Dr. Dimitriu Andreea

Dr. Dimitriu Andreea
Spitalul ARCADIA

Manifestări cutanate în diabetul zaharat
Autori: Andreea Dimitriu, Laura Elena Paviliu

Diabetul zaharat reprezintă cea mai frecventă afecțiune endocrină reprezentând 8.3% din populația generală și dintre aceștia 79.2% prezintă modificări cutanate. Prevalența pare a fi similară la ambele tipuri de diabet zaharat.
Diabetul poate afecta orice parte a corpului, inclusiv pielea. Uneori, afectarea cutanată poate fi primul semn că o persoană are diabet zaharat. Din fericire, multe manifestări tegumentare pot fi prevenite și tratate ușor dacă sunt descoperite precoce.
Diabetul zaharat afectează pielea prin multiple mecanisme. Atingerea valorilor crescute de glicemie conduce la formarea produșilor finali de glicozilare avansată prin glicarea proteinelor, lipidelor și acizilor nucleici. Produșii finali de glicozilare avansată determină multiple complicații asociate cu diabetul zaharat inclusiv, complicații cutanate. De asemenea, aceștia reduc flexibilitatea și solubilitatea colagenului contribuind la procesul fibrotic, îmbătrânirea cutanată, supresia imună, toate acestea regăsindu-se la diabetici. Supresia imună asociată cu diabetul zaharat afectează mecanismele de vindecare determinând disfuncția leucocitelor și a factorilor de creștere.
Manifestările cutanate în diabet pot fi clasificate astfel: manifestări cutanate metabolice (prurit ano-genital, xantomatoza eruptivă, prurit generalizat), infecțioase ( bacteriene, fungice), vasculare (macroangiopatia, microangiopatia, neuropatia), complicații dermatologice ale tratamentului diabetic (abcese, keloizi, lipoatrofie, lipohipertrofie, prurit) și afecțiuni cutanate agravate de diabetul zaharat (acantosis nigricans, acrocordoane, buloza diabetică, dermatopatia diabetică, granulom inelar, necrobioza lipoidică, scleredema diabeticorum, vitiligo).
Severitatea manifestărilor cutanate în diabetul zaharat este variabilă depinzând de patofiziologia de bază.
Tratamentul precoce al diabetului poate să scadă riscul de dezvoltare a neuropatiei, a ulcerelor cutanate. Educarea pacienților împreună cu conștientizarea importanței unui stil de viață sănătos care să includă sport și dietă, joacă un rol important în managementul și prevenția diabetului și a complicațiilor cutanate asociate.
Tratamentul optim și managementul diabetului zaharat vor îmbunătăți factorii implicați, reducând complicațiile de organ, îmbunătătind calitatea vieții.

Cutaneuous manifestation of Diabetes Mellitus
Authors: Andreea Dimitriu, Laura Elena Paviliu

Diabetes mellitus is the most common endocrine disorder, accounting for 8.3% of the general population, and 79.2% of them have skin changes. Prevalence seems to be similar in both types of diabetes.
Diabetes can affect any part of the body, including the skin. Sometimes, skin involvement may be the first sign that a person has diabetes. Fortunately, many skin manifestations can be easily prevented and treated if they are discovered early.
Diabetes affects the skin through multiple mechanisms. Reaching high levels of glycemia leads to the formation of advanced glycation end products by glycation of proteins, lipids and nucleic acids. Advanced glycation end products cause multiple complications associated with diabetes including cutaneous complications. They also reduce the flexibility and solubility of collagen, contributing to the fibrotic process, skin aging, immune suppression, all of which are found in diabetics. Immune suppression associated with diabetes mellitus affects the healing mechanism, causing dysfunction of leukocyte and growth factors.
Skin manifestations in diabetes can be classified as: Metabolic skin manifestations (genital pruritus, eruption xanthoma, generalized pruritus), infectious (bacterial, fungal), vascular (macroangiopathy, microangiopathy, neuropathy), dermatological complications of diabetic treatment (abscesses, , lipoatrophy, lipohypertrophy, pruritus) and skin disorders aggravated by diabetes mellitus (acanthosis nigricans, acrochordons, diabetic bullosa, diabetic dermatopathy, annular granuloma, lipoid necrosis, scleredema diabeticorum, vitiligo).
The severity of cutaneous manifestations in diabetes mellitus is variable depending on the basic pathophysiology.
Early treatment of diabetes may reduce the risk of developing neuropathy, skin ulcers. Educating patients together with awareness of the importance of a healthy lifestyle including sports and diet plays an important role in the management and prevention of diabetes and related skin complications.
Optimal treatment and management of diabetes will improve the factors involved, reducing organ complications, improving quality of life.

 Scurt CV

Educație și formare

– Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului sustinut in sesiunea noiembrie 2017)
– Medic rezident dermato-venerologie ( 2012- 2017)- Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon”, Iași, Clinica de Dermatovenerologie
– Diplomă doctor-medic (2010)- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa”, Iași- Facultatea de Medicină
– Diplomă de bacalaureat ( 2004)- Colegiul Național, Iași
– Multiple cursuri de pregatire profesională continuă atât naţionale, cât şi internaţionale: EADV Resident Course- Dermoscopy; Dermapen’s Training Program- Advanced Class; „Bazele anatomice pentru injectarea de acid hialuronic la nivelul feţei. Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”; EADV Resident Course- „Paediatric Dermatology”; „Terapii bazate pe lumina inteligentă”; „Injectare de plasma autologă PRP”; Curs postuniversitar de Dermatopediatrie, „Present and future in Dermatocosmetology”; „Skin ultrasound”; „Scleroderma at the border between specialities”; „Dermato-allergology”; „Dermatological surgery- from simple to complex” etc.
Activitatea ştiinţifică:
Autor a 2 capitole de carte, coautor in 2 lucrări în extenso publicate în reviste cotate ISI Web of Science, 6 lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări în extenso în revista indexata ISI şi BDI, autor principal şi coautor de postere la manifestări naţionale şi internaţionale, comunicări orale.

Membru al unor societăţi ştiinţifice
European Academy of Dermatology and Venereology
Societatea Română de Dermatologie
Asociaţia Dermatologilor din Moldova
International Dermoscopy Society

Contactează operatorul PDI 2019

11 + 9 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro