Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță

Prof. Univ. Dr. Alexandru Oanță
Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie

 

Vitiligo – o manifestare secundară a tratamentului cu pembrolizumab
Autori: A. Oanţă1, Smaranda Ţerean2

1 Dermamed Braşov, România
2 Centrul Medical Topmed, Târgu Mureş, România

Vitiligo este o leucodermie circumscrisă, adesea familială, idiopatică sau dobândită, caracterizată prin macule acromice, cu peri de obicei decoloraţi, care prezintă uneori la periferie o zonă hiperpigmentată, frecvent cu dispoziţie simetrică. Afecțiunea este frecvent asociată cu tulburări de origine autoimună. Caz clinic: pacient în vârstă de 62 de ani cu melanom metastatic având adenopatie axiliară stângă și paratraheală inferioară, metabolic activă. Tratamentul cu pembrolizumab intravenos nu a fost urmat de apariția unei toxicități, dar a indus apariția de vitiligo pe pielea păroasă a capului. Inhibitorii de checkpoints imunologici (anticorpi monoclonali anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD-L1), reprezintă o nouă clasă de medicaţie în terapia cancerului, cu toxicitate în principal imunologică, mediată prin reactivarea şi proliferarea limfocitelor T induse care poate afecta, teoretic, toate organele. Toxicitatea dermatologică apare atât la anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) cât şi la anti-CTLA-4 (ipilimumab) indiferent de tipul tumorii tratate. Progresele ştiinţifice actuale au modificat schemele terapeutice ale melanomului şi altor neoplasme, oferind posibilitatea unei supravieţuiri prelungite. Imunoterapia cu inhibitori ai punctelor de control (check points inhibitors, anticorpi anti-PD1) poate fi o șansă la viață în melanomul metastatic sau nerezecabil. Adiţional activităţii antitumorale pembrolizumabul activează mecanisme imune determinând o creştere a răspunsului imun împotriva funcţiilor celulare native, generând efecte secundare autoimune: exanteme, exanteme maculo-papuloase, prurit şi vitiligo.

VITILIGO – SECONDARY TO PEMBROLIZUMAB TREATMENT

Vitiligo is a circumscribed leukoderma, often familial, idiopathic or acquired, characterized by achromic spots, usually discolored hairs, which sometimes have a hyperpigmented area at the periphery, usually with a symmetrical arrangement. The condition is often associated with autoimmune disorders. Clinical case: 62-year-old patient with metastatic melanoma with left axillary adenopathy and lower paratracheal, metabolically active. Intravenous pembrolizumab treatment was not followed by toxicity, but induced vitiligo on the scalp. Immunological checkpoint inhibitors (anti-CTLA-4, anti-PD-1, anti-PD-L1 monoclonal antibodies) represent a new class of medication in cancer therapy, with mainly immunological toxicity, mediated by the reactivation and proliferation of induced T lymphocytes. which can theoretically affect all organs. Dermatological toxicity occurs with both anti-PD-1 (nivolumab, pembrolizumab) and anti-CTLA-4 (ipilimumab) regardless of the type of tumor being treated. Current scientific advances have altered the therapeutic regimens of melanoma and other neoplasms, offering the possibility of prolonged survival. Immunotherapy with check points inhibitors (anti-PD1 antibodies) may be a chance at life in metastatic or unresectable melanoma. In addition to its antitumor activity, pembrolizumab activates immune mechanisms causing an increase in the immune response against native cellular functions, generating autoimmune side effects: rash, maculo-papular rash, pruritus and vitiligo.

Scurt CV

• Medic primar în specialitatea dermato-venerologie
• Doctor în Ştiinţe Medicale
• Coordonator al Centrului de dermato-venerologie Dermamed Braşov
• Membru în Comitetul de Conducere al Societăţii Române de Dermatologie (SRD)
• Secretar de redacţie al Revistei Dermatovenerologie – Revista Societăţii Române de Dermatologie
• Membru fondator al Societăţii Române de Dermato-Oncologie (SRDO)
• Membru în Consiliul de Conducere al Asociaţiei Dermatologilor Transilvani (ADT)
• Membru al Asociaţiei Dermatologilor din Moldova (ADEM)
• Membru al Societăţii Maghiare de Dermato-Venerologie – Magyar dermatológiai társulat (MDT)
• Membrul al Academiei Europene de Dermatologie şi Venerologie (EADV)

Contactează operatorul PDI 2021

1 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media