Prof. dr. ing. Radu Cezar-Doru

Date personale
Studii : Institutul Politehnic Iaşi, Facultatea de Tehnologie Chimică Textilă, specializarea Tehnologia Chimică a Produselor Textile, Pielii și Înlocuitorilor, promoţia 1981
Doctorat: Anul obţinerii titlului : 1995
Titlul tezei: „Contribuții la cunoașterea modificărilor chimice și fizico-mecanice a unor fibre sub influența descărcărilor în plasmă”,
Coordonator: Academician Prof. Univ. Dr. Chim. Nicolae Asandei
Experienţă profesională
– Inginer, Intreprinderea « Vigonia » Bîrlad (1981-1982),
– Inginer la Stația Pilot Finisare a Facultății de Textile (1982-1983),
– Cadru didactic universitar, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial, Iaşi (1982 – prezent)
Activitate didactică
– Titular al disciplinelor: Măsurarea culorii (1999 – prezent) și Textile Tehnice –Textile Medicale (2005-prezent)
Cursuri / îndrumare publicate:
– Măsurarea Culorii (2004)
Activitate ştiinţifică
Direcţii de cercetare: Cercetări privind utilizarea descărcarilor în plasma asupra materialelor textile. Textile medicale.
Contracte de cercetare, granturi, programe (membru sau director):
– Tehnologii și nanomateriale de funcționalizare bioactivă tip barieră a suprafețelor textile, PNCDI II – Parteneriate, 2007-2010
– Textile cu eliberare controlată a medicamentelor în tratamentul unor afecțiuni dermatologice, Program CEEX, – 2006-2008
– Coordonator proiect Leonardo da Vinci project, 2002/2003 cu Deutsches Wollforschungs Institut from Aachen (Germany)‘’Training of young engineers from field of wool finishing
– Director coordonator proiect FP6 2002/2003, Utilizarea tehnicilor de tratare a benzilor de lînă cu plasmă DBD;Innovation Transfer in Textiles, Program LEONARDO DA VINCI, 2008-2010
Alte activităţi reprezentative
– Membru în la societati, asociatii, organizatii profesionale: International Federation of Knitting Technologists (IFKT); The Textile Institute of Manchester; Asociatia Generala a Inginerilor din Romania (AGIR); Asociatia Absolvetilor Facultatii de Textile – Pielarie din Iasi (ASITEX)
– Membru în Consiliul Facultății

 

Contactează operatorul PDI 2019

8 + 15 =

Operatorul PDI 2019

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro