Prof. Dr. Alecu Mihail

Prof. Dr. Alecu Mihail
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” Bucureşti
Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti

Imunitatea înnăscută în afecţiuni autoimune şi inflamatorii ale pielii
Autori: Mihail Alecu, Gabriela Coman, Ionica Rădulecu, Alina Muşetescu, Andreia Oana Coman, Mirela Sfârâială Luculescu 

Imunitatea înnăscută constituie una din cele doua laturi ale imunităţii generale, fiind totodată prima linie de aparare împotriva agenţilor patogeni. Este o imunitate cu care ne naştem, este rapidă, nespecifică, fără memorie, independentă de natura antigenului.
Principalul mecanism de acţiune, constă în expresia pe suprafata unor celule (keratinocite, celule NK, celule dendridice, monocite, macrofage), a unei familii de proteine transmembranare (toll like receptor), care recunoaşte un patern molecular de pe suprafaţa agentului patogen microbian. Activarea acestor receptori induce un semnal de transducţie care produce activarea factorilor de transcripţie (NFkB) cu producerea de TNF, IL1, IFNγ şi ROS. Aceste citokine sunt implicate direct sau indirect in distrugerea agentului patogen, activarea celuleor inflamatorii, inducerea unei remanieri tisulare, mobilizarea şi activarea celulelor componente ale răspunsului/ sistemului imun adaptativ.
Keratinocitele, celulele NK, celulele dendridice, monocitele/macrofagele exprimă pe suprafaţa lor proteine transmembranare, membre ale familiei TLR, astfel aceste celule participă atât la distrugerea germenilor patogeni cât şi la celelalte procese, ca inflamaţia, activarea imunităţii specifice, care stau la baza unor afecţiuni precum lupus eritematos, pemfigus vulgar, psoriazis.
În patogenia lupusului eritematos sistemic s-a evidenţiat implicarea masivă a imunităţii înnascute, astfel atât acizii nucleici rezultaţi din distrucţia celulara, cât şi complexele imune circulante pot activa receptroii TLR (TLR7 şi TLR9) care se găsesc exprimaţi în exces pe celulele mononucleate din sange. De asemenea, TLR 7 şi TLR9 sunt implicaţi în producţia de autoanticorpi, iar TLR 2 şi TLR 4 sunt implicaţi în reglarea activităţii celulelor dendritice şi a limfocitelor Th17, în producţia de IL17. În pemfigusul vulgar s-a evidenţiat o creştere a expresiei TLR4 la nivelul keratinocitelor, atât în stratul bazal cât şi în straturile epidermice superioare. În psoriazis, keratinocitelele exprimă în exces TLR1, TLR2 şi TLR5, existând diferenţe semnificative între pielea normală şi pielea lezională. Keratinocitul din pielea lezională, activat de receptrorii TLR (TLR2, TLR3, TLR4) creşte producţia TNF alpha, IL8 şi a altor citokine proinflamatoare. Activarea răspunsului imun înnăscut şi adaptativ, duce la activarea limfocitelor T, Th1 si în special Th17, cu prodcerea în exces a IL17. Citokinele proinflamatoare în exces ca şi acţiunea peptidei LL37 induce proliferarea excesivă a keratinocitelor.
Evidenţierea implicării imunităţii înnăscute în patologia cutanată deschide noi perspective privind înţelegerea proceselor patogene care stau la baza mai multor tipuri de afecţiuni cutanate, în special în faza de iniţiere a acestor procese.

Innate immunity in autoimmune and inflammatory skin diseases
Authors: Mihail Alecu, Gabriela Coman, Ionica Rădulecu, Alina Muşetescu, Andreia Oana Coman, Mirela Sfârâială Luculescu 

The innate immunity is one of the two aspects of general immunity, and it is also the first line of defense against pathogens. It is the immunity one is born with, it is fast, non-specific, without memory and independent of the nature of the antigen. The main mechanism of action consists in the expression on the surface of several cells (keratinocytes, NK cells, dendritic cells, monocytes, macrophages) of a toll-like protein family that recognize a molecular pattern on the surface of a microbial pathogen. Activation of these receptors induces a transduction signal that produces the activation of transcription factors (NFkB) with the production of TNF, IL1, IFNγ and ROS. These cytokines are directly or indirectly involved in pathogen destruction, inflammatory cell activation, induction of tissue restoration, mobilization and activation of the constituent cells of the adaptive immune system response.
Keratinocytes, NK cells, dendritic cells, monocytes, macrophages express transmembrane proteins on their surface, which are members of the TLR family, so these cells participate in both the destruction of pathogenic germs and other processes, such as inflammation, activation of specific immunity, being the basis for diseases such as lupus erythematosus, pemphigus vulgaris, psoriasis.
In the pathogenesis of systemic lupus erythematosus, the massive implication of innate immunity has been demonstrated, so both nucleic acids resulting from cellular destruction and circulating immune complexes can activate TLR receptors (TLR7 and TLR9) that are found to be excessively expressed on mononuclear cells in the blood. Also, TLR 7 and TLR9 are involved in autoantibody production, and TLR 2 and TLR 4 are involved in regulating the activity of dendritic cells and Th17 lymphocytes in IL17 production. In pemphigus vulgaris, an increase in TLR4 expression in keratinocytes was seen in both the basal layer and the upper epidermal layers. In psoriasis, keratinocytes excessively express TLR1, TLR2 and TLR5, with significant differences between normal skin and lesional skin. The keratinocyte from injured skin, TLR receptor-activated (TLR2, TLR3, TLR4) increases the production of TNF alpha, IL8 and other proinflammatory cytokines. Activation of innate and adaptive immune response leads to the activation of T ymphocytes, Th1 and especially Th17 lymphocytes, with excess IL17 production. Excessive proinflammatory cytokines as well as the action of LL37 peptide induces excessive proliferation of keratinocytes.
Highlighting the implication of innate immunity in cutaneous pathology opens new perspectives on understanding the pathogenic processes that underlie several types of skin disorders, especially in the initiation phase of these processes.

Scurt CV

Studii: Facultatea de Medicină București Specialitatea : Medicină generală
Titluri didactice, științifice și academice
Cercetator științific principal gradul I
Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori maligne cutanate” (1994), UMF București
Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Univ. Titu Maiorescu, București
Specialitate: – medic primar dermato-venerologie
medic primar alergologie și imunologie clinică
Membru în asociații profesionale, academii:
Societatea Româna de Dermatologie
Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica
ISIR (Asociația Internaționala de Studiu a Interferonului și a citokinelor)
EADV (Asociația Europeana de Dermato-Venerologie) Distincții :
Premiul Academiei Române ” Daniel Danielopolu” – 1990
Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie -Bucuresti — 1995 e Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001
Încadrarea prezenta și cea anterioara:
București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Laboratorul de
Imunologie, din 1981 pâna in prezent — Conducator Laborator Imunologie
Lucrari științifice publicate:
-un numar de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, indexate
monografii: ”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor ”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, coautor Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim autor ”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor ”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini

Contactează operatorul PDI 2019

9 + 12 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro