Prof. Dr. Alecu Mihail

Prof. Univ. Dr. Alecu Mihail
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” Bucureşti
Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti

Defensină, cathelicidină şi proteină s 100 în patogenia psoriazisului
Autori: Mihail Alecu, Gabriela Coman

Peptidele antimicrobiene, ca substanţe cu rol în apărarea împotriva agenţilor patogeni (bacterii, fungi, paraziţi, unele virusuri) sunt întâlnite atât la mamifere cât şi la insecte şi plante.
În cazul vertebratelor superioare, aceste peptide de 12-50 resturi de aminoacizi au capacitatea de a modula răspunsul imun, atât cel adaptativ cât şi cel înnăscut, cu implicaţii multiple în procesele inflmatorii.
Psoriazisul reprezintă o afecţiune inflamatorie sistemică cronică, în patogenia căreia sunt implicate atât imunitatea adaptativă prin limfocitul T, cât şi imunitatea înnăscută, prin multiple mecanisme, inclusiv cel al peptidelor antimicrobiene. Cele mai importante peptide antimicrobiene sunt: defensina, cathelicidina, protein S100. Aceste peptide sunt produse de celulele epiteliale, inclusiv de către keratinocite, având rol în apărarea antimicrobiană dar şi într-o serie de procese celulare (diferenţiere, proliferarea, apoptoză) prin stimularea receptorilor pentru factorii de creştere sau prin formarea de complexe cu acizii nucleici ai gazdei. Complexele IL-37/ADN stimulează celulele dendritice (pDC) plasmacitoide, pe calea receptorilor TLR (TLR9), urmată de secreţia de TNF, IL-23, IL-12, cu rol esenţial în menţinerea procesului inflamator în psoriazis.
Evidenţierea unei expresii crescute a acestor citokine în placa de psoriazis aduce un argument în plus pentru evidenţierea rolului acestor peptide antimicrobiene în patogenia psoriazisului. Prezentăm câteva dintre mecanismele patogene din psoriazis în care sunt implicate peptidele antimicrobiene.

Defensine, cathelicidine and protein s 100 in the pathogeny of psoriazis
Authors: Mihail Alecu, Gabriela Coman

Antimicrobial peptides, as substances that play a role in defense against pathogens (bacteria, fungi, parasites, some viruses) are found in both mammals and insects and plants.
In the case of the upper vertebrates, these peptides of 12-50 amino acid residues have the ability to modulate the immune response, both adaptive and innate, with multiple implications in inflammatory processes.
Psoriasis is a chronic systemic inflammatory disorder, in the pathogenesis of which, both adaptive immunity, through T lymphocytes, and innate immunity, are involved, through multiple mechanisms, including antimicrobial peptides. The most important antimicrobial peptides are: defensin, cathelicidin, S100 protein. These peptides are produced by epithelial cells, including keratinocytes, which play a role in antimicrobial defense but also in a number of cellular processes (differentiation, proliferation, apoptosis) by stimulating growth factors receptors, or by forming complexes with host nucleic acids. IL-37 / DNA complexes stimulate plasmacytoid dendritic cells (pDC) via the TLR receptor (TLR9), followed by secretion of TNF, IL-23, IL-12, which play an essential role in maintaining the inflammatory process in psoriasis.
Emphasizing the increased expression of these cytokines in the psoriasis plaque provides further argument for highlighting the role of these antimicrobial peptides in the pathogenesis of psoriasis. We present some of the pathogenic mechanisms of psoriasis in which antimicrobial peptides are involved.

Scurt CV

Studii: Facultatea de Medicină București Specialitatea : Medicină generală
Titluri didactice, științifice și academice
Cercetator științific principal gradul I
Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori maligne cutanate” (1994), UMF București
Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Univ. Titu Maiorescu, București
Specialitate: – medic primar dermato-venerologie
medic primar alergologie și imunologie clinică
Membru în asociații profesionale, academii:
Societatea Româna de Dermatologie
Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica
ISIR (Asociația Internaționala de Studiu a Interferonului și a citokinelor)
EADV (Asociația Europeana de Dermato-Venerologie) Distincții :
Premiul Academiei Române ” Daniel Danielopolu” – 1990
Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie -Bucuresti — 1995 e Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001
Încadrarea prezenta și cea anterioara:
București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Laboratorul de
Imunologie, din 1981 pâna in prezent — Conducator Laborator Imunologie
Lucrari științifice publicate:
-un numar de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, indexate
monografii: ”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor ”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, coautor Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim autor ”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor ”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini

Contactează operatorul PDI 2020

12 + 8 =

Operatorul PDI 2020

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media