Conf. Univ. Dr. Anca Docea

Conf. Univ. Dr. Anca Oana Docea
Departamentul de toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România

Nanoparticulele de argint stabilizate cu etilen glicol ca nouă opțiune pentru tratamentul infecțiilor antibacteriene în vindecarea rănilor: o evaluare toxicologică
Autori: Anca Oana Docea1, Laurentiu Mogoanta2, Daniela Calina3

1Departamentul de toxicologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România
2 Departamentul de histologie, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România
3Departamentul de Farmacie Clinică, Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, Craiova, România

Dezvoltarea bacteriilor cu rezistență multiplă reprezintă o mare provocare pentru tratamentul infecțiilor cutanate și vindecarea rănilor. Noi alternative pentru antibioticele standard sunt studiate intens pentru a reduce incidența rezistenței bacteriilor și pentru a crește răspunsul terapeutic. Nanoparticulele de argint (AgNPs) sunt studiate pe larg pentru capacitatea lor de a trata infecțiile bacteriene, fungice și virale, împreună cu capacitatea lor de a promova vindecarea rănilor. Avantajul utilizării nanoparticulelor de argint este legat de costul redus, eficacitatea ridicată și toxicitatea scăzută. In acest studiu am sintetizat nanoparticule de argint stabilizate cu etilen glicol (EG) printr-o reacție simplă de reducere a azotatului de argint într-o soluție alcalină de EG și hidroxid de sodiu. Toxicitatea subcronică a AgNPs a fost testată pe patruzeci de șobolani CD-SD de 12 săptămâni (20 de masculiși 20 de femele). Animalele au fost împărțite în 4 grupuri de câte 10 șobolani per grup (5 femele și 5 masculi) și expuse timp de 28 de zile intraperitoneal la 0 mg/kgc; 1 mg/kgc Ag-EG, 2 mg/kgc Ag-EG si respectiv, 4 mg/kgc Ag-EG. Ag-EG NPs au prezentat o toxicitate scăzută la dozele maxime testate de 4 mg/kgc administrate intraperitoneal. Argintul s-a acumulat mai ales în ficat și splină și cantitati infima au fost detectate în inimă, plămâni, rinichi și creier. Nu s-au observat modificări histopatologice în organele de acumulare. În concluzie, nanoparticule de argint stabilizate cu etilen glicol sunt considerate o opțiune sigură pentru tratamentul rănilor de la nivelul pielii si mucoaselor, chiar dacă sunt absorbite în circulația sistemică.

Ethylene glycol silver nanoparticles as a new option for the treatment of antibacterial infections in wound healing: a toxicological evaluation
Autori: Anca Oana Docea1, Laurentiu Mogoanta2, Daniela Calina3

1Department of Toxicology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova, Romania
2 Department of Histology, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova, Romania
3 Department of Clinical Pharmacy, University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Craiova, Romania

The development of multiple resistance bacteria poses a big challenge for the treatment of several skin infections and wound healing. New alternatives for standard antibiotics have been tried to decrease the incidence of bacteria resistance and to increase the therapeutical response. Silver nanoparticles (AgNPs) are extensively studied for their ability to treat bacterial, fungal and viral infections along with their ability to promote wound healing. The advantage of using silver nanoparticles is related to low cost, high efficacy and low toxicity. In this study we synthesized ethylene glycol (EG) silver nanoparticles through a simple reduction reaction of silver nitrate in an alkaline solution of EG and sodium hydroxide. The sub-chronic toxicity of AgNPs was tested on forty 12-week CD-SD rats (20 males and 20 females). Animals were divided into 4 groups of 10 rats per group (5 females and 5 males) and exposed for 28 days intraperitoneally at 0 mg/body weight; 1 mg /kg body weight Ag-EG, 2 mg/kg body weight Ag-EG, 4 mg/kg of Ag-EG body. AgNPs functionalized with EG showed low toxicity at the maximum tested doses of 4 mg/kg body weight administered intraperitoneally. The silver was accumulated especially in the liver and spleen and in low levels in the heart, lung, kidney and brain. No histopathological changes have been observed in the organs of accumulation. In conclusion, ethylene glycol silver nanoparticles are considered a safe option for the treatment of wound healing, even if they are absorbed in the systemic circulation.

Scurt CV

Anca Oana Docea este conferențiar universitar cu abilitare în Farmacie în cadrul Facultății de Farmacie, Universitatea de Medicina si Farmacie din Craiova, unde predă Toxicologie și reprezentanta României în Comitetul Pentru Evaluarea Riscurilor din cadrul Agentiei Europene pentru Produse Chimice (ECHA). Este farmacist specialist Farmacie Clinică, deține un masterat în Farmacologie și Toxicologie, titlul de Toxicolog recunoscut la nivel European (ERT – European Registered Toxicologist) și titlul de doctor în Medicină. S-a specializat în testările toxicologice pe animale, testările neurocognitive in vivo și analize biochimice și imunohistochimice. A urmat specializări de toxicologie clinică la Universitatea Aristotle din Thessaloniki, Grecia și Universitatea din Granada, Spania, specializare în metode de analiză a bazelor de date transcriptomice la King’s College London și specializare în noi modele in vivo și in vitro de evaluare a neurotoxicității xenobioticelor la Albert Einstein College of Medicine, New York, USA.
În prezent este editor asociat pentru Toxicology Reports Journal (ELSEVIER) și guest-editor pentru o serie de ediții speciale în cadrul Toxicology Reports journal (ELSEVIER), Food and Chemical Toxicology (ELSEVIER), Frontiers in Pharmacology (Frontiers), Medicina (MDPI), Life (MDPI). A publicat peste 110 de articole științifice (dintre care 103 indexate ISI Clarivate), 2 cărți cu profil didactic și 5 capitole de carte de specialitate în edituri internaționale, recunoașterea național și internațională fiind redată printr-un H-index de 28 (Web of Science, Clarivate Analytics).

Contactează operatorul PDI 2021

8 + 6 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media