Psih. Luca Liliana

Psih. Luca Liliana
Universitatea “Dunărea de Jos” Galați

Distorsionarea realității- filtrele de înfrumusețare
Autori: Liliana Luca, A.B. Ciubară, Anamaria Ciubară

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați

Cuvinte cheie: filtre de înfrumusețare, realitate, percepție

Scopul acestui studiu a fost analiza percepției tinerilor asupra fotografiilor editate.

Materiale și metode
Chestionar anonim ,online, pe un lot de 109 subiecți cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani care și-au dat acordul de a participa la această cercetare realizată în perioada noiembrie 2020- aprilie 2021.

Rezultate
Din cei 109 participanți la acest studiu, 59,6% au declarat că obișnuiesc să editeze pozele pe care le postează pe rețele sociale,102 subiecți folosind diferite aplicații cu filtre de înfrumusețare..
Un procent de 67,9% dintre subiecți au fost de părere că pozele editate au un impact mai mare decât cele needitate iar 49,5% că le este util să își editeze fotografiile.
Un procent de 43,1% dintre cei investigați au declarat că le place mai mult cum arată cu filtre de înfrumusețare, 42,2% au spus că folosesc aceste aplicații pentru a-și corecta anumite imperfecțiuni sau defecte fizice și 19,3% au declarat că filtrele de înfrumusețare i-au motivat să își schimbe aspectul fizic.

Concluzii
Lipsa de informare cu privire la conștientizarea motivelor reale pentru care tinerii recurg la utilizarea filtrelor de înfrumusețare și la pericolele de a dezvolta tulburări din sfera sănătății mintale este un semnal de alarmă și un imbold pentru specialiști de a elabora și implementa programe de psiho-educație la nivel comunitar.

DISTORTION OF REALITY – BEAUTY FILTERS
Authors: Liliana Luca, A.B. Ciubară, Anamaria Ciubară

Universitatea “Dunărea de Jos” Galați

Keywords: beauty filters, reality, perception

The aim of this study was to analyze young people’s perception of edited photos.
Materials and methods
Anonymous questionnaire, online, on a group of 109 subjects aged between 18 and 50 years who agreed to participate in this research conducