Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța

Șef Lucr. Dr. Manolache Nicuța
Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi

Rolul bolilor cronice in declanșarea si evoluția BVC – studiu personal
Autori: Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu, Gabriela Stoleriu

Boală cronică, inflamatorie, cu evoluţie progresivă, care afectează intreg sistemul venos al membrelor inferioare sau doar un anumit teritoriu anatomic, al cărei element fiziopatologic primordial este hipertensiunea venoasă, boala venoasă cronică a membrelor inferioare (BVC) reprezintă o patologie complexă multidisciplinară, o problemă de sănătate publică comparabilă cu cancerul, diabetul zaharat sau insuficiența cardiacă , în care un rol important îl au și afecțiunile cronice ale altor aparate și sisteme.
Lucrarea de față prezintă rezultatele unui studiu personal realizat pe un număr de 1064 de persoane, bărbați și femei cu vârste între 18 și 85 de ani, din mediul rural și urban, lotul examinat fiind alcătuit din pacienţi internaţi în Serviciul de Dermatologie din cadrul Spitalului „Anton Cincu” din Tecuci, bolnavi internaţi în secţia de Medicină Internă, din cadrul aceluiaşi spital,persoane dintr-o unitate industrială care lucrau în condiţii de efort fizic şi ortostatism static prelungit, persoane sedentare și subiecţi sănătoşi cu un stil de viaţă pozitiv.
Pentru cercetarea rolului pe care bolile cronice îl au în declanșarea și evoluția BVC, am studiat frecvenţa bolilor cronice la pacienţii diagnosticați cu BVC a membrelor inferioare şi frecvenţa BVC la bolnavi cu aceleaşi boli cronice, analizând momentul apariției primelor semne de decompensare a circulației de întoarcere de la nivelul membrelor pelvine și evoluția lor raportat la momentul dignosticării afecțiunilor cronice, comparând rezultatele obținute la datele din literatura de specialitate.
Din studiul efectuat am concluzionat că boala venoasă cronică a membrelor inferioare are o frecvenţă ridicată la bolnavii cu afecțiuni cronice, acestea influențăndu-i evoluția în grade şi intervale de timp diferite. Bolile sistemului osteo-articular al membrelor pelvine (artropatiile şi fracturile) au favorizat cel mai mult apariţia BVC, pe locul doi ca frecvenţă situându-se diabetul zaharat, iar bolile hepatice (hepatitele cronice, ciroza şi steatoza) şi cele cardiovasculare, au influențat dezvoltarea BVC în mod aproximativ egal.

The role of chronic diseases in the triggering and evolution of CVD-personal study
Authors: Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu, Gabriela Stoleriu

Chronic, inflammatory, progressive, disease that affects the entire lower limb venous system or only a certain anatomical territory whose primary pathophysiological element is venous hypertension, chronic venous disease of the lower limbs (CVD) is a complex multidisciplinary pathology, a problem of public health comparable to cancer, diabetes mellitus or heart failure, in which chronic diseases of other systems also play an important role.
This paper presents the results of a personal survey of 1064 men and women aged 18-85 from rural and urban areas, the group being comprised of patients admitted to the Dermatology Service at the “Anton Cincu” Hospital in Tecuci, patients admitted to the Internal Medicine Department within the same hospital, people from an industrial unit who were working under prolonged static exercise and standing, sedentary persons and healthy subjects with a positive lifestyle..
To investigate the role that chronic diseases have in the onset and evolution of CVD, we have studied the frequency of chronic diseases in patients diagnosed with CVD of inferior limbs and the frequency of CVD in patients with the same chronic diseases, analyzing the time of occurrence of the first signs of decompensation of the return circulation in the lower limbs and their evolution as compared to the time of diagnosis of these chronic conditions, comparing the results obtained with the data from other studies.
From the study we concluded that chronic venous disease of the lower limbs has a high frequency in patients with chronic conditions, influencing their evolution at different degrees and different time intervals. Diseases of the osteo-articular system of the pelvic limbs (arthropathies and fractures) favored the occurrence of CVD the most, the second being diabetes and hepatic diseases (chronic hepatitis, cirrhosis and steatosis) and cardiovascular diseases influenced the development of CVD roughly equal.

Scurt CV

Locul de muncă
Spitalul „Anton Cincu”, Tecuci
Facultatea de Medicină şi Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galaţi
Educaţie şi formare
1981–1987: Facultatea de Medicină Generală, U.M.F. Iaşi
1987–1991: Stagiatură – Spitalul Judeţean Galaţi
1991–1994: Rezidenţiat – Clinica “Scarlat Longhin”, Bucureşti
1994: Obţinerea titlului de medic specialist dermatovenerolog
1998: Obţinerea gradului de medic primar dermatovenerolog
2007: Obţinerea titlului de doctor în medicină
Calificare
Medic primar deratovenerolog
Doctor în medicină
Șef lucrări
Competenţe Homeopatie
Atestat dermato – cosmetologie
Dermatoscopie
Membru al asociaţiilor profesionale: Societatea Română de Dermatologie
Asociația Dermatologilor din Moldova.
Asociația Română de Dermato-Pediatrie
Asociația Română de Imuno-Dermatologie
European Academy of Dermatology and Venerology
Lucrări ştiinţifice elaborate, prezentate şi publicate
Teza de doctorat: “Rolul factorilor favorizanţi în insuficienţa venoasă cronică a membrelor inferioare”
Conducător ştiinţific: Prof dr. Dumitru Iustin Diaconu
Articole publicate în reviste de specialitate
Comunicări la conferinţe naţionale, mese rotunde
Participări la cursuri de formare profesională

Contactează operatorul PDI 2019

12 + 7 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro