Dr. Vidan Popa Mihaela

Dr. Vidan Popa Mihaela
Hyperclinica MedLife Grivita, București

Utilizarea alogrefelor cutanate în managementul rănilor extinse
Autori: Liliana Gabriela Popa1,2, Călin Giurcăneanu1,2, Mihaela Vidan Popa3, Mara Mădălina Mihai1,2
1Departamentul de Dermatologie, Spitalul Universitar de Urgență Elias, București, România
2Departamentul de Dermatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, București, România
3Departamentul de Dermatologie, Hyperclinica MedLife Grivita, București, România

Grefarea cutanată este un element cheie în managementul rănilor extinse. Deși acoperirea definitivă a rănilor cu grefă de pilele autologă este ținta finală, acest scenariu nu este realist de cele mai multe ori, datorită limitării disponibilitații de piele autologă. De aceea, substituenții sintetici sau biologici cutanați sunt necesari în vederea acoperirii temporare a rănilor extinse. Printre acestea, alogrefele cutanate cadaverice rămân ca primă alternativă datorită numeroaselor avantaje. Acestea scad pierderea apei, proteinelor și electroliților, îmbunătățesc termoreglarea, reduc durerea și diminuează riscul de infecții cutanate. Mai mult, îmbunătățesc autogrefarea succesivă, stimulând epitelizarea și pregătind patul de grefare. Curățarea promtă a pielii marilor arși și acoperirea cu piele alogrefată, reduce semnificativ mortalitatea și scurtează perioada de spitalizare.
Cercetările viitoare ar trebui sa evalueze dezvantajele actuale asociate cu utilizarea alogrefelor cutanate, în special disponibilitatea limitată a acestora, antigenitatea înaltă, riscul de infecții, cât și optimizarea tehnicilor de procesare și depozitare.

The use of cadaveric skin allografts in the management of extensive wounds
Autori: Liliana Gabriela Popa1,2, Călin Giurcăneanu1,2, Mihaela Vidan Popa3, Mara Mădălina Mihai1,2
1Department of Dermatology, Elias Emergency University Hospital, Bucharest, Romania
2Department of Dermatology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
3Department of Dermatology, Hyperclinic Medlife Grivita, Bucharest

Skin grafting is a major element in the management of extensive wounds. Although the permanent closure of extensive wounds using autologous skin grafts is the gold standard, this scenario is rarely feasible due to the limited availability of autograft skin in these patients. Hence, biological or synthetic skin substitutes are necessary for the temporary coverage of massive wounds. Among these, cadaveric skin allografts remain the first choice due to their numerous advantages. They reduce the loss of water, proteins and electrolytes, improve thermoregulation, reduce pain and lower the risk of wound infection. Furthermore, they improve subsequent autograft take by stimulating epithelization and preparing the wound bed. Prompt excision of massive burn wounds and temporary coverage with allograft skin significantly reduces mortality and shortens hospitalization.
Future research must address the current disadvantages associated with the use of allograft skin, mainly the limited availability, high antigenicity, risk of infection transmission, as well as optimization of the processing and storage techniques.

Scurt CV

Absolventă a Facultății de Medicină Generală, Universitatea de Medicină și Farmacie Craiova, în anul 1999.
Și-a efectuat rezidențiatul în specialitatea Dermato-Venerologie în Spitalul Elias București, sub îndrumarea Prof. Călin Giurcăneanu. De atunci până în prezent, și-a desfășurat activitatea ca medic specialist, ulterior medic primar, în Hyperclinica Medlife Grivița București.
Ariile de interes sunt dermato-patologia, accesând cursul de „Dermatopatologie Diagnostică” acreditat de London Royal Collage of Pathologist in 2015, precum și dermato-chirurgia și dermato-estetică.
Este membră a Societății Europene de Dermato-Venerologie (EADV), a Societății Române de Dermato-Venerologie și a Primăverii Ieșene.
Are competență în chirurgie dermatologică, dermatoscopie și dermatologie estetică, având experiență în augmentarea cu fillere de umplere, injectări toxină botulinică, peelinguri chimice, tratamente de reîntinerire cu laser, mezoterapie și liftare cu fire.

Contactează operatorul PDI 2021

5 + 6 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media