Dr. Brihan Ilarie

Șef Lucr. Dr. Brihan Ilarie
Facultatea de Medicină, Universitatea din Oradea, România
Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea

 

Simpozion Sandoz: Erelzi și Hyrimoz, două tratamente, un singur dispozitiv, SensoReadyPen
Lectori: Simona Ianoși, Ilarie Brihan

Medicamentele biosimilare devin disponibile în diferite arii terapeutice. Un medicament biosimilar este un medicament biologic, care s-a dovedit a nu avea diferențe clinic semnificative față de medicamentul de referință în ceea ce privește calitatea, activitatea biologică, siguranța, eficacitatea și imunogenitatea.1 Medicamentele biosimilare au fost utilizate în practica clinică de peste 15 ani ca tratamente pentru înlocuirea hormonului de creștere, pentru neutropenie și anemie legate de insuficiența renală cronică sau de cancer.
Concurența între diferite medicamente biologice, inclusiv medicamentele biosimilare, creează mai multe oportunități de alegere a tratamentului pentru medici și pentru pacienți și îmbunătățește performanța pentru medicamente individuale (cum ar fi dispozitive îmbunătățite, servicii pentru pacienți sau formulări).
Prescriptorii ar trebui să utilizeze toate dovezile relevante disponibile pentru a lua deciziile privind îngrijirea unui pacient, cu selecția inițială a celei mai potrivite molecule pe baza considerentelor clinice. Ulterior, medicii care prescriu medicamente ar trebui să ia în considerare propunerile de valoare oferite de diferite produse, inclusiv indicațiile privind costurile și licențele, precum și alți factori relevanți pentru utilizarea produsului și rezultatele clinice probabile pentru fiecare pacient.
Produsele biosimilare sunt considerate a fi interschimbabile cu produsul lor de referință, ceea ce înseamnă că un medic poate alege medicamentul biosimilar în locul produsului de referință (sau invers) și se așteaptă să obțină același efect clinic (echivalență terapeutică).1
Compania Sandoz, care a aniversat anul acesta 15 ani de la producerea primului biosimilar din lume, de hormon de creștere (Omnitrope), pune la dispoziția medicilor și pacienților din Romania un portofoliu complet de biosimilare pentru tratamentul bolilor inflamatorii autoimune, de la adalimumab (Hyrimoz) la etanercept (Erelzi), folosing același dispozitiv inovator de administrare SensoReadyPen, infliximab (Zessly) si rituximab (Rixathon).

Simpozion Sandoz: Erelzi and Hyrimoz, two treatments, one device, SensoReadyPen
Lectori: Simona Ianoși, Ilarie Brihan

Biosimilar medicines are becoming available across different therapeutic areas. A biosimilar medicine is a biological medicine, which has been shown not to have any clinically meaningful differences from the reference medicine in terms of quality, biological activity, safety, efficacy and immunogenicity.1 Biosimilar medicines have been used in clinical practice for over 15 years as treatments for growth hormone replacement, neutropenia and anemia related to chronic renal failure or cancer.
Competition between different biological medicines, including biosimilar medicines, creates increased choice for patients and clinicians, and enhanced value propositions for individual medicines (such as improved devices, patient services or formulations).2
Prescribers should use all available relevant evidence to guide decisions about the care of an individual patient with the initial selection of the most appropriate molecule based on clinical considerations. Subsequently, prescribers should consider the value propositions offered by different products, including cost and licensed indications, as well as other factors relevant to the use of the product and likely clinical outcomes for each patient.
Biosimilar products are considered interchangeable with their reference product; which means a prescriber can choose the biosimilar medicine over the reference product (or vice versa) and expect to achieve the same clinical effect (therapeutic equivalence)1
Sandoz with over 15 years experience in producing biosimilars, starting with first worldwide biosimilar, growth hormone (Omnitrope), is offering to doctors and patients in Romania a complete portfolio of biosimilars in inflammatory autoimmune diseases, from adalimumab (Hyrimoz) to etanercept (Erelzi), sharing the same innovative administration device SensoReadyPen, infliximab (Zessly), and rituximab (Rixathon).

Contactează operatorul PDI 2021

1 + 14 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media