Șef lucr. Dr. Stoleriu Gabriela

Șef lucr. Dr. Stoleriu Gabriela
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați

Actualități și perspective în managementul melanomului malign
Autori: Gabriela Stoleriu, Cătălina Maria Voicu, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru, Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu

Melanomul malign este o tumora malignă cutanată care are o incidență în continuă creștere în ultimii ani, dispusă cu predilecție pe ariile fotoexpuse. Dacă pacientul se prezintă la dermatolog la debut, excizia chirurgicală totală a tumorii poate duce la vindecare completă, dar în cazul apariției metastazelor prognosticul este sumbru. Rolul dermatologului și al dermoscopiei sunt esențiale în diagnosticarea corectă și rapidă a melanomului. Studiul nostru, realizat pe o perioadă de 12 ani, pe un lot de peste 6000 pacienți internați în secții de dermato-venerologie, chirurgie plastică și reparatorie, oftalmologie, ORL, ortopedie, dar și gastro-enterologie, chirurgie vasculară. Rolul abordării interdisciplinare a carcinoamelor cutanate este evidențiat de buna colaborare a medicilor din diferite secții și supraviețuirea pe termen lung a pacienților tratați. Cunoștințele actuale din domeniul medicinei moleculare și genomice au determinat noi valențe în diagnosticarea corectă, selecția tratamentului adecvat, conduita terapeutică și monitorizarea tratamentului carcinoamelor cutanate. Atât strategiile terapeutice chirurgicale, cât și cele oncologice trebuie luate în considerare deoarece asocierea exciziei cu tratamentele cu țintă oncogenă și imună sunt eficace în multe cazuri, cu efectul pozitiv al creșterii ratei de supraviețuire.

Current status and perspectives in the management of malignant melanoma
Authors: Gabriela Stoleriu, Cătălina Maria Voicu, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru, Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu

Melanoma is a malignant skin tumor that has a steadily increasing incidence over the past few years, predominantly placed on sun exposed areas. If the patient presents himself to the dermatologist at onset, the total surgical excision of the tumor may lead to complete healing, but in the case of metastases the prognosis is dark. The role of dermatologist and dermoscopy is essential in the correct and rapid diagnosis of melanoma. Our study, conducted over a period of 12 years, on a batch of over 6000 patients admitted to dermatology, plastic surgery, ophthalmology, ENT, orthopedics, as well as gastro-enterology, vascular surgery. The role of the interdisciplinary approach of skin carcinomas is evidenced by the good collaboration of physicians from different departments and the long-term survival of the treated patients. Current knowledge in the field of molecular and genomic medicine has led to new valences in correct diagnosis, selection of appropriate treatment, following up and monitoring of cutaneous carcinoma treatment. Both surgical and oncological therapies must be taken into account because the association of excision with oncogenic and immune targeted treatments are effective in many cases resulting in the growth of the survival survival rate.

Eficiența LASERului Nd:YAG 1064nm pe leziuni vasculare: posibilități și limite
Gabriela Stoleriu, Cătălina Maria Voicu, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru, Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu

Aparatele LASER (amplificarea luminii prin stimularea emisiei de radiație) sunt dispozitive optice care generează un fascicul coerent de lumină, paralel, cu un spectru îngust de lungimi de undă și cu energie mare. Dispozitivele LASER pot ave diferite medii active: lichide, solide, gazoase (nuclee: diodă, CO2, Argon, Alexandrite, Nd:YAG etc), fiecare având o gamă restrânsă de indicații. Aparatul LASER ales de noi pentru a tratata leziuni vasculare în ultimii ani este Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet) cu lungime de undă 1064 nm. Oxihemoglobina este cromofor pentru LASERul Nd:YAG, iar principiul terapeutic al acestui tip de laser este de a crea leziuni ale endoteliului vascular, obiectivul final fiind obturarea lumenului venos. Unda LASER emisă și transmisă transcutanat este absorbită de oxihemoglobină și le transformată în energie termică, care coagulează și apoi distruge vasul sangvin țintă, fără a afecta structurile tisulare suprajacente. Am ales un anumit tip de dispozitiv LASER Nd:YAG după o experiență de peste 10 ani cu trei aparate de la diferiți producători. Pacienții selectați pentru tratament LASER au prezentat telangiectazii, venectazii și diferite tipuri de hemangioame. S-a utilizat lungimea de undă 1064 nm, cu o durată a pulsului între 10-40 ms și o energie variind între 160-190 J/ cm2, cu o mărime a spotului între 3-7 mm. Eficacitatea de 100% a acestei metode de tratament a leziunilor vasculare a constat în dispariția vaselor de sânge tratate, fără sechele în majoritatea cazurilor. Într-un procent de 20% cazuri s-au instalat pete hipercrome reziduale tranzitorii.

