Conf. Dr. Gherman Claudia Diana

Conf. Dr. Gherman Claudia Diana
Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

Boala varicoasă a membrelor inferioare: locul și rolul contenției elastice externe
Autori: Claudia Diana Gherman, Răzvan-Alexandru Ciocan, Andra Ciocan

Boala varicoasă a membrelor inferioare se caracterizează prin vene dilatate, cu traiect tortuos și proeminent care afectează aproximativ 30% din populația adultă. Dispozitivele de contenție elastică graduală au fost propuse ca și măsură de a preveni apariția bolii varicoase și a trombozei venoase profunde.
Dispozitivele de compresie funcționează prin reducerea suprafeței globale a secțiunii transversale a membrelor inferioare și prin urmare a diametrului vaselor de sânge. Această reducere duce la creșterea fluxului sangvin la nivelul venelor reducând astfel staza venoasă și riscul de formare a trombilor.
Există mai multe tipuri de dispozitive de compresie ce se eliberează pe bază de prescripție medicală. Acestea includ diferite lungimi (lungimea de la călcâi la nivelul coapsei) și diferite grade de compresie. Standardele britanice și europene de clasificare a rezistenței ciorapilor de compresie diferă. Clasa III (34-46mmHg – European standard / 25-35mmHg – British Standard) de contenție este cea mai eficientă, numai că trebuie avută în vedere dexteritatea persoanei care îmbracă ciorapul deoarece sunt greu de îmbrăcat. Cel mai frecvent tip de contenție prescris pentru boala varicoasă este cel de clasă II (23-32mmHg – European standard / 18-24mmHg – British Standard). Eficacitatea acestui tratament compresiv depinde de purtarea ciorapului, prin urmare complianța pacientului și alegerea tipului de ciorap corespunzător, amândouă fiind la fel de importante.

Varicose disease of the lower limbs: the place and the role of external elastic content
Author: Claudia Diana Gherman, Răzvan-Alexandru Ciocan, Andra Ciocan

Varicose veins of the lower limbs are characterized by dilated veins with a tortuous and prominent tract that affects about 30% of the adult population. Gradual elasticity constraints have been proposed as a measure to prevent the occurrence of varicose veins and deep vein thrombosis.
The compression devices function by reducing the overall cross-sectional area of the lower limbs and hence the diameter of the blood vessels. This reduction results in increased blood flow to the veins, thus reducing venous stasis and the risk of thrombus formation.
There are several types of compression devices that are available on prescription. These include different lengths (heel length at the thigh) and varying degrees of compression. British and European standards for the classification of compression stocking resistance differ. Class III (34-46mmHg – European Standard / 25-35mmHg – British Standard) contention is the most effective, only the dexterity of the person wearing the sock is to be considered because it is difficult to dress. The most common type of contention for varicose disease is Class II (23-32mmHg – European Standard / 18-24mmHg – British Standard). The effectiveness of this compressive treatment depends on the wearing of the stocking, hence the patient’s compliance and choice of the appropriate sock type, both of which are equally important.

Scurt CV

Chirurg vascular şi generalist la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca, Medic Șef Secție Clinica Chirurgie II, a absolvit Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990.
Din anul 2016 este Preşedinta Societăţii Romane de Angiologie şi Chirurgie Vasculară, societate cu peste 25 de ani de tradiţie în ţara noastră, cu 11 manifestări știinţifice organizate, şi care continuă să reprezinte o societate științifică de interes general, cu caracter științific și educațional.
Pe parcursul activităţii sale în cadrul societăţii a fost preocupată de crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia și chirurgia vasculară, în vederea ridicării continue a nivelului lor profesional și științific.
Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, ghiduri, tehnici noi (cum ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale similare și afilierea la acestea.
Este Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România şi Reprezentantul Societăţii Române de Chirurgie Vasculară în UEMS Section and Board of Vascular Surgery.

Contactează operatorul PDI 2019

11 + 15 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro