Dr. Dimitriu Andreea

Dr. Dimitriu Andreea
Spitalul ARCADIA

Manifestări cutanate post-vaccinare COVID-19 – între mit și realitate
Autori: Daciana Elena Brănişteanu1, Andreea Dimitriu2
1Secţia de Dermatovenerologie, Spitalul Clinic C.F. Iaşi, România
2Departamentul de Dermatovenerologie, Arcadia Spitale şi Centre Medicale, Iaşi, România

Cuvinte cheie: COVID-19, vaccin, dermatologie, reacții adverse

Infecţia cu coronavirus (COVID-19) este cauzată de coronavirusul sindromului respirator acut sever 2 (SARS-CoV-2) și a determinat apariția unei pandemii provocatoare și amenințătoare la nivel mondial, cu importante pierderi economice și de sănătate.
Numeroase manifestări cutanate au fost asociate cu infecția cu COVID-19, cum ar fi: erupții cutanate veziculare sau maculo-papulare, leziuni livedoide/necrotice, urticarie, leziuni de tip chilblains și erupții induse medicamentos.
Până în prezent, există trei tipuri principale de vaccinuri anti-COVID-19 utilizate în întreaga lume: vaccinuri bazate pe ARN, vaccinuri vector adenovirale și vaccinuri cu virusuri întregi inactivate.
Pe măsură ce vaccinarea COVID-19 devine globală, noile cercetări demonstrează o varietate de erupții cutanate, majoritatea fiind reacții ușoare sau moderate la locul injectării (durere, eritem, edem, mâncărime), de obicei autolimitate și fără consecințe grave. Reacțiile inflamatorii întârziate sunt mai puțin frecvente, cu un debut la 8 sau mai multe zile după vaccinare și constau în eritem, indurație și sensibilitate. Majoritatea reacțiilor locale întârziate au fost moderate și tranzitorii, cu puține recurențe la a doua doză.
Efectele secundare dermatologice variază de la erupție morbilliformă și pernio la pitiriazis rozat și eritem multiform. Unele reacții precum, eritromelalgia, eritemul multiform și pitiriazisul rozat imită manifestările cutanate cunoscute ale infecției cu COVID-19. În mod similar, reactivările virusurilor varicelo-zosterian și herpes simplex au fost raportate și în cazurile de infecție COVID-19 și în cazul vaccinărilor post-COVID-19.

Cutaneous reactions to COVID-19 vaccination – between myth and reality
Autori: Daciana Elena Brănișteanu1, Andreea Dimitriu2
1Dermatovenereology Department, C.F. Clinical Hospital, Iasi, Romania
2Dermatovenereology Department, Arcadia Hospital and Medical Center, Iasi, Romania

Keywords: COVID-19, vaccine, dermatology, adverse reactions

Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and it caused a worldwide challenging and threatening pandemic, with important health and economic losses.
Numerous skin manifestations were associated with COVID-19 infection, such as: vesicular or maculo-papular skin rashes, livedoid/ necrotic lesions, urticaria, chilblains-like lesions and drug induced eruptions.
So far, there are three main types of COVID-19 vaccines in use around the world: messenger RNA–based vaccines, adenoviral vector vaccines, and inactivated whole-virus vaccines.
As COVID-19 vaccination gets globally, new research demonstrates a variety of skin rashes, most of them mild or moderate injection-site reactions (pain, erythema, oedema, itch), usually self-limited, and without serious consequences. Delayed inflammatory reactions are less frequent, with an onset of 8 days or more after vaccination and it consists of erythema, induration and tenderness. Most of delayed large local reactions were moderated and transient, with few recurrences at the second dose.
Dermatological side effects range from morbilliform rash and pernio to pityriasis rosea and erythema multiforme. Some reactions such as erythromelalgia, erythema multiforme and pityriasis rosea mimic known cutaneous manifestations of COVID-19 infection. Similarly, varicella zoster and herpes simplex reactivations have also been reported with COVID-19 infection cases and post COVID-19 vaccinations.

 Scurt CV

Educație și formare
– Diplomă medic specialist dermato-venerolog (pe baza examenului sustinut în sesiunea noiembrie 2017)
– Medic rezident dermato-venerologie (2012- 2017)- Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sf. Spiridon”, Iași, Clinica de Dermatovenerologie
– Diplomă doctor-medic (2010)- Universitatea de Medicină și Farmacie”Grigore T. Popa”, Iași – Facultatea de Medicină
– Diplomă de bacalaureat (2004)- Colegiul Național, Iași
– Multiple cursuri de pregătire profesională continuă atât naţionale, cât şi internaţionale: EADV Resident Course – Dermoscopy; Dermapen’s Training Program – Advanced Class; “Bazele anatomice pentru injectarea de acid hialuronic la nivelul feţei. Rezultatele tratamentelor cu acid hialuronic”; EADV Resident Course – “Paediatric Dermatology”; “Terapii bazate pe lumina inteligentă”; “Injectare de plasma autologă PRP”; Curs postuniversitar de Dermatopediatrie, “Present and future in Dermatocosmetology”; “Skin ultrasound”; “Scleroderma at the border between specialities”; “Dermato-allergology”; “Dermatological surgery – from simple to complex” etc.

Activitatea ştiinţifică:
Autor a 2 capitole de carte, coautor in 2 lucrări în extenso publicate în reviste cotate ISI Web of Science, 6 lucrări publicate în rezumat în jurnale indexate ISI, 6 lucrări în extenso în revista indexata ISI şi BDI, autor principal şi coautor de postere la manifestări naţionale şi internaţionale, comunicări orale.

Membru al unor societăţi ştiinţifice
European Academy of Dermatology and Venereology
Societatea Română de Dermatologie
Asociaţia Dermatologilor din Moldova
International Dermoscopy Society

Contactează operatorul PDI 2021

14 + 7 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media