Dr. Ungureanu Gabriela

Dr. Ungureanu Gabriela
Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău

Rolul testarii cutanate si serologice in bolile alergice cutanate si respiratorii
Autor: Gabriela Ungureanu 

Alergologia este o boală cronică de sistem cu manifestări clinice diferite în funcţie de afectarea: cutanată, respiratorie, gastro-intestinală, orl de aceea diagnosticul şi conduita terapeutică implică o muncă în echipa multidisciplinară alergolog, dermatolog, pneumolog, orl.
Testarea cutanată alergologică este realizată doar de medicul în specialitatea alergoogie-imunologie clinică, capabil să interpreteze sensibilitatea şi specificitatea testelor, ca şi valoarea predictivă, putând oferi un prognostic pe termen lung, în funcţie de agentul etiologic implicat.
Testarea serologică poate fi recomandată şi de celelalte specialităţi, dar interpretarea rezultatelor obţinute, fiabilitatea metodei de laborator, şi relaţia cauză-efect va fi stabilită prin consult alergologic-imunologic în context clinico-funcţional.
Paleta manifestărilor clinice este variată implicând afectarea cutanată: dermatita atopică, dermatita de contact alergică, eczema; respiratorie: rinită alergică, astm bronşic alergic şi alte boli cu determinism imunologic ce implică o testare serologică extensivă.

The role of cutaneous and serological tests in cutaneous and respiratory allergies
Author: Gabriela Ungureanu

Allergies are a chronic systemic illness with different clinical manifestations depending on the condition: cutaneous, respiratory, gastrointestinal, Ent. Therefore, the diagnosis and therapeutic behavior involve multidisciplinary teamwork allergologist, dermatologist, pneumologist, otorhinolaryngologist.
Cutaneous testing is performed only by the physician in the field of clinical allergy-immunology, able to interpret the sensitivity and specificity of the tests, as well as the predictive value, and can provide a long-term prognosis depending on the etiological agent involved.
Serological testing may be recommended by other specialties, but the interpretation of the results, the reliability of the laboratory method, and the cause-effect relationship will be determined by allergen-immunological consultation in a clinical-functional context.
The spectrum of clinical manifestations is varied, involving skin involvement: atopic dermatitis, allergic contact dermatitis, eczema, respiratory: allergic rhinitis, allergic asthma and other immunological determinism diseases that involve extensive serological tests.

Scurt CV

– Medic Primar Alergologie Imunologie Clinica, Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău, Secţia Dermato-Venerice, Compartiment Alergologie-Imunologie Clinica
– Master în Managment Sanitar
– Rezident Dermato-Venerologie
– Membru: Academia Europeană de Alergologie Imunologie Clinica, Academia Americană de Astm Alergologie Imunologie, Societatea Română de Alergologie Imunologie Clinica

Contactează operatorul PDI 2019

1 + 7 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro