Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria

Asist. Univ. Dr. Suciu Gloria
Universității de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București

Aspecte dermatologice în deficiențele vitaminice
Autori: G. Suciu1,2, C.G. Lupu2, A. Cutoiu2, L. Munteanu2
1U.M.F. “Carol Davila” București
2Spitalul Clinic Colentina, București

Cuvinte cheie: deficiențe vitaminice, semne cutanate

Vitaminele sunt esențiale pentru dezvoltarea și menținerea funcțiilor organismului. Ele sunt componente ale alimentației umane, dar nu sunt sursă de energie. Vitaminele sunt fie liposolubile (A, D, E, K), fie hidrosolubile. Niciuna dintre cele liposolubile nu sunt cofactori pentru enzime, în timp ce majoritatea celor hidrosolubile sunt.
Deși deficiențele vitaminice sunt relativ rare în țările dezvoltate, anumite grupe populaționale prezintă un risc mai mare- sugari, femei însărcinate, vegetarieni, alcoolici, pacienți dializați, cei care iau anumite medicamente, cei cu istoric de malabsorbție sau intervenții chirurgicale pe tractul gastrointestinal, persoane cu status socioeconomic scăzut. Frecvent pacienții au deficiențe vitaminice multiple.
Anumite deficiențe vitaminice pot fi recunoscute prin semnele lor cutanate (ex frinodermie, xeroză generalizată, păr rar și fragil în deficit de vitamina A, purpură și echimoze în deficit de vitamina K, leziuni dermatita seboreică-like periorificiale în deficit de vitamina B6, hiperpigmentație difuză, mai accentuată e zonele fotoexpuse în deficitul de acid folic etc); medicii trebuie să identifice aceste semne, să facă recomandări pentru suplimente zilnice și terapii de substituție.

Dermatological findings associated with vitamin deficiencies
Autori: G. Suciu1,2, C.G. Lupu2, A. Cutoiu2, L. Munteanu2
1U.M.Ph. “Carol Davila” Bucharest
2Colentina Clinical Hospital, Bucharest

Keywords: vitamin deficiencies, cutaneous signs

Vitamins are essential for development and maintenance of bodily functions. They are constituents of the human diet, but do not have a role as an energy source. Vitamins are either fat-soluble (A, D, E, K) or water-soluble. None of the fat-soluble vitamins appear to serve as cofactors for enzymes whereas most of the water-soluble vitamins do.
Although vitamin deficiencies are relatively uncommon in developed countries, certain groups have a higher risk, including infants, pregnant women, vegetarians, alcoholics, patients on dialysis, on certain medications, or with a history of malabsorbtion or gastrointestinal surgery, persons of poor socioeconomic status. Often patients present with more than one deficiency.
Certain vitamin deficiencies may be recognised by their cutaneous signs (eg phrynoderma, generalized xerosis, sparse, fragile hair in vitamin A deficiency, purpura, ecchymoses in vitamin K deficiency, periorificial seborrheic dermatitis-like lesions in vitamin B6 deficiency, diffuse hyperpigmentation with accentuation in sun-exposed sites in folic acid deficiency etc) and physicians must be alert to them, provide recommendations for daily supplements and replacement therapies.

Scurt CV

Absolventă a Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
Asistent Universitar, U.M.F. “Carol Davila” București
Medic primar dermato-venerolog
Doctor în medicină, U.M.F. “Carol Davila” București
Membră a Societătii Române de Dermatologie, Academiei Europene de Dermato-Venerologie

Contactează operatorul PDI 2021

5 + 15 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media