperimetrică, iar ochii glaucomatoși și ochii cu progresie semnificativă SAP au rate mult mai mari ale subțierii SFNR-ului compratativ cu ochii fără progresie.
În concluzie, OCT-ul s-a dovedit a fi modalitatea imagistică de bază în diagnosticarea și evaluarea progresiei și de asemenea OCT-ul este utilizat la scară largă în managementul de rutină a pacientului glaucomatos, furnizând imagini de rezoluție înaltă ale microstructurilor oculare și cuantificarea obiectivă a modificărilor tisulare.

 

Optic Coherence Tomography and glaucoma
Author: Camelia-Margareta Bogdănici

Glaucoma is the leading cause of irreversible blindness worldwide and is the most common cause of permanent vision loss in persons older than 40 years of age, after age-related macular degeneration. Early diagnosis and treatment of glaucoma has been shown to reduce the rate of disease progression, and improve patients’ quality of life. Imaging technologies such as optic coherence tomography (OCT) are playing an increasing role in glaucoma diagnosis, monitoring of disease progress, and quantification of structural damage. OCT is a non-invasive, non-contact imaging modality that provides high-resolution cross-sectional imaging of ocular tissues (retina, optic nerve, and anterior segment).
Recent reports have shown that spectral domain optical OCT (SD-OCT) can measure peripapillary retinal nerve fiber layer (RNFL) thickness and can be useful in detecting glaucoma in the pre-perimetric stage. The advent of SD-OCT has renewed interest in the potential uses of macular imaging in glaucoma due to its ability to segment and measure individual retinal layers better.
Swept-source OCT (SS-OCT) can evaluate RNFL and macular thickness, but can also more clearly image deeper ocular structures such as the choroid and lamina cribrosa (LC) in patients. Swept-source OCT is able to scan at higher speeds and can acquire high- quality wide-angle scans that contain a large area of the posterior pole, including both the optic disc and macula. Swept-source OCT affords high repeatability in terms of anterior chamber angle width measurements, such as angle opening distance, trabecular iris space area, and trabecular iris angle and is able to capture extremely high resolution images of the AC.
Detection of disease progression remains challenging in glaucoma due to the variable and slowly progressive nature of the disease, measurement variability of SAP and of imaging devices, and the lack of a commonly acceptable reference standard. Some eyes show structural changes in the ONH or RNFL before any indication of glaucomatous damage can be detected with SAP. Some reports shows that using SD-OCT RNFL parameters was useful for detecting glaucoma progression.
In TD-OCT (time-domain OCT) structural progression was associated with functional progression in preperimetric, glaucoma suspect, and glaucomatous eyes and eyes with significant SAP progression have higher rates of RNFL thickness loss compared with nonprogressing eyes.
In conclusions, OCT has established itself as the dominant imaging modality in diagnosis, progresssion and also OCT is widely used as an adjunct in routine glaucoma patient management., providing high-resolution visualization of ocular microstructures and objective quantification of tissue thickness and change.

Scurt CV

Sunt absolventă a Universităţii de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi, România din 1985.
În perioada 1990-1994 am urmat rezidenţiatul în Specialitatea Oftalmologie, Spital ”Sf. Spiridon”, Iaşi unde îmi continui activitatea ca medic primar şi în prezent.
În perioada 1987-1990, am fost Asistent Universitar, la Disciplina Histologie, iar între 1991 – 1999 la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iaşi. Între 1999 – 2007 am fost Şef de lucrări iar din 2007 sunt Conferenţiar la Disciplina Oftalmologie, U.M.F. Iasi, Spital ”Sf. Spiridon” Iaşi.
Din 2017 sunt Coordonatorul activităţii didactice la Disciplina Oftralmologie, Departamentul Chirurgie II.
În 1999 am susţinut Doctoratul în Medicină, specialitatea Oftalmologie, cu tema: “Cercetări clinice privind echilibrul presor intraocular la Normali, Hipertensivi şi Glaucomatoşi.
Am avut Burse de cercetare şi de lucru în: Köln – Germania (1994); Kfar-Saba Israel (1997); Louisville Kentucky (1997); Regensburg – Germania (1994). Între 2007 – 2012, am fost Directorul Medical din Spitalul Clinic de Urgenţe “Sf. Spiridon” Iaşi, iar între 2012 – 2016, Deputat în Parlamentul României, şi membră a Comisiei pentru Sănătate şi Familie.
Sunt membră în bordul de conducere al Societăţii Române de Oftalmologie, vicepreşedinta Societăţii Române de Oftalmopediatrie şi Strabism, membră a Societăţii Române de Lentile de Contact, membră a Academiei Europene de Ortokeratologie.
Sunt autor şi coautor a numeroase lucrări ştiinţifice la Congrese din România precum şi Internaţionale, a 17 publicaţii ştiinţifice ISI şi 36 BDI, precum şi a 15 cărţi în oftalmologie.
Subiecte preferate: Oftalmopediatrie, Ambliopie, Ortokeratologie, Lentile de Contact, Low-Vision.

Contactează operatorul PDI 2019

8 + 1 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro