Conf. Dr. Căruntu Constantin

Conf. Dr. Căruntu Constantin
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București

Noi modalități neinvazive în diagnosticul bolilor dermatologice inflamatorii
Constantin Căruntu, Mihaela Adriana Ilie, Daniel Boda

Prin mecanismele modulatorii complexe implicate dar și prin asocierea cu diverse afecțiuni dermatologice, studierea proceselor inflamatorii cutanate suscită un real interes atât din perspectiva cercetării științifice cât și din cea a dermatologiei clinice. În cadrul lucrării vor fi prezentate corelații între aspectele clinice ale proceselor inflamatorii cutanate, cele dermatoscopice și de microscopie confocală laser – tehnică de investigare imagistică a pielii care oferă în timp real informații privind atât elementele microstructurale cutanate cât și procesele dinamice care au loc la nivel cutanat. Metodele moderne de investigare imagistică neinvazivă a pielii, precum dermatoscopia și microscopia confocală laser, pot constitui tehnici utile în diagnosticul unui spectru larg de afecţiuni inflamatorii ale pielii furnizând totodată informaţii utile pentru elucidarea mecanismelor celulare și moleculare ale inflamației cutanate.

New non-invasive techniques in the diagnosis of inflammatory skin diseases
Constantin Căruntu, Mihaela Adriana Ilie, Daniel Boda

Taking into account the complex modulatory mechanisms involved and the association with various dermatological conditions, the study of cutaneous inflammatory processes raises a real interest both from the perspective of scientific research and of clinical dermatology. Our paper will present correlations between the clinical aspects of skin inflammatory processes and their dermatoscopic and confocal laser microscopy features. The latter is a skin imaging technique that provides real-time information on both microstructural skin elements and dynamic skin processes. Modern non-invasive skin imaging methods such as dermatoscopy and laser confocal microscopy can be useful techniques in the diagnosis of a wide range of inflammatory skin conditions and can also provide useful information to elucidate the cellular and molecular mechanisms of skin inflammation.

Scurt CV

Conferențiar universitar, Disciplina Fiziologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București.
Medic dermatolog la Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. N.C. Paulescu”.
Training în tehnici de biologie celulară și moleculară (București, România 2003), microscopie confocală in vivo (Modena, Italia 2009 și București, România 2010) și tehnici de imagistică moleculară (București, România 2011).
Membru în Societatea Română de Dermatologie, International Dermoscopy Society, Societatea Română de Ştiinţe Fiziologice.

Contactează operatorul PDI 2019

4 + 13 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro