Dr. Plămădeală Petru

Dr. Plămădeală Petru
Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași

CD1a în diagnosticul leziunilor ce afectează potențial și pielea la copil
Autori: P. Plămădeală¹, Doina Mihăilă¹, Elena Cojocaru², Laura Dacu³, A.V. Patrașcu³, C.A. Costin³, L. Plămădeală⁴, M. Plămădeală⁴
1Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria” Iași
2Departament Științe Morfo-Funcționale I, Facultatea de Medicină, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași
3Medici rezidenți Anatomie Patologică, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași
4Studenți Facultatea de Medicină, U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iași

Cuvinte cheie: CD1a, histiocitoza cu celule Langerhans, imunohistochimie

La Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sf. Maria” Iași am introdus tehnica imunohistochimică de diagnostic în anul 2008. Printre marcherii utilizați în patologia tumorală și netumorală am folosit și CD1a pentru diagnosticul diferențial al formelor de histiocitoză cu celule Langerhans de alte leziuni. Dintr-un număr de 20 de cazuri cu leziuni variate din perioada 2008-2021, am statuat diagnosticul de histiocitoză cu celule Langerhans în 11 cazuri cu ajutorul metodei imunohistochimice, printre markerii imunohistochimici fiind utilizat și CD1a. Afectarea cutanată în histiocitoză a fost prezentă la 8 cazuri din 11, alte trei cazuri fiind granuloame eozinofile. În celelalte 9 cazuri cu suspiciune de histiocitoză, diagnostiscul a fost diferit, respectiv: limfadenită – 2 cazuri, dermatită cronică nespecifică – 2 cazuri și câte 1 caz de infiltrat leucemic cu celule dendritice, boală Castelman, osteoblastom, xantogranulom juvenil și histiocitom fibros. Marcherul CD1a a fost esențial în diagnosticul histiocitozei cu celule Langerhans în toate formele ei de prezentare și în diagnosticul diferențial cu alte leziuni ce mimează histiocitoza cu afectare inclusiv cutanată.

CD1a in the diagnosis of various lesions that potentially affect the skin in children
Autori: P. Plămădeală¹, Doina Mihăilă¹, Elena Cojocaru², Laura Dacu³, A.V. Patrașcu³, C.A. Costin³, L. Plămădeală⁴, M. Plămădeală⁴
1Children’s Clinical Hospital “St. Maria ”Iasi
2U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi
3Resident doctors pathological anatomy Iasi
4Student U.M.Ph. ”Grigore T. Popa” Iasi

Keywords: CD1a, Langerhans cell histiocytosis, immunohistochemistry

At the Emergency Clinical Hospital for Children “St. Maria” Iasi we introduced the immunohistochemical diagnostic technique in 2008. Among the markers for tumor and non-tumor pathology we also used CD1a for the differential diagnosis of Langerhans cell histiocytosis types from other lesions. Out of a number of 20 cases with various lesions during 2008-2021, we diagnosed Langerhans cell histiocytosis in 11 cases using various immunohistochemical markers, including CD1a. Skin damage in histiocytosis was present in 8 of 11cases, the remaining 3 cases being eosinophilic granuloma. In the other 9 cases with suspected histiocytosis, the diagnosis was dissimilar, respectively lymphadenitis – 2 cases, chronic nonspecific dermatitis – 2 cases and 1 case each of leukemic infiltrate with dendritic cells, Castelman’s disease, osteoblastoma, juvenile xanthogranuloma and fibrous histiocytoma. The marker CD1a was essential in the diagnosis of Langerhans cell histiocytosis in all its forms of presentation and in the differential diagnosis with other lesions that mimic histiocytosis with damage including skin.

Scurt CV

Experiență profesională:
1992 – 1994 – Spitalul Clinic “Sf. Spiridon” Iaşi
1994 – 2006 – asistent universitar – Universitatea de medicină și farmacie “Grigore T. Popa” Iași
1995 – prezent – Medic primar Anatomie Patologică – Spitalul Clinic de Urgențe pentru Copii “Sfânta Maria” Iași
2007 – prezent – Univeristatea APOLLONIA Iași

Stagii de specializare în străinătate:
1993 Laboratoire d’anatomie patologique CHRU de Lille, Lille,Franta, Stadiu de studiu si cercetare in patologie, bursa CHRU Lille.
2007 – St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis (Tn ), SUA, Pathology Department, Specializare în imunohistochimie, sponsorizat de International Outreach Program

Membru al asociaţiilor profesionale:
– Societatea de Medici si Naturalişti Iasi
– Academia Internaţionala de Patologie
– Societatea Română de Citologie

Contactează operatorul PDI 2021

13 + 10 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media