Prof. Dr. Gherman Claudia Diana

Prof. Dr. Claudia Gherman
Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Este ultrasonografia Doppler utilă în detectarea recidivelor după ablația endovenoasă laser a venei safene mari?
Autor: Claudia Gherman

Introducere: Recidiva varicoasă este o alternativă comună de evoluție după tratamentul varicelor, indiferent de metoda de tratament aplicată.
Scopul prezentului studiu este de a stabili rolul ultrasonografiei doppler în evaluarea recurențelor venelor varicoase (RVV), la pacienții tratați prin ablație endovenoasă laser (EVLA), comparativ cu tratamentul chirurgical convențional.
Material și metodă: 138 de pacienți cu RVV au fost incluși în studiu. 75 pacienți au beneficiat de tratament chirurgical convențional (grupul 1) pentru boala varicoasă și 64 au avut tratament laser (grupul 2). La pacienții incluşi în studiu tratamentul chirurgical convențional a constat în întreruperea joncțiunii safeno-femurale (crosectomie), safenectomie (stripping vena safenă mare) sau/și flebectomii etajate. Tratamentul cu laser endovenos a fost practicat tot pe vena safenă mare, sub ghidaj ultrasonografic. RVV au fost evaluate, în ambele grupuri, la 2 ani postoperator, prin examinare ultrasonografică doppler.
Rezultate: Recurența varicoasă diagnosticată ultrasonografic a fost prezentă la toți pacienții luați în studiu, doar 16,66% dintre aceștia prezentând recurență evidențiată clinic. Nu s-au înregistrat rezultate postoperatorii diferite semnificativ statistic țntre cele două metode de tratament, în intervalul de timp luat în studiu.
Concluzii: Ultrasonografia Doppler constituie gold standard-ul în diagnosticul RVV consecutive intervențiilor pe sistemul venos superficial. Deoarece refluxul diagnosticat ultrasonografic nu este întotdeauna însoțit de simptomatologie clinică în RVV, o monitorizare ultrasonografică atentă și periodică a pacientului cu boală venoasă cronică este necesară.

Is Doppler Ultrasound Useful in the Detection of Recurrent Varicose Veins after Endovenous Laser Ablation of the Great Saphenous Vein?
Autor: Claudia Gherman

Introduction: Recurrent varicose veins (RVV) are a common evolution alternative after varicose treatment, regardless of the treatment method applied.
The aim of the present study was to establish the role of Doppler ultrasound (DUS) in the assessment of RVV in patients treated by endovenous laser ablation (EVLA) of the great saphenous vein (GSV), as compared to conventional surgical treatment.
Material and method: Patients with conventional surgical treatment achieved by the interruption of the saphenofemoral junction (crossectomy), saphenectomy (stripping of the great saphenous vein), or/and phlebectomies were eligible for inclusion in the study. Also, patients with endovenous laser treatment performed on the GSV, too, under ultrasound guidance, were eligible. RVV were assessed in both groups, 2 years postoperatively, by DUS examination.
Results: One hundred and thirty-eight patients with RVV were included in the study. Seventy-five patients had conventional surgical intervention (group 1) for varicose veins and sixty-four had laser intervention (group 2). Ultrasound-detected varicose recurrence was present in all the patients in our study, but only 16.66% was concomitantly present the clinical recurrence. The differences in postoperative results between the two treatment methods during our study were not statistically significant.
Conclusions: DUS is the golden standard in the diagnosis of RVV consecutive to interventions on the superficial venous system. Because ultrasound-detected reflux is not always accompanied by clinical symptomatology in RVV, careful and periodic ultrasound monitoring of the patient with chronic venous disease is necessary.

Scurt CV

Chirurg vascular și generalist la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie Cluj-Napoca în anul 1990.
A fost șefa secției Chirurgie II în intervalul 2017-2020, iar în prezent este Managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, unul dintre cele mai mari spitale din țară.
Din anul 2016 este Președinta Societății Române de Angiologie și Chirurgie Vasculară, societate cu peste 25 de ani de tradiție în țara noastră, cu 12 manifestări știinţifice organizate, și care continuă să reprezinte o societate științifică de interes general, cu caracter științific și educațional. Pe parcursul activității sale în cadrul societății a fost preocupată de crearea unui cadru organizatoric adecvat pentru toți specialiștii ale căror preocupări au legătura cu angiologia și chirurgia vasculară, în vederea ridicării continue a nivelului lor profesional și științific. Munca sa a avut ca obiective: susținerea acțiunilor de introducere a unor standarde, ghiduri, tehnici noi (cum ar fi cele de abord endovascular), propunerea de noi competențe și specializări din domeniu, precum și dezvoltarea relațiilor de colaborare cu organizații internaționale similare și afilierea la acestea.
În cursul activității sale a devenit: Membru în Comisia Consultativă de Chirurgie Vasculară a Ministerului Sănătăţii, Membru în Comisia de specialitate Chirurgie Vasculară a Colegiului Medicilor România si Reprezentantul Societatii Romane de Chirurgie Vasculara in UEMS Section and Board of Vascular Surgery.

Contactează operatorul PDI 2021

14 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media