Prof. Dr. Ciubară Anamaria

Prof. Dr. Ciubară Anamaria
Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea ‘Dunărea de Jos’, Galați

Etaloane înșelătoare ale frumuseții
Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroşcă2, Liliana Luca1, A.B. Ciubară1

1Facultatea de Medicină și Farmacie, Universitatea “Dunărea de Jos”, Galați
2student, Universitatea de Medicină și Farmacie ’ Carol Davila’, București

Cuvinte cheie: frumusețe, etaloane, acceptare

Frumusețea este o preocupare firească a ființei umane. Este imaginea cu care te prezinți în lume. Dincolo de a te îngriji, de igiena personală, de creativitatea şi de simțul estetic al fiecăruia dintre noi, a apărut tendința de a exagera, de a te considera frumos după un tipar la modă care adeseori nu se potriveşte cu fizionomia cu care persoana a fost înzestrată. Problematica etaloanelor de frumusețe este constant mediatizată. Există persoane recurg la diferite proceduri de înfrumusețare astfel încât uneori ajung să nu se mai recunoască ele însele privindu-se în oglindă ori să nu mai fie recunoscute de către cunoscuți. Mai mult de atât, își pierd unicitatea și par să semene între ele. Abandonând ideea de “înfățișare ideală” lăsăm în urmă ceva ce uram dar, pe care îl iubeam foarte mult. Cu toate acestea, acest efort este singura modalitate de a ne accepta pe noi înșine, de a ne descoperi frumusețea și de a trăi mai pașnic cu ea.

Misleading beauty standards
Anamaria Ciubară1, Ana-Cătălina Chiroşcă2, Liliana Luca1, A.B. Ciubară1

1Faculty of Medicine and Pharmacy, “Dunărea de Jos” University, Galati
2student, ‘Carol Davila’ University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Keywords: beauty, standards, acceptance

Beauty is a natural concern of the human being. It is the image you present yourself in the world. Beyond the care, personal hygiene, creativity and aesthetic sense of each of us, there has been a tendency to exaggerate, to consider yourself beautiful after a fashionable pattern that often does not match the physiognomy with which the person was gifted. The issue of beauty standards is constantly covered. There are people who resort to various beauty procedures so that sometimes they end up not recognizing themselves by looking in the mirror or are no longer recognized by acquaintances. Moreover, they lose their uniqueness and seem to resemble each other. Abandoning the idea of “ideal appearance” we leave behind something we hated, but which we loved very much. However, this effort is the only way to accept ourselves, to discover our beauty and to live more peacefully with it.

Scurt CV

Certified physician practicing psychiatry at “Elisabeta Doamna” Psychiatry Hospital, Galati, Romania. She is teaching Psychiatry and Behavioral Sciences course as Professor at the Faculty of Medicine and Pharmacy within the „Dunarea de Jos” University Galati. Anamaria Ciubara is a member of Psychiatric Advisory Committee for Ministry of Health, editor of the „American Journal of Psychiatry and Neuroscience” and is involved in many research, educational and advocacy projects in psychiatry.

Contactează operatorul PDI 2021

6 + 2 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media