Prof. dr. ing. Radu Cezar-Doru

Prof. dr. ing. Radu Cezar-Doru
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”

Biomateriale folosite ca dispozitive temporare terapeutice pentru reepitelizarea plagilor
Autori: C.V. Macarel, V. Rotaru, C.D. Radu

Lucrarea explorează capacitatea unor compuși polimerici de structură celulozică sau proteică de a forma suporturi care sa strcutureze o barieră între mediul ambiant și plaga, de suprafață mare. Sunt considerate condițiile de creștere microbiană ale celulozei, pe baza microorganismelor Acetobacter Xilinum. Sunt evaluate condițiile de creștere bacteriană în regim static și dinamic. Performanțele reologice, dimensionale și gradul mediu de polimerizare specifice biomaterialului obținut sunt evaluate comparativ cu cele ale celulozei din bumbac sau din altă sursă de masă vegetală. Structura și caracteristicile de bicompatibilitate și respectiv antibacteriene ale celuozei bacteriene sunt considerate critic.
Se prezintă și studiul exploratoriu efectuat asupra modului de obținere în laborator a cheratinei din părul uman pentru formarea unui compozit din celuloză bacteriană și cheratină cu destinația suport de dezvoltare tisulară prin implantare de celule stem. Sunt considerate subcomponentele proteice ale cheratinei care participă la formarea mugurilor de creștere într-o plagă de suprafață mare. Sunt prezentate condițiile de obținere a unui hidrogel din cheratina umană. Sunt comunicate o serie de teste realizate pe un biomaterial din celuloză bacteriană și în hidrogelul cheratinic.

Biomaterials used as temporary therapeutic devices for wound reepithelialization
Authors: C.V. Macarel, V. Rotaru, C.D. Radu

The paper explores the capacity of polymeric compounds of cellulosic or protein-like structure to form a biomaterial as a barrier between the environment and the large surface wound. The microbial growth conditions of cellulose are based on the microorganisms Acetobacter Xilinum. Static and dynamic bacterial growth conditions are assessed. The rheological, dimensional, average polymerization grade specific to the biomaterial obtained are evaluated as compared to those of normal cellulose provided by cotton or other vegetable pulp sources. Bacterial cellulose based on its structure and biocompatibility and antibacterial characteristics are critical considered. The exploratory study on keratin production in human hair for the formation of bacterial cellulose and keratin composite to support tissue development by stem cell implantation is also presented. Protein sub-components of keratin that participate in the formation of growth buds in a large surface wound are considered. The conditions for obtaining a hydrogel from human keratin are presented. A series of tests are carried out on a biomaterial made by bacterial cellulose and keratin hydrogel.

Scurt CV

Date personale
Studii: Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică Textilă, specializarea Tehnologia Chimică a Produselor Textile, Pielii și Înlocuitorilor, promoţia 1981
Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1995
Titlul tezei: „Contribuții la cunoașterea modificărilor chimice și fizico-mecanice a unor fibre sub influența descărcărilor în plasmă”,
Coordonator: Academician Prof. Univ. Dr. Chim. Nicolae Asandei
Experienţă profesională
– Inginer, Intreprinderea “Vigonia” Bîrlad (1981-1982),
– Inginer la Stația Pilot Finisare a Facultății de Textile (1982-1983),
– Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1982 – prezent)
Activitate didactică
– Titular al disciplinelor: Măsurarea culorii (1999 – prezent) și Textile Tehnice –Textile Medicale (2005-prezent)
Cursuri / îndrumare publicate:
– Măsurarea Culorii (2004)
Activitate ştiinţifică
Direcţii de cercetare: Cercetări privind utilizarea descărcarilor în plasmă asupra materialelor textile. Textile medicale.
Contracte de cercetare, granturi, programe (membru sau director):
– Tehnologii și nanomateriale de funcționalizare bioactivă tip barieră a suprafețelor textile, PNCDI II – Parteneriate, 2007-2010
– Textile cu eliberare controlată a medicamentelor în tratamentul unor afecțiuni dermatologice, Program CEEX, – 2006-2008
– Coordonator proiect Leonardo da Vinci project, 2002/2003 cu Deutsches Wollforschungs Institut from Aachen (Germany)‘’Training of young engineers from field of wool finishing
– Director coordonator proiect FP6 2002/2003, Utilizarea tehnicilor de tratare a benzilor de lînă cu plasmă DBD;Innovation Transfer in Textiles, Program LEONARDO DA VINCI, 2008-2010
Alte activităţi reprezentative
– Membru în la societăți, asociații, organizații profesionale: International Federation of Knitting Technologists (IFKT); The Textile Institute of Manchester; Asociația Generală a Inginerilor din România (AGIR); Asociația Absolvenților Facultății de Textile – Pielărie din Iași (ASITEX)
– Membru în Consiliul Facultății

Contactează operatorul PDI 2019

7 + 12 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro