Conf. Dr. Oprea Liviu

Conf. Dr. Oprea Liviu
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa” Iaşi
Colegiului Medicilor Iaşi

Vulnerabilitatea în Legea Sănătăţii şi impactul asupra Practicii Medicale
Autor: Liviu Oprea

Populaţiile vulnerabile sunt mai predispuse la a dezvolta probleme de sănătate ca urmare a expunerilor la riscuri pentru sănătate sau să aibă o stare mai precară de sănătate decât populaţia generală. Această situaţie conduce la inegalităţi în sănătate şi la nerespectarea drepturilor pacienţilor aparţinând acestor grupuri. Legea sănătăţii precum şi legea drepturilor pacienţilor nu conţin menţiuni sau prevederi care să protejeze persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile. Mai mult anumite prevederi conduc la accentuarea vulnerabilităţii acestor persoane. Vor fi prezentate mecanismele prin care legarea statutului de asigurat de calitatea de angajat, precum şi limitarea nejustificată a competenţei profesionale ale unor categorii de medici conduc la afectarea preponderentă a grupurilor de pacienţi vulnerabili. Această situaţie conduce nu numai la probleme semnificative de sănătate publică, povara bolilor cazând preponderant asupra acestora, cât şi la probleme etice semnificative legate de speranţa de viaţă mai scăzută a acestora comparativ cu populaţia generală. Vor fi discutate modificări legislative ce ar putea minimiza aceste consecinţe negative.

Vulnerability in Health Law and Medical Practice
Author: Liviu Oprea

Vulnerable populations are more likely to develop health problems as a result of their exposure to health risks and worse outcomes compared to general population. Vulnerability is responsible for social inequalities in health and discrimination of people belonging to these groups. The health law and patients’ rights’ law do not have legal provisions meant to protect these groups. Moreover, there are legal provisions in the health law that can negatively affect vulnerable people. There will be discussed the mechanisms through which linking the health insurance coverage with employment status as well as the unjustified restriction of competence of several categories of doctors can negatively influence these persons. These legal provisions lead to significant health inequities as well as well as to significant moral concerns. There will be discussed possible law changes that may mitigate these negative consequences.

Contactează operatorul PDI 2019

5 + 5 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro