Conf. Dr. Constantin Magda

Conf. Dr. Constantin Magda
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

Simpozion Eli Lilly: Taltz în psoriasis: care sunt acele întrebări pe care ați vrut să le adresați dar nu ați facut-o niciodată?
Speaker: Magda Constantin

Psoriazisul este o afecțiune complexă, care nu se limitează la nivelul pielii și pentru tratamentul căreia, în ultimii ani, au fost dezvoltate numeroase terapii biologice cu eficacitate înaltă și profil de siguranță favorabil, care au permis îmbunătățirea standardelor de îngrijire a pacienților cu psoriazis.
Există însă multe întrebări care vin, pe de o parte, odată cu numărul în creștere al opțiunilor terapeutice disponibile și, pe de altă parte, cu accesul pacienților la o bază tot mai mare de informații.
Ce este mai important pentru un pacient cu psoriazis? Cum aleg din multitudinea de clase terapeutice? Cum aleg între două opțiuni ale aceleiași clase? Cum interpretez multitudinea de date de eficacitate și siguranță? Ce contează cel mai mult atunci când trebuie să aleg un tratament? Cum știu că am ales tratamentul potrivit?
Cei doi lectori vor dezbate pe seama tuturor acestor întrebări și nu numai.

PP-IX-RO-0913, iunie 2021
Material destinat profesioniștilor din domeniul sănătății.

Simpozion Eli Lilly: Taltz in psoriasis: what are the questions you always wanted to ask but never did?
Speaker: Magda Constantin

Psoriasis is a complex condition that is not limited to the skin and for the treatment of which, in recent years, many biological therapies have been developed, offering high efficacy and a favorable safety profile and therefore improving the standards of care for patients with psoriasis.
However, there are many questions that come to mind, on the one hand, with the growing number of available therapeutic options and, on the other hand, with patients’ access to a growing base of information.
What is more important for a patient with psoriasis? How do I choose from so many therapeutic classes? How do I choose between two options of the same class? How do I interpret the multitude of efficacy and safety data? What matters most when I have to choose a treatment? How do I know I choose the right treatment?
The speakers will have a debate around all these questions and more.

PP-IX-RO-0913, June 2021
This material is intented for the use of Health Care Professionals only.

Scurt CV

Experienţa profesională:
2020 Conferențiar Universitar
2015 Șef de Lucrări (decizie nr. 368/23.02.2015)
2015 Pedagogie medicală (certificat MEN 3058/12.03.2015)
2013 Șef Laborator Cercetare Dermatologie – Centrul de Cercetare CDPC (Colentina Dezvoltare Pavilion Cercetare)
2011 Medic primar dermatovenerolog (ordin MS 1296/01.09.2011);
2007 Medic specialist dermatovenerolog (ordin MSP 264/2007);
2006 Asistent universitar – UMF Carol Davila București (decizia UMF Carol Davila nr.168/27.02.2006);
2005 Doctorand cu frecvență UMF Carol Davila;
2002 Medic rezident specialiatatea „Dermatologie” (ordin MSF nr.VIIId/DB/8094/03.07.2002);
2001 Medic stagiar – Spitalul Clinic Colentina;
Educaţie şi formare:
2016 Atestat de Studii Complementare în Managementul Serviciilor de Sănătate
(MS seria C Nr.038953)
2015 Studii postdoctorale – ”Excelență în cercetarea științifică, interdisciplinară, doctorală și postdoctorală, în domeniile Economic, Social și Medical” – EXCELIS – Academia de Studii Economice in parteneriat cu UMF Carol Davila Bucuresti (USE nr. 3777)
2013 Doctor în Medicină – UMF Carol Davila București (ordin al MEC 4360MD/30.07.2013)
Titlul tezei de doctorat: „Valoarea testelor diagnostice moderne și impactul terapiei în dermatita de contact alergică”;
2003 Diplomă de Master – Universitatea Politehnică București (ordin MEC 8/21.05.2003) în specializarea Biomateriale la Facultatea de Știința și Ingineria Materialelor;
2000 Diploma de Licență (Doctor – Medic) UMF Carol Davila București, profilul Medicină, specializarea Medicină Generală (ordin MEN 265/30.01.2001);
1993 Diplomă de Bacalaureat – Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București (303/15.07.1993)

Membru în conducerea unor structuri profesional științifice naționale:
2020-2024
Reprezentant (reales) al Disciplinei Dermatologie II în Consiliul de Departament
Membru (ales) al Consiliului Facultății de Medicină ”UMF Carol Davila”
2018-prezent si 2013 – 2014
Membru al Comisiei Consultative de Dermatovenerologie din Ministerul Sănătății
2016-prezent
Managing Editor al Revistei Dermatovenerologia (Journal of Romanian Society of Dermatology)
2011 – prezent si 2008 – 2010
Membru al Comisiei de experți de la nivelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever
2011- prezent
Trezorier (reales) și Membru Consiliul Director (reales) al Societății Române de Dermatologie
2011 – prezent
Membru in Colectivul Editorial al Revistei Dermatovenerologia (Journal of Romanian Society of Dermatology) – BDI
2008 – 2011
Director Marketing & PR al Societății Române de Dermatologie
Din 2011
Președinte Comisia pentru Promovarea Imaginii (ales) a Asociației Medicale Române (AMR)
Din 2007
Membru în Comitetul de conducere al Asociației Medicale Române
Din 2004
Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Central East European Dermatovenereological Association for Cooperation (CEEDVAC)
Din 2004
Membru fondator și Membru în Comitetul de conducere al Asociației bolnavilor de psoriazis „Speranța”.

Contactează operatorul PDI 2021

12 + 7 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media