The Nd: YAG 1064nm LASER efficiency on vascular lesions: possibilities and limitations
Authors: Gabriela Stoleriu, Cătălina Maria Voicu, Florina Mihaela Filip-Ciubotaru, Nicuța Manolache, Daciana Elena Brănișteanu

LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) are optical devices that generate a coherent parallel light beam with a narrow spectrum of wavelengths and high energy. The gain medium of a laser can be: liquid, solid, gas (nucleus: diode, CO2, Argon, Alexandrite, Nd: YAG etc), each with a limited range of indications. In recent years, the LASER device chosen by us to treat vascular lesions is Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet) with a wavelength of 1064 nm. Oxyhemoglobin is a chromophore for the Nd: YAG LASER and the therapeutic principle of this type of laser is to create vascular endothelium lesions, the ultimate endpoint being the venous lumen obturation. The LASER emitted and transmitted transcutaneously is absorbed by oxyhemoglobin and transformed into thermal energy, which coagulates and then destroys the target blood vessel without affecting the above tissue structures. We chose a specific type of LASER Nd: YAG device, after more than 10 years experience with three devices from different manufacturers. Patients selected for LASER treatment presented telangiectasia, venectasias and various types of hemangiomas. A wavelength of 1064 nm was used, with a pulse duration of 10-40 ms and an energy varying between 160-190 J/ cm2, with a spot size of 3-7 mm. The 100% effectiveness of this method of treating vascular lesions consisted in the disappearance of LASER treated blood vessels, with no sequels in most cases. In 20% of cases, transient residual hyperchromic spots resulted.

Scurt CV

 • Șef lucrări Dr. Departamentul Științe Farmaceutice, Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați, urmând cariera universitară de 20 ani.
 • Medic primar dermatovenerolog Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Spiridon”, Iași
 • Doctor în Medicină
 • Competență în Dermato-Cosmetologie
 • Formator în dermato-cosmetologie
 • Medic rezident alergologie și imunologie clinică Centrul Universitar Galați

Colaborări:
Derma Clinique, Iași
MedLife, Galați

Afiliere profesională:

 • Societatea Română de Dermatologie (SRD)
 • Societatea de Medici și Naturaliști – Iaşi (SMN)
 • Asociaţia Dermatologilor din Moldova (ADEM)
 • Societatea Româna de Dermato-Oncologie (SRDO)
 • European Academy of Dermato-Venerology (EADV)
 • International Dermoscopy Society (IDS)
 • World Academy of Medical Sciences (WAMS)
 • American Academy of Dermatology (AAD)
 • Membră a Comitetului Național al World Academy of Medical Sciences (WAMS) – Republica Moldova
 • Membră a WAMS General Council (The World Medical Sciences Council)

Coautor și colaborator a numeroase cărți de specialitate:
Interdisciplinaritatea în dermatologie la superlativ, Provocări de diagnostic și tratament – Cazuri clinice, Patologia dermatologică la granița dintre specialități, Noi frontiere în dermatologie, Îngrijiri medicale calificate pentru asistenții medicali, Frontiere interdisciplinare în dermatologie, Dermatologia la interfața cu alte specialități, vol. I, Ghid pentru practica medicului de familie, vol. III, Medicina de familie – simptom, sindrom și boală, Ghid pentru practica medicului de familie, vol. II, Dermatology and sexually transmitted diseases, Factori de risc în bolile cronice și medicul de familie.

Membră în colectivul de redacție:
Revista Buletinul Medicina Familiei

Membru organizator manifestări științifice:
– 1999-2014: Consfătuirea Regională de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase” (până în 2000) și, din anul 2001, denumită Conferinţa de Dermatologie “Zilele Gh. Năstase”, Iași, Câmpulung Moldovenesc
– 2014-2019: Primăvara dermatologică ieșeană, Iași
– 2015: A XI-a ediție a Conferinței Naționale “Medicina de familie – prima linie în asistența medicală”, Brăila
– 2018: Conferința Europeană de Psihiatrie și Sănătate Mintală “Galatia 2019”

Contactează operatorul PDI 2019

4 + 9 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro/2019
Website: www.eventernet.ro