Prof. Dr. Alecu Mihail

Prof. Univ. Dr. Alecu Mihail
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” Bucureşti
Universitatea “Titu Maiorescu” Facultatea de Medicină, Bucureşti

Manifestări alergice și non alergice post vaccinare anti SARS CoV2
Autori: M. Alecu1 , Gabriela Coman2, Alina Mușetescu1, Ionica Rădulescu1
1Universitatea “Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină, București, România
2Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale “Dr. Victor Babeș”, București, România

Cuvinte cheie: reacții adverse, vaccin, SARS COV2
Administrarea în masă într-un interval scurt de timp a vaccinurilor împotriva virusului Sars Cov2 necesită cunoașterea aprofundată și rapidă a reacțiilor adverse produse de aceste vaccinuri.
Datele obținute din studiile clinice efectuate înaintea administrării vaccinurilor trebuie corelate cu datele obținute de la persoanele vaccinate până în prezent. Pe de altă parte, frecvența și gravitatea reacțiilor adverse la pacienții vaccinați trebuie comparată cu apariția spontană a acestor reacții în populația normală, nevaccinată.
Vaccinurile anti Sars Cov 2 utilizate în prezent, atât cele cu ARNm (Pfizer, Moderna) cât și cele cu vector viral ((Janssen) produc reacții adverse cu aspecte clinice multiple dar cu grade de gravitate diverse, cele mai multe fiind reacții minore, care nu pun în pericol viața pacienților.
În studiul nostru se face o prezentare generală a reacțiilor alergice întâlnite la aceste vaccinuri (șocul anafilactic, edemul Quinque), a reacțiilor nealergice (autoimunitatea), a inflamației și reacțiilor cu mecanism incert. Sunt prezentate mecanismele de producere a reacțiilor adverse întâlnite, aspecte terapeutice ca și frecvența cu care apar aceste reacții comparativ cu populația normală, nevaccinată. În final, pe baza acestor date, și a raportului risc/beneficiu, se face o analiză a deciziei de recomandare, utilizare sau interzicere a vaccinurilor în situații normale sau la pacienții cu situații clinice deosebite.

Allergic and non-allergic manifestations post vaccination anti SARS CoV2
Autori: M. Alecu1, Gabriela Coman2, Alina Mușetescu1, Ionica Rădulescu1
1″Titu Maiorescu” University, Faculty of Medicine, Bucharest, Romania
2″Dr. Victor Babeș” Infectious and Tropical Diseases Clinical Hospital, Bucharest, Romania

Keywords: side effects, vaccine, SARS COV2
Mass administration of Sars Cov2 virus vaccines in a short period of time requires a thorough and rapid understanding of the adverse reactions produced by these vaccines.
Data obtained from clinical trials performed prior to vaccination should be correlated with data obtained from vaccinated individuals to date. On the other hand, the frequency and severity of adverse reactions in vaccinated patients should be compared with the spontaneous occurrence of these reactions in the normal, unvaccinated population.
The Sars Cov 2 vaccines currently used, both those with mRNA (Pfizer, Moderna) and those with viral vector (Janssen) produce side effects with multiple clinical aspects but with varying degrees of severity, most of which are minor reactions, which they do not endanger the lives of patients.
Our study provides an overview of allergic reactions to these vaccines (anaphylactic shock, Quinque edema), non-allergic reactions (autoimmunity), inflammation and reactions with an uncertain mechanism. The mechanisms of production of the adverse reactions encountered are presented, therapeutic aspect as well as the frequency with which these reactions appear compared to the normal, unvaccinated population. Finally, based on these data, and the risk & benefit ratio, an analysis is made of the decision to recommend, use or prohibit vaccines in normal situations or in patients with special clinical situations.

Scurt CV

Studii: Facultatea de Medicină București
Specialitatea: Medicină generală
Titluri didactice, științifice și academice
Cercetator științific principal gradul I
Doctor în medicină cu teza ”Citochinele în tratamentul local al unor tumori maligne cutanate” (1994), UMF București
Profesor titular de curs Dermato-venerologie, Univ. Titu Maiorescu, București
Specialitate: – medic primar dermato-venerologie
medic primar alergologie și imunologie clinică
Membru în asociații profesionale, academii:
Societatea Româna de Dermatologie
Societatea Româna de Alergologie și Imunologie Clinica
ISIR (Asociația Internaționala de Studiu a Interferonului și a citokinelor)
EADV (Asociația Europeana de Dermato-Venerologie) Distincții :
Premiul Academiei Române ” Daniel Danielopolu” – 1990
Premiul Conferinței Interbalcanice de alergologie -Bucuresti — 1995 e Premiul Academiei Române ”Gheorghe Marinescu” – 2001
Încadrarea prezenta și cea anterioara:
București, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș Laboratorul de
Imunologie, din 1981 pâna in prezent — Conducator Laborator Imunologie
Lucrari științifice publicate:
-un numar de 100 de comunicări și articole dintre care 25 articole publicate în reviste de specialitate de circulație internațională, indexate
monografii: ”Sarcomul Kaposi” Editura Tehnică, 1998, 230 pagini, unic autor ”Apoptoza-Moartea celulară programată” Ed. Academiei, 1999, 410 pagini, coautor Reacții alergice la medicamente” Ed. Medicală, 2002, 400 pagini, prim autor ”Patologia moleculară a pielii” Ed. Medicală, 2006, 495 pagini, unic autor ”Dermato-Venerologie” Ed. Didactică și Pedagogică 2010, 300 pagini

Contactează operatorul PDI 2021

5 + 7 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media