Prof. Dr. Căruntu Costin

Prof. Dr. Căruntu Constantin
U.M.F. “Carol Davila”, Bucureşti

Microscopia confocală de reflectanță – diagnosticul IN VIVO al carcinomului bazocelular
Autori: C. Căruntu1,2, M. Lupu1, Mihaela Ilie3, Ana Căruntu4, Sabina Zurac1,5, D. Boda1,2
1Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” București, România
2 Departamentul de Dermatologie, Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice “Prof. N. Paulescu” București, România
3Departamentul de Dermatologie, Spitalul Regional Kalmar, Suedia
4Departamentul de Chirurgie Orală și Maxilofacială, Spitalul Clinic de Urgență Militar Central “Carol Davila”, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Facultatea de Medicină Dentară, București, România
5Departamentul de Anatomie Patologică, Spitalul Clinic Colentina București, România

Cuvinte cheie: carcinom bazocelular, in vivo, diagnostic, microscopie confocală de reflectanță

Carcinomul bazocelular (CBC) este o formă de neoplazie cutanată cu prevalență și incidență extrem de ridicate. Este frecvent asociat cu invazie locală și distrugerea țesuturilor adiacente, generând o morbiditate semnificativă. De aceea, diagnosticarea precoce și tratamentul adaptat fiecărui caz în parte sunt de importanță majoră în reducerea costurilor socio-medicale asociate.
Microscopia confocală de reflectanță este o tehnica de evaluare micromorfologică, neinvazivă a țesutului cutanat care și-a dovedit rolul important în diagnosticarea CBC. În cadrul acestei lucrări ne propunem prezentarea experienței grupului nostru de cercetare în identificarea in vivo a criteriilor microscopice ale CBC și a corelațiilor existente cu subtipurile histopatologice ale acestuia.

Reflectance confocal microscopy – IN VIVO diagnosis of basal cell carcinoma
Autori: C. Căruntu1,2, M. Lupu1, Mihaela Ilie3, Ana Căruntu4, Sabina Zurac1,5, D. Boda1,2

1“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania
2Dermatology Department, “Prof. N. Paulescu” National Institute of Diabetes Nutrition and Metabolic Diseases, Bucharest, Romania
3Dermatology Department, County Hospital of Kalmar, Sweden
4Department of Oral and Maxillofacial Surgery, “Carol Davila” Central Military Emergency Hospital, “Titu Maiorescu” University, Faculty of Dental Medicine, Bucharest, Romania
5Department of Pathology, Colentina University Hospital, Bucharest, Romania

Keywords: basal cell carcinoma, in vivo, diagnosis, reflectance confocal microscopy

Basal cell carcinoma (BCC) is a type of skin malignancy with extremely high prevalence and incidence. It is frequently associated with local invasion and destruction of adjacent tissues, generating significant morbidity. Therefore, early diagnosis and tailored treatment are of major importance in reducing the associated socio-medical costs. Reflectance confocal microscopy is a non-invasive micromorphological evaluation technique of skin tissue that has proven to play an important role in diagnosing BCC. In this presentation we aim to provide an overview on the experience of our research group in identifying the in vivo microscopic criteria of BCC and the correlations with its histopathological subtypes.

Scurt CV

Professor of Physiology at “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy in Bucharest.
Dermatologist at “Prof. N.C. Paulescu” National Institute of Diabetes in Bucharest.
Trained in in vivo confocal microscopy, cellular and molecular biology techniques, and molecular imaging techniques.
Member of International Dermoscopy Society, International League of Dermatological Societies, International Union of Physiological Sciences.
Research interest: in vivo confocal microscopy, dermatooncology, inflammatory skin diseases, neurogenic inflammation, psychodermatology, neuroendocrinology of the skin

Contactează operatorul PDI 2021

3 + 11 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media