Prof. Dr. Bădescu Magda Mariana

Scurt CV

• Profesor Universitar
• Disciplina Fiziopatologie, Facultatea de Medicină, U.M.F. „Gr.T.Popa” Iaşi
• Medic primar medicină internă
• Membru a 15 societăţi ştiinţifice naţionale şi internaţionale:
Autor a unui număr de 16 manuale didactice şi a unui număr de 6 monografii, dintre care menţionez:
• Zincul, o speranţă pentru diabetici (monografie) Magda Bădescu, Casa Editorială “Demiurg” Iaşi, 1997.
• Elemente Fiziopatologice de limbaj intercelular (Monografie), Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu; Editura “Terra Nostra”, ISBN 973-85547-4-8, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE. Insuficienţa marilor sisteme funcţionale, Manuela Ciocoiu, Magda Bădescu. Editura Junimea, Iaşi, 2010, ISBN 978-973-37-1465-1
• Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Laurenţiu Bădescu. Natural polyphenols intake in experimental diabetes mellitus, LAP LAMBERT Academic Publishing 2012, ISBN-13: 978-3659211287
• Compendu de Fiziopatologie Generală; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu, Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-23-5, Iaşi, 2001.
• Compendu de Fiziopatologie Specială; Magda Bădescu, Manuela Ciocoiu; Editura Vasiliana, ISBN 973-8148-32-4, Iaşi, 2001.
• FIZIOPATOLOGIE SPECIALĂ, Editura “Gr. T. Popa”, U.M.F. Iaşi, 2011, coord. Magda Bădescu, ISBN 978-606-544-055-5
Activitatea ştiinţifică se materializează în:
• 31 lucrări ISI publicate în ultimii 10 ani
• 66 lucrări BDI publicate în ultimii 10 ani
• 37 lucrări în alte reviste, în volumele unor conferinţe cu ISBN sau ISSN
• 11 programe de cercetare + 20 teze de doctorat finalizate si confirmate.
H-index Web of Science Core Collection = 7
Factor de impact cumulat (pentru toate articolele) = 34,28
Teme de cercetare de interes, cu aplicabilitate pentru studiile doctorale;
1. Patogenia complicațiilor diabetului zaharat precum și prevenția și terapia acestora prin derivați naturali (microelemente, polifenoli).
2. Posibilități de limitare a complicațiilor hipertensiunii arteriale prin derivați naturali.
3. Aspecte genetice și epigenetice în diagnosticul și tratamentul cardiopatiei ischemice.
4. Aspecte celulare și moleculare în etiopatogenia și terapia neoplazică.
5. Metode de diagnostic precoce și terapie în bolile degenerative.

Contactează operatorul PDI 2019

6 + 5 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro