Prof. Dr. Moraru Evelina

Prof. Dr. Moraru Evelina
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa “din Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași

Dermatita atopică – necesitatea abordării multidisciplinare
Autor: Evelina Moraru

Dermatita atopică (DA) este o afecţiune cutanată cronică şi recidivantă, mediată imunologic. Interesul actual este motivat nu atât de gravitatea manifestărilor clinice, cât mai ales de frecvenţa în creştere (până la 1 din 5 copii de vârstă şcolară) şi de impactul social, financiar sau emoţional pe care le implică. Astfel, calitatea vieţii copiilor cu DA este afectată de pruritul uneori intens care conduce la tulburări ale somnului, performanţe şcolare scăzute prin deficit de concentrare, probleme de comportament, stres şi anxietate, pierderea încrederii în sine. Evoluţia bolii în contextul unor perturbări imune importante relaţionează această manifestare cu astmul bronşic, rinita alergică şi alergia alimentară, motiv pentru care elucidarea individuală a relaţiei de cauzalitate etiopatogenică devine prioritară. Abordarea multidisciplinară, integrative a dermatitei atopice reprezintă condiția esențială pentru un management terapeutic efficient, pe termen scurt și lung.

Atopic dermatitis – the need for a multidisciplinary approach
Author: Evelina Moraru

Atopic dermatitis (DA) is a chronic and recurrent skin disease, immunologically mediated. The current interest is motivated not by the severity of the clinical manifestations, but also by the increasing frequency (up to 1 in 5 children of school age) and by the social, financial or emotional impact they imply. Thus, the quality of life of children with DA is affected by sometimes intense pruritus that leads to sleep disturbances, low school performance through concentration deficiency, behavioural problems, stress and anxiety, loss of self-confidence. The evolution of the disease in the context of important immune disorders relates this manifestation to bronchial asthma, allergic rhinitis and food allergy. That is why the individual elucidation of the etiopathogenic causal relationship becomes a priority. The multidisciplinary, integrative approach of atopic dermatitis is the essential condition for effective, short- and long-term therapeutic management.

Scurt CV

Evelina Moraru este Profesor Asociat de Pediatrie la Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa “din Iași, România și Șef Clinica II Pediatrie – Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Sf. Maria” din Iași.
A absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa “din Iași în 1972, iar în 1993 a obţinut titlul de Doctor în Medicină la Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, sub îndrumarea Prof. Dr. Valeriu Popescu.
Ca și specializări clinice, este medic primar pediatrie, alergologie și imunologie clinică și specialist gastroenterologie, cu specializare în hepatologie. Printre interesele sale ca și clinician se numără implicațiile complexe ale sistemului imunitar al copilului în patogeneza diferitelor boli: hepatite virale, boli metabolice, patologie respiratorie, imunologică, digestivă și nutrițională. Temele de cercetare includ modulările imune în aceste condiții, precum și particularitățile evolutive ale anumitor patologii la copii (ciroză hepatică, steatoză, obezitate, malnutriție, malabsorbție).
Prof. Dr. Evelina Moraru este membră a Academiei Române de Științe Medicale. Ea este autor și coautor al mai multor cărți din domeniul pediatriei și hepatologiei și are peste 200 de lucrări științifice publicate în România și în reviste științifice internaționale. Este redactor-șef al Pediatru.ro, publicație bine cunoscută în România, indexată în mai multe baze de date internaționale și care acoperă toate subspecialitățile din domeniul pediatriei.
Ca o recunoaştere a activităţii sale ştiinţifice şi de cercetare a primit câteva premii naţionale şi internaţionale printre care şi Premiul Asociaţiei Române pentru Studiul Ficatului pentru Contribuţia la Dezvoltarea Literaturii Ştiinţifice (2006). Este membră a mai mult de 20 de societăți științifice atât din țară cât și din străinătate.

Contactează operatorul PDI 2019

8 + 3 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro