Prof. Asoc. Cristina Preda

Prof. Asoc. Cristina Preda
Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa”, Iași

Manifestările cutanate în sindromul de ovar micropolichistic
Cristina Preda, Letitia Leustean, Laura Teodoriu, Maria Christina Ungureanu

Sindromul de ovar micropolichistic (PCOS) este cea mai frecventă afecțiune endocrină care afectează între 5 și 20% din femeile aflate la vârstă reproductivă. Etiopatogenia, diagnosticul și recomandările terapeutice sunt subiecte de dezbatere datorită necunoașterii cauzei PCOS. Nu este doar o patologie a gonadelor ci o patologie complexă care asociază comorbidități semnificative incluzând disfuncții psiho-sociale, sindrom metabolic, intoleranță la glucoză, diabet, dislipidemie, hipertensiune, steatoză hepatică și risc crescut de cancer. PCOS este o cauză majoră de hirsutism și include manifestări cutanate specifice precum: acne, alopecie, acanthosis nigricans.Toate adolescentele și femeile adulte care prezintă aceste manifestări dermatologice trebuie evaluate pentru PCOS. Acneea inflamatorie moderată și severă, mai ales când nu răspunde la tratamentul topic necesită o investigare endocrinologică complexă pentru aprecierea metabolismului androgenic. De asemenea prezența acanthosis nigricans trebuie evaluată de un diabetolog pentru excluderea unui posibil diabet zaharat. Confirmarea diagnosticului de PCOS și a posibilelor complicații implică explorări complexe ce vizează dozări hormonale, explorare imagistică și profil metabolic.
Abordarea multidisciplinară care implică endocrinolog, dermatolog, psiholog/psihiatru, dietetician și uneori chirurg bariatric, este necesară pentru managementul pe termen lung al acestor paciente. Tratamentul trebuie individualizat în funcție de fenotipul PCOS și corelarea dintre tratamentul medical și cel dermato-cosmetologic este obligatorie.

Cutaneous manifestations of polycystic ovary syndrome
Cristina Preda, Letitia Leustean, Laura Teodoriu, Maria Christina Ungureanu

Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common endocrine disorder that affects 5 to 20% of reproductive age women. Etiopathogenesis, diagnostic and recommendations are subjects of debate due to the unknown cause of PCOS. It is not only a gonadal pathology but also a complex disorder associating significant morbidities including psychosocial dysfunction, metabolic syndrome, glucose intolerance, diabetes, dyslipidemia, hypertension, hepatic steatosis cardiovascular disease, and increased cancer risk. PCOS is a major cause of hirsutism and presents specific cutaneous manifestations which include acne, alopecia and acanthosis nigricans. All adolescents’ girl and women presenting with these dermatological manifestations must be evaluated for PCOS. Moderate or severe inflammatory acne, especially if unresponsive to topical therapy may require complex endocrine investigation in order to assess androgen metabolism. Also the presence of acanthosis nigricans must be evaluated by the diabetologist in order to exclude a possible diabetes mellitus. The confirmation of the diagnosis of PCOS and possible complications involves a complex procedure with hormonal assessment, imagistic exploration, and metabolic profile.
Multidisciplinary team approach involving a reproductive endocrinologist, dermatologist, psychologist/psychiatrist, dietician, and sometimes a bariatric surgeon is necessary for the long-term management of these patients. The treatment must be individualized according the PCOS phenotype and the correlation between the medical treatment and the dermato-cosmetological one is mandatory.

SHORT CV

Dr. Cristina Preda is currently Associate Professor of Endocrinology, Head of the Department of Endocrinology of the University of Medicine and Pharmacy ”Grigore T. Popa” and Head of the Endocrinology Clinic of the University Hospital “St. Spiridon”, Iasi, Romania. She received her medical degree and her PhD from “Grigore T. Popa” University of Medicine and Pharmacy. Her research interest covers area as: PCOS, thyroid pathology, GH disorders. Author and co-author of 20 books and 55 articles in national and international peer-reviewed journals. She is member of the Board of Romanian Society of Endocrinology since 2014 and Vice-President since 2017.

Contactează operatorul PDI 2020

7 + 12 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media