Dr. Bădulici Sonia

Dr. Bădulici Sonia
Spitalul Clinic Colentina, București

Dermato-alergologia de contact, o trecere în revistă a literaturii
Autor: Sonia-Cornelia Bădulici

Cuvinte cheie: alergen de contact, Bateria Standard Europeană, dermatită alergică de contact

Introducere: Dermato-alergologia de contact are ca scop este diagnosticarea corectă a reacțiilor alergice de contact indiferent de localizarea lor (tegument, mucoasa bucală, nazală, conjunctivală etc.). Metoda utilizată este testarea patch, sau testarea epicutanată.
Material și metodă: Șase articole din literatura ultimilor ani sunt analizate, începând cu Bateria Standard Europeană și Bateria Standard Extinsă, a căror compoziție a fost revizuită ultima dată în 2019, continuând cu două articole dedicate eczemei mâinii (primul referitor la populația generală, al doilea analizând aspectele întâlnite la copii și adolescenți în perioada actualei pandemii), urmate de alte două publicații ce abordează din nou relația directă dar și colaterală dintre pandemia de COVID-19 și anumite afecțiuni dermato-alergologice, și terminând cu prezentarea unui caz din patologia cutanată profesională.
Rezultate: Alături de cei 30 de alergeni de contact (haptene) intrând în compoziția Bateriei Standard Europene, alți 13 alergeni adiționali sunt recomandați de forumurile europene; dermatita de contact a mâinilor are o prevalență înaltă, o treime dintre adulții afectați având un istoric de dermatită atopică; ca o consecință a măsurilor de igienă caracteristice actualei pandemii, o parte semnificativă a populației pediatrice a dezvoltat rapid o formă sau alta de eczemă a mâinilor; echipamentele de protecție utilizate în pandemie și-au dovedit responsabilitatea în apariția urticariilor de contact; acrilații monomeri reprezintă un real pericol pentru profesionistele din domeniul mainchiură-pedichiură.
Concluzie: Introducerea permanentă a unor noi compuși chimici în produsele cosmetice, dermato-cosmetice, industriale, reprezintă tot atâtea provocări pentru dermato-alergologii români, cu respectarea strictă a recomandărilor grupurilor de lucru europene.

Contact dermato-allergology, a review of literature
Autor: Sonia-Cornelia Bădulici

Keywords: contact allergen, European Baseline, allergic contact dermatitis

Introduction: Contact dermatology-allergology aims to correctly diagnose allergic contact reactions regardless of their location (skin, oral, nasal and conjunctival mucosa, etc.). The method used is patch testing, or epicutaneous testing.
Material and method: Six articles from the literature of recent years are analyzed, starting with the European Baseline Series and the Extended Series, whose composition was last revised in 2019, continuing with two articles dedicated to hand eczema (the first on the general population, the second analyzing aspects encountered in children and adolescents during the current pandemic), followed by two other publications that address again the direct and collateral relationship between the COVID-19 pandemic and certain dermato-allergic diseases, and ending with the presentation of a case of occupational skin pathology.
Results: In addition to the 30 contact allergens (haptenes) that make up the European Bestline Series, another 13 additional allergens are recommended by European forums; hand contact dermatitis is highly prevalent, with one-third of affected adults having a history of atopic dermatitis; as a consequence of the hygiene measures characteristic of the current pandemic, a significant part of the pediatric population has rapidly developed some form of hand eczema; the protective equipment used in the pandemic has proven its responsibility in the appearance of contact urticaria; monomer acrylates are a real danger for manicure-pedicure professionals.
Conclusion: The permanent introduction of new chemical compounds in cosmetic, dermato-cosmetic and industrial products represents as many challenges for Romanian dermato-allergists, in strict compliance with the recommendations of European working groups.

 

Scurt CV

Experiență profesională:
Medic Primar Medicina muncii și Medic specialist Dermato-venerologie la Spitalul Clinic “Colentina”, Doctor în Științe Medicale

Certificate:
• 2004 – 2020 Cursuri anuale de actualizare în dermato-alergologie, organizate de Grupul de Studii și de Cercetări în Dermato-alergologie (GERDA)
• Ianuarie 2018, Ianuarie 2019, Ianuarie 2020, Ianuarie 2021 Participare la manifestarea Best of Allergologie et Immunologie, Lyon
• Iunie 2009 Certificat de Traducător (română-franceză, franceză-română, domeniul Medicină-Farmacie)
• Noiembrie 2008, Atestation de réussite, Examenul pentru DELF (Diplôme d’Études de Langue Française), Nivelul B1 al Cadrului European comun de referință pentru limbi
• Aprilie-Septembrie 2002 Stagiu de Dermatologie profesională și de Dermato-alergologie în Clinica de Dermatologie a Spitalului “Claude Huriez” , C.H.R.U. de Lille, FRANCE
• 1975-1981 Facultatea de Medicină Generală, Craiova

Apartenență la societăți științifice:
• Membru al ESCD (European Society of Contact Dermatitis) din anul 2014
• Membru al Rețelei de Vigilență în Dermato-Alergologie (REȚEAUA REVIDAL-GERDA) din anul 2015
• Membru al EBS (European Baseline Series) taskforce, din anul 2018

Contactează operatorul PDI 2021

4 + 12 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media