Prof. Univ. Dr. Zurac Sabina

Prof. Dr. Zurac Sabina
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Spitalului Clinic Colentina, București

Leziuni vasculare în COVID-19
Autori: Sabina Zurac, Cristiana Popp, Luciana Nichita, Mirela Cioplea, Alexandra Cioroianu, Alexandra Bastian, Carmen Dumitru, Ioana Simion, Lelia Iliescu, Rodica Olteanu, T Voiosu, B Mateescu, Carolina Constantin, Monica Neagu

Cuvinte cheie: COVID-19, celule endoteliale, leziuni vasculare

SARS-CoV-2 folosește enzima de conversie a angiotensinei 2 (ACE2) pentru a intra în celulele umane; celulele endoteliale exprimă niveluri ridicate de ACE2 fiind supuse unor efecte citopatice virale directe cu leziuni severe cu disruptive de membrane celulare. Ca rezultate directe, au fost descrise mai multe tipuri de leziuni vasculare: tromboză multiorgană extinsă (în capilare, arteriole și venule dar și în vase mai mari cu thromboembolism pulmonar ulterior fatal), microangiopatie, activare endotelială și angiogeneză extinsă.
Am analizat leziunile vasculare în 10 autopsii (grupul de studiu A) și 21 de biopsii cutanate și gastro-intestinale efectuate la pacienții cu COVID-19 (grupul de studiu B); folosim ca martor 10 autopsii (grupul de control A) efectuate la pacienții decedați cu gripa A H1N1 și 21 de biopsii cutanate și gastro-intestinale efectuate la pacienții cu dermatoze inflamatorii și inflamații nespecifice gastro-intestinale asortate după sex și vârstă (grupul de control B).
În grupul de studiu A toți pacienții au prezentat microtrombi fibrinoși în multiple organe, 6 pacienți au prezentat trombi în vase mari, 7 pacienți au prezentat infarcte recente; 8 pacienți prezintă microangiopatie; în grupul de control A, nu au fost prezente tromboze sau microangiopatii. 11 pacienți cu microtrombi fibrinoși și 4 cazuri cu microangiopatie au fost descriși în grupul de studiu B; niciunul dintre pacienții din grupul de control B nu a prezentat astfel de modificări.
În experiența noastră, COVID-19 prezintă leziuni vasculare multiple; înțelegerea cascadei mediatorilor cheie implicați în aceste procese deschide poarta către terapia țintită a pacienților cu COVID-19 cu forme severe de boală.

Vascular lesions in COVID-19
Autori: Sabina Zurac, Cristiana Popp, Luciana Nichita, Mirela Cioplea, Alexandra Cioroianu, Alexandra Bastian, Carmen Dumitru, Ioana Simion, Lelia Iliescu, Rodica Olteanu, T Voiosu, B Mateescu, Carolina Constantin, Monica Neagu

Keywords: COVID-19, endothelial cells, vascular lesions

SARS-CoV-2 uses the angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) to entry into human cells; endothelial cells express high levels of ACE2 being subject of direct viral cytopathic effects with severe injury with disrupted cell membranes. As direct results, several types of vascular lesions were described: extended multiorgan thrombosis (in capillaries, arterioles and venules but also in larger vessels with subsequent fatal pulmonary thromboembolisms), microangiopathy, endothelial activation and extensive angiogenesis.
We analyzed the vascular lesions in 10 autopsies (study group A); and 21 cutaneous and gastrointestinal (GI) tract biopsies performed on patients with COVID-19 (study group B); we use as control 10 autopsies (control group A) performed on A H1N1 influenza deceased patients and 21 cutaneous and GI tract biopsies performed on patients with inflammatory dermatoses and nonspecific inflammation of GI tract matched by sex and age (control group B).
All patients in study group A presented fibrin microthrombosis in multiple organs; 6 patients presented thrombi in large vessels; 7 patients presented recent infarctions; 8 patients present microangiopathy in study group A; no thrombosis or microangiopathy were present in control group A. 11 patients with fibrin microthrombi and 4 cases with microangiopathy were described in study group B while none of the patients in control group B presented such changes.
In our experience, COVID-19 presents multiple vascular lesions; understanding the cascade of key mediators involved in these processes open the gate towards targeted therapy of COVID-19 patients with severe forms of disease in order to reduce morbidity and mortality.

Scurt CV

Professor of Pathology in Faculty of Dental Medicine, University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila” Bucharest, senior pathologist and head of the Department of Pathologicy Colentina University Hospital, Bucharest, Romania.
Specializations in the field of dermatopathology (Austria 2012), molecular biology (Italy 2012), digestive pathology (Bucharest 2016, 2015, 2011, 2010, 2009 and 2008), oral pathology (the Netherlands 2005-2006), immunohistochemistry (Bucharest 2004; Greece 2001 ), lymphoid pathology (Greece 2001), pulmonary pathology (Italy 1999), soft tissue pathology (Greece 1997), liver pathology (Greece 1996)
Member of the European Society of Pathology, International Academy of Pathology, International Society of Dermatopathology, Romanian Society of Dermatooncology, Romanian Association of Immunodermatology, European Academy of Dermatovenerology
Author of over 330 scientific papers presented at national and international congresses and symposiums, over 125 articles published in specialized magazines, 23 specialized chapters / monographs. H-index (WOS all data bases) 10; citations: 460.
Researcher / manager / project manager in 16 research projects
Areas of interest: dermatopathology, oral pathology, infectious pathology, soft tissue tumors

Contactează operatorul PDI 2021

9 + 9 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media