Prof. Dr. Georgescu Simona

Prof. Dr. Georgescu Simona
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

Istoria psoriazisului – Între mit şi realitate
Autor: Simona Georgescu

Psoriazisul este o afecţiune cunoscută încă din antichitate, istoricul său se întinde pe mai mult de 2000 de ani. Ultimele decenii au adus descoperiri extraordinare legate de psoriazis, cu toate acestea există încă numeroase goluri în elucidarea etiopatogenezei şi încă nu este disponibil un tratament curativ.
Psoriazisul este definit ca o boală inflamatorie cronică, afectând aproximativ 2% din populaţia lumii, caracterizată de apariţia unei erupţii eritemato-scuamoase dispusă în plăci şi placarde, generalizată sau localizată. În momentul actual se consideră că psoriazisul este o afecţiune cu o etiologie multifactorială în care moştenirea genetică joacă un rol determinant, modulat de acţiunea unor variaţi factori de mediu (Fitzpatrick et al., 2008).
În contextul în care terapiile biologice moderne au revoluţionat tratamentul psoriazisului, rămâne la fel de interesantă istoria afecţiunii, lungul şir de speculaţii şi mituri legate de psoriazis. Pacienţii cu psoriazis sunt încă stigmatizaţi iar teama de contagiune persistă în populaţia generală, amintind lumii moderne că în vechime psoriazisul era confundat cu lepra. Abia în secolul 19 medicina a facut distincţia între psoriazis şi lepră şi a deschis calea unor abordări terapeutice mai eficiente.
În acest context, prezint o scurtă istorie a psoriazisului din antichitate până în secolul 21, menită să aşeze într-un cadru mai larg această afecţiune foarte veche, încă incurabilă, cu un impact extrem de important, uneori devastator, asupra vieţii bolnavilor, şi să deschidă o poartă către ceea ce ar putea aduce viitorul legat de această afecţiune.

Psoriasis History – Between myth and reality
Author: Simona Georgescu

Psoriasis is an affliction known since antiquity, its history spreading over more than 2000 years. The last decades brought extraordinary discoveries regarding psoriasis, however there are still numerous lacunas in the elucidation of the etiopathogenesis and no cure is yet available.
Psoriasis is defined as a chronic inflammatory disease, affecting approximately 2% of the world’s population, characterized by the occurrence of a generalized or localized erythematous, squamous eruption consisting in plaques. Presently, it is considered that psoriasis is an affliction with multifactorial etiology in which the genetic background plays a central role, modulated by various environmental factors (Fitzpatrick et al., 2008).
In the current setting, in which modern biological therapies revolutionized the treatment of psoriasis, the history of the affliction, the long line of speculations and myths regarding psoriasis remain no less interesting. Psoriatic patients are still stigmatized and the fear of contagion persists in the general population, reminding the modern world that in the old days psoriasis was confused with leprosy. Only in the 19th century medicine made a distinction between psoriasis and leprosy and opened the road to new, more efficient therapeutic approaches.
In this context, I present a short history of psoriasis from antiquity to the 21st century, intended to place in a wider setting this very old, still incurable disease, with an extremely important, sometimes devastating impact on patient’s life, and to open a gate to what the future might bring regarding this affliction.

 

 Scurt CV

Grad didactic
Din anul 2011 – Profesor universitar la disciplina Dermatologie a Facultăţii de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti
Funcţie
Profesor universitar doctor, şef disciplina Dermatologie, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. ”Carol Davila” Bucureşti
Şef Clinica Dermatologie, Spitalul de Boli Infecţioase şi Tropicale „V. Babeş” Bucureşti
Competenţe dobândite:
• dermato-cosmetologie,
• laser în dermatologie,
• dermatoscopie
Apartenenţă la Societăţi Ştiinţifice:
• Membru al Societăţii Române de Dermatologie
• Membru al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie EADV
• Membru al Societăţii Europene de Cercetare în Dermatologie ESDR
• Membru în Consiliul Profesoral al Facultăţii de Medicină Dentară UMF „Carol Davila” Bucureşti (2004-prezent)
• Preşedinte al Consiliului de Administraţie Spitalul Clinic de Dermatologie „Prof. Dr. S. Longhin” Bucureşti (2004-2006, 2010-2011)

Contactează operatorul PDI 2019

11 + 9 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro