Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana

Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Tegumentul: Oglindă a malignității organelor interne
Autori: Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, B.M. Diaconescu, Codruța Bădescu

Introducere: Tegumentul se comportă ca o oglindă pentru diferite afecțiuni subiacente, în special tumori maligne. Leziunea cutanată poate fi uneori singurul simptom al bolii de bază.
Material şi metodă: Câteva studii diferite ce cuprind un total de 712 de pacienți cu tumori maligne interne, care au fost internați pe o perioadă de 5 ani. Au fost examinate și diagnosticate toate metastazele cutanate.
Rezultate: Metastazele cutanate apar la 1% – 9% din toți pacienții cu cancer intern. Cele mai frecvente metastaze ale pielii dintr-o tumora primară necunoscută anterior provin din rinichi, plămâni, tiroidă sau ovar și sunt localizate cel mai frecvent (75%) la cap, gât și trunchiul superior. Carcinoamele metastatice sunt, de obicei, diferențiate de carcinoamele primare ale pielii datorită tiparelor histologice tipice ale acestora. În cazul în care distincția dintre tumorile tegumentare metastatice și cele primare este dificilă, este utilă o varietate de panouri imunohistochimice de colorare. Pozitivitatea pentru citokeratin 7 (CK 7) (GCDFP), receptorul de estrogen (ER) și receptorul de progesteron (PR) indică proveniența mamară, în timp ce pozitivitatea factorului 1 de transcripție tiroidiană (TTF-1) evocă adenocarcinomul pulmonar ori tiroidian primar și nu este prezent în tumorile cutanate primare. P63 este un marker pozitiv numai al tumorilor cutanate primare și negativ în metastaze.
Concluzii: Metastazele cutanate reprezintă o oportunitate de a detecta un cancer potențial tratabil înainte de alte dovezi ale prezenței sale, de a modifica terapia după caz în stadiul tumorii sau de a folosi leziunea cutanată ca sursă de celule tumorale ușor accesibile pentru terapie specifică.

Skin: A mirror of internal malignancy
Authors: Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, B.M. Diaconescu, Codruța Bădescu

Introduction: Tegument behaves like a mirror for various underlying conditions, especially malignant tumors. Skin lesion may sometimes be the only symptom of the underlying disease. Material and Method: Several different studies involving a total of 712 patients with internal malignant tumors who were hospitalized for a period of 5 years. All cutaneous metastases have been examined and diagnosed. Results: Cutaneous metastases occur in 1% – 9% of all patients with internal cancer. The most common skin metastases in a previously unknown primary tumor originate from the kidneys, lungs, thyroid or ovary, and are most commonly found (75%) in the head, neck, and upper trunk. Metastatic carcinomas are usually differentiated from the primary carcinomas of the skin due to their typical histological patterns. If the distinction between metastatic and primary skin tumors is difficult, a variety of immunohistochemical staining panels are useful. Positivity for cytokeratin 7 (CK 7) (GCDFP), estrogen receptor (ER) and progesterone receptor (PR) indicates mammary origin, while positivity of thyroid transcription factor (TTF-1) evokes primary adenocarcinoma or thyroid and is not present in primary skin tumors. P63 is a positive marker of only primary and negative tumors in metastases. Conclusions: Cutaneous metastases provide an opportunity to detect potentially treatable cancer before other evidence of its presence, to modify therapy as appropriate in the tumor stage, or to use cutaneous lesions as a source of tumor cells readily available for specific therapy.

Scurt CV

Profesor Universitar
• Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. „Grigore T. Popa” Iaşi
• Medic primar medicină internă
• Membru a 15 societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
Autor a unui număr de 16 manuale didactice şi a unui număr de 6 monografii, dintre care menţionez:
• Zincul, o speranţă pentru diabetici (monografie) Magda Bădescu, Casa Editorială “Demiurg” Iaşi, 1997.
• Elemente Fiziopatologice de limbaj intercelular (Monografie), Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu; Editura “Terra Nostra”, ISBN 973-85547-4-8, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE. Insuficienţa marilor sisteme funcţionale, Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu. Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1465-1
• Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Laurenţiu Bădescu. Natural polyphenols intake in experimental diabetes mellitus, LAP LAMBERT Academic Publishing 2012, ISBN-13: 978-3659211287
• Compendu de Fiziopatologie Generală; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001.
• Compendu de Fiziopatologie Specială; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu; Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE SPECIALĂ, Editura “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi, 2011, coord. Magda Bădescu, ISBN 978-606-544-055-5
Activitatea ştiinţifică se materializează în:
• 31 lucrări ISI publicate în ultimii 10 ani
• 66 lucrări BDI publicate în ultimii 10 ani
• 37 lucrări în alte reviste, în volumele unor conferinţe cu ISBN sau ISSN
• 11 programe de cercetare + 20 teze de doctorat finalizate si confirmate.
H-index Web of Science Core Collection = 7
Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 34,28
Teme de cercetare de interes, cu aplicabilitate pentru studiile doctorale;
1. Patogenia complicațiilor diabetului zaharat precum și prevenția și terapia acestora prin derivați naturali (microelemente, polifenoli).
2. Posibilități de limitare a complicațiilor hipertensiunii arteriale prin derivați naturali.
3. Aspecte genetice și epigenetice în diagnosticul și tratamentul cardiopatiei ischemice.
4. Aspecte celulare și moleculare în etiopatogenia și terapia neoplazică.
5. Metode de diagnostic precoce și terapie în bolile degenerative.

Contactează operatorul PDI 2019

9 + 4 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro