Prof. Dr. Sinițchi Georgeta

Prof. Dr. Sinițchi Georgeta
Universitatea “Apollonia” din Iași

Fotosensibilizarea, plantele, soarele și pielea
Autor: Georgeta Sinițchi

Fotosensibilizarea este o reacție de hipersensibilizare imediată sau întârziată (reacții tip I și IV imunologice după clasificarea Gell-Coombs). Acțiunea este iniţial ca haptenă, apoi se transformă într-un foto-alergen complet, immunogen. Razele ultraviolete produc reacții în prezența unui cromofor de la nivelul pielii. Recațiile pot fi numai fotoimunologice (alergice) dar și fotochimice (foto toxice). Plantele pot produce fotosensibilizare, principalele fiind lactonele “sesquiterpenice”. Activitatea biologică este legată de prezența grupării α metilen-γ – putirol. Familiile de plante care conțin lactone sesquiterpenice alergizante sunt: Asteracee, Frunalinacees, Lauracees, magnoliacees. Sunt specii leguminoase, ornamentale, medicinale. Manifestările cutanate pot fi: lucite, urticarii, dermatite de contact la persoane cu teren alergic personal ereditar la contacte repetate și profesionale (agricole, horticole). Diagnosticul necesită anamneză și examen clinic atent, alături de exploatări fotobiologice, fototeste, foto patch, bacteria standard în fotodermatoze, examene histologice și tratament specific immunologic. În concluzie, colaborarea alergolog-imunolog și dermatolog se impune, fotodermatozele impun informare, cunoaștere, prevenție și tratament specific preventiv deoarece incidența reală este mai mare decât cea comunicată.

Photosensibilization, plants, sun and skin
Author: Georgeta Siniţchi

Photosensitization is an immediate or delayed hypersensitivity reaction (type I and IV immunological reactions after Gell-Coombs classification). The action is initially as a hapten, and then turns into a complete, immunogenic photo-allergen. Ultraviolet rays produce reactions in the presence of a chromophore in the skin. Reactions can be photo-immunological (allergic) but also photo-chemical (photo-toxic). Plants can produce photosensitization, such as “sesquiterpene” lactones. Biological activity is related to the presence of the α-methylene-γ-putirol group. Herbal families containing allergic sesquiterpene lactones are Asteracee, Frunalinacees, Lauracees, Magnoliacees. They are legumes, ornamental or medicinal plants. Skin manifestations can be glans, urticaria, and contact dermatitis in people with repeated contact and hereditary allergic terrain and also professional contacts (agricultural, horticultural). Diagnosis requires anamnesis and careful clinical examination, along with photobiological, phototherapy, patch photo tests, standard photodermatosis kit, histological examinations and specific immunological treatment. In conclusion, the collaboration between the allergologist, the immunologist and dermatologist are required; photodermatosis requires information, knowledge, prevention and specific treatment because the actual incidence is higher than the one communicated.

 

Scurt CV

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Gr.T.Popa” Iași, a urcat toate treptele universitare până la profesor. Este doctor în medicină ( teme: ” Cancer primitiv de ficat”, “Alergii respiratorii la polenuri”). Ca profesor a condus disciplina Medicină internă Ambulator, pe care a transformat-o în catedra de Medicina de Familie și a fost șef de catedră. Ca practician este medic primar medicină internă, medic primar medicină de familie, medic primar alergologie și imunologie clinică, supraspecializare imunologie și alergologie pediatrică, competență management sanitar. A înființat Staționarul de diagnostic cu profil alergologic pe care ulterior l-a transformat în Clinica Alergologie a Spitalului Sf.Spiridon Iași ( 25 paturi) și un Ambulator Alergologic model pe țară . A predat medicină Internă ambulator , Alergologie, Pedagogie medicală, Metodică, Docimologie, Medicină de familie. A organizat Conferințe interjudețene și Naționale de Alergologie, Medicină de Familie, Medicina Călătoriei. A susținut cursuri postuniversitare cu un număr de 13 tematici . A înființat secția Alergologie USSM. Face parte dintre fondatorii Alergologiei în România ( 1972 ) A introdus Alergologia în practică în zona Moldovei și învățământ. Are priorități naționale în diagnostic și tratament alergologic. A introdus Medicina Călătoriei la nivel național: un număr de 12 conferințe interjudețene și opt conferințe naționale. A introdus primele cursuri de Cronopatologie și Patologie iatrogenă. Este membru a numeroase societăți medicale naționale și internaționale. Este vicepreședinte a Societății Academice de medicina familiei. Este vicepreședinte al Societății Academice de Sociologie Chișinău, sucursala Iași. Este președinte executiv al Societății academice de Ecologie Chișinău(R M) – sucursala Iași, fiind membru titular al Academiei de Științe Ecologice (RM). A primit premiul Seropian pentru întreaga activitate alergologică și premiul Spitalului Sf.Spiridon din Iași pentru întreaga activitate medicală. A fost organizatorul celui de “Al doilea Simpozion al Academiei Naționale de Științe Ecologice RM” sucursala Iași, cu tema “Rolul ecologiei în societatea modernă de azi”. Are peste 1000 comunicări științifice în țară și la congrese internaționale EAACI ȘI A Uniunii Medicale Interbalcanice și a conferințelor internaționale de infecții bronșice , din care 315 lucrări publicate din care un număr de 20 lucrări ISI, un număr de 10 cărți, proiecte de cercetare cu Academia Română în număr de 12, un proiect internațional și două granturi. În ultimii zece ani a predat la Universitatea “Apollonia” din Iași ca profesor asociat Alergologie, Imunologie, Medicină Socială, Istoria Medicinei și Pedagogie Medicală. A efectuat cercetare în cadrul Institutului de Cercetări” Academician Ioan Haulică”, fiind coordonator a două teme de cercetare : “Relația medic-bolnav “și ” Alergologia în patologia dentară”. În ultimii trei ani predă cursuri lunare organizate de Societatea științifică de Plasmafereză în colaborare cu Universitatea “Titu Maiorescu ” București, sub egida Academiei Române la Biblioteca Centrală a Academiei București, cu tematica “Microbiomul în patologie”. De zece ani conduce Centrul Medical Alergologic “Atopia” Iași.

Contactează operatorul PDI 2019

3 + 1 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro