Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana

Conf. Univ. Dr. Onofrei Viviana
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa”, Iași
Spitalul Județean Clinic de Urgențe, Secția Cardiologie, Iași, România

Actualități în diagnosticul și strategiile terapeutice la pacienții cu sindrom posttrombotic
Autor: Viviana Onofrei

Cuvinte cheie: sindrom posttrombotic, tratament conservator, tratament invaziv

Introducere: Sindromul posttrombotic (SPT) este o complicație frecventă și invalidantă a trombozei venoase profunde (TVP), care reduce calitatea vieții și este costisitoare. SPT apare chiar și după tratamentul adecvat al TVP.
Materiale și metodă: Pornind de la revizuirea sistematică a literaturii recente, subiectul se axează pe factorii de risc pentru SPT și noile metode disponibile de prevenție și tratament.
Rezultate: Manifestările clinice ale SPT sunt variate și diferite ca severitate. Obstrucția venoasă cronică și refluxul valvular sunt principalele mecanisme care contribuie la apariția hipertensiunii venoase. Inflamația și predispoziția genetică au de asemnea rol în apariția și dezvoltarea SPT. Riscul absolut individual de apariție a SPT este dificil de estimat, dar date recente furnizează informații noi în acest sens. În timp ce terapiile de compresie sunt esențiale, eficiența drogurilor venoactive este incertă. Tratamentul anticoagulant dizolvă frecvent trombusul parțial. O serie de tehnici invazive, ca reconstrucția chirurgicală, procedee hibride și recanalizarea endovasculară sunt disponibile actual. Utilizarea adecvată a acestor tehnici noi la pacienți selecționați are potențialul de a reduce manifestările SPT.
Concluzii: Există multe necunoscute în managementul SPT. Este nevoie de studii viitoare pentru înțelegerea fiziopatologiei, dezvoltarea de noi ținte terapeutice, cât și afirmarea eficienței, siguranței și beneficiului cost-eficiență a diferitelor strategii. Prima linnie de tratament rămâne cea conservatoare. În cazul SPT rezistent la tratament, însoțit de scăderea calității vieții, se va decide individual posibilitatea terapiei invazive.

Update on diagnosis and treatment strategies in patients with post-thrombotic syndrome

Author: Viviana Onofrei

Keywords: post-thrombotic syndrome, conservative therapy, invasive treatment

Introduction: The post-thrombotic syndrome (PTS) is a frequent, disabling complication of deep vein thrombosis (DVT) that reduces quality of life and is costly. PTS develops even when appropriate therapy is used to treat the DVT.
Material and method: Based on the systematic review of recent literature the topic focuses on risk factors for PTS and the available new methods to prevent and treat it.
Results: The clinical manifestations of PTS can be present in various combinations and severity. Persistent venous obstruction and valvular reflux are the main mechanisms contributing to venous hypertension. Inflammation and the genetic predisposition also play a role in promoting the development of PTS. The individual absolute risk of PTS is difficult to be predicted, but recent research provides new information. While compression-based therapies are essential to manage PTS, the effectiveness of venoactive drugs is uncertain. The anticoagulant therapy frequently ensures only partial clearance of thrombus. Some invasive procedures are also available, such as open surgical reconstructions, hybrid procedures, and endovenous recanalization. Treating appropriately selected patients with PTS the new strategies may have potential to decrease post-thrombotic manifestations.
Conclusions: There are many gaps in the management of PTS. Future studies are needed to understand the pathophysiology, to suggest future therapeutic targets as well as the effectiveness, safety, and cost-effectiveness of various strategies. First-line treatment should be conservative therapy. In case of therapy-resistant PTS with poor quality of life, the possibility of an invasive treatment should be made individually.

Scurt CV

Absolventă a Facultăţii de Medicină şi Farmacie ”Grigore T. Popa” Iaşi, promoția 1991

Experienţa profesională:
Conferențiar universitar, Disciplina Medicină Internă (Cardiologie), Facultatea de Medicină, U.M.F. “Grigore T. Popa” Iași
Activitate didactică curiculară și extracuriculară continuă din 1996
Medic primar cardiologie și medicină internă la Clinica de Cardiologie, USTACC, Spitalul Județean Clinic de Urgențe “Sf. Spiridon” Iași
Doctor în științe medicale, teza de doctorat ”Disfuncția endotelială în hipertensiunea arterială”, 2006
Competențe în Ecocardiografie Generală și Ultrasonografie Generală
Masterat “Bazele nutriţiei clinice”, 2011

Apartenenţa la Societăţi ştiinţifice:
Membră în Societatea Română de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Cardiologie
Membră în Societatea Europeană de Hipertensiune
Membră în American Heart Association/American College of Cardiology)

Distincții:
European Hypertension Specialist
Diplomă de excelență din partea Societății Române de Hipertensiune
Fellow of European Society of Cardiology

Domenii de interes ştiinţific:
Afectarea cardiovasculară în patologia medicală, hipertensiunea arterială, disfuncţia endotelială şi rigiditatea arterială, insuficienţa cardiacă, bolile vasculare, boli metabolice.
Implicare activă în activitatea de cercetare științifică (granturi de cercetare științifică, coinvestigator în studii clinice multicentrice internaționale, colaborator în registre naționale și europene de specialitate)
Metode de investigaţie sau tratament originale introduse în premieră națională (studiul comparativ şi integrat al disfuncţiei endoteliale în hipertensiunea arterială prin metoda Complior şi ecografie vasculară (2001), tromboliza ghidată pe cateter în trombozele venoase profunde (echipa Prof. Dr. Datcu – 2004)
Editor de cărți de specialitate cu colectiv național, manuale, peste 100 lucrări științifice în reviste ISI și BDI

Contactează operatorul PDI 2021

10 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media