Șef Lucr. Dr. Voiculescu Vlad

Șef. Lucr. Dr. Voiculescu Vlad
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Microscopia confocală de reflectanță: diagnostic de precizie neinvaziv al unor afecțiuni cu localizare specială
Autori: Vlad Mihai Voiculescu1,2, Ana Maria Malciu1, Mihai Lupu2
1Clinica de Dermatologie, Spitalul Universitar de Urgență “Elias”, București, România
2Disciplina de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România

Cuvinte cheie: microscopie confocală de reflectanță, cheilită, lichen, eritroplazie, psoriazis

Microscopia confocală de reflectanță (MCR) este o metodă imagistică neinvazivă care permite vizualizarea straturilor pielii la o rezoluție comparabilă examenului histopatologic, scăzând astfel numărul biopsiilor inutile. MCR are o sensibilitate și specificitate mai mare de 70% pentru detectarea cancerelor cutanate melanocitare și non-melanocitare, dar și pentru diagnosticarea și monitorizarea psoriazisului sau altor afecțiuni ale pielii. Uneori este dificil de realizat diagnosticul diferențial al unor leziuni doar pe baza aspectului clinic și în acest caz avem nevoie de investigații suplimentare. Localizarea leziunilor cutanate influențează alegerea metodelor de diagnostic de certitudine. Vom prezenta cazul a trei pacienți la care, din cauza localizării leziunilor la nivelul buzelor și la nivelul penisului, s-a ales efectuarea MCR în detrimentul biopsiei clasice. În cazul primei paciente, pe baza aspecului clinic s-a stabilit diagnosticul de cheilită actinică la nivelul buzei inferioare și aceasta a primit tratament timp de un an pentru această afecțiune, fără îmbunătățirea semnificativă a aspectului clinic. Se prezintă pentru o a doua opinie și pe baza imaginii microscopice s-a stabilit diagnosticul de lichen plan oral. Pacienta a primit tratament sub care s-a observat o involuție semnificativă a leziunilor.
Din punct de vedere clinic este greu de efectuat diagnosticul diferențial între psoriazisul penian și eritroplazia Queyrat, ambele având aspect clinic de plăci eritematoase bine delimitate localizate la nivelul glandului sau prepuțului. Prezentăm cazurile a doi pacienți care s-au prezentat cu leziuni la nivelul penisului pentru confirmarea diagnosticului de eritroplazie Queyrat. Deși din punct de vedere clinic leziunile erau asemănătoare, pe baza imaginilor de MCR diagnosticul a fost confirmat într-un singur caz, iar la celălalt pacient s-a stabilit diagnosticul de psoriazis penian. MCR ajută la efectuarea unui diagnostic de precizie neinvaziv, permite instituirea tratamentului de specialitate adecvat mult mai rapid, dar și monitorizarea leziunilor sau urmărirea evoluției sub tratament.

Reflectance confocal microscopy: non-invasive diagnosis of special location diseases
Autori: Vlad Mihai Voiculescu1,2, Ana Maria Malciu1, Mihai Lupu2
1Department of Dermatology, “Elias” University Emergency Hospital, Bucharest, Romania
2Department of Dermatology, “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Keywords: reflectance confocal microscopy, cheilitis, lichen, erythroplasia, psoriasis

Reflectance confocal microscopy (RCM) is a non-invasive imaging technique that allows viewing of skin layers at a resolution comparable to histopathological examination, reducing the number of unnecessary biopsies. RCM has a sensitivity and specificity of more than 70% for detecting melanocytic and non-melanocytic skin cancers, but also for diagnosing and monitoring psoriasis or other skin conditions. Sometimes it is difficult to differentiate between certain lesions based just on clinical appearance and in this case additional investigations are required. The location of skin lesions influences the choice of diagnostic methods. We will present the cases of three patients in whom, due to the location of the lesions on the lips and penis, RCM was chosen over traditional biopsy. The first patient was diagnosed with actinic cheilitis of the lower lip based on the clinical aspect and she received one year of treatment for this condition, without a significant improvement in the clinical appearance. She presented for a second opinion and based on the microscopic image we establish the diagnosis of oral lichen planus. The patient received treatment, which resulted in a considerable involution of the lesions.
It’s difficult to tell the difference between genital psoriasis and erythroplasia of Queyrat from a clinical standpoint because they both appear as well-defined erythematous plaques on the penis. We propose the cases of two patients who presented with lesions on the penis to confirm the diagnosis of erythroplasia of Queyrat. Although the lesions were clinically similar, only one patient’s diagnosis was confirmed based on RCM images, and the other patient was diagnosed with genital psoriasis. RCM helps to make a non-invasive precision diagnosis, allows the appropriate treatment to be established much faster as well as the monitoring of lesions or the follow-up of the treatment’s progress.

Scurt CV

Experiența Personală:
2018-prezent – Șef de lucrări – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Educaţie şi formare:
2013 – prezent – Medic primar dermato-venerolog – Spitalul Universitar de Urgenţă „Elias”, Bucureşti
2014 – prezent – Doctor in stiinte medicale – Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti, România

Membru în organizaţii profesionale:
• 2015 – prezent: membru al Consiliului director al SRD (Romanian Society of Dermatology)
• 2013 – prezent: membru al European Academy of Dermatology and Venerology (EADV) Alumi Club
• 2011 – prezent: membru al International Dermoscopy Society (IDS)
• 2010 – prezent: membru al EADV (European Academy of Dermatology and Venerology)
• 2008 – prezent: membru al Societăţii Romane de Dermatologie
• 2008 – prezent: membru în Colegiul Medicilor din Bucureşti

Lista lucrărilor ştiinţifice publicate:
• 2008 – prezent: am publicat 21 articole ISI in extenso, 32 de articole IDB (international data-base indexed) in extenso si peste 40 de articole in resumat (prezentate ca postre sau comunicari oreale la diferite manifestari stiintifice nationale sau internationale)
• 2016 – prezent: speaker invitat la peste 10 manifestari nationale de Dermatologie
• 2008 – prezent: am participat la peste 18 manifestari stiintifice internationale si peste 20 de manifestari stiintifice nationale (din domeniul meu de activitate)

Contactează operatorul PDI 2021

9 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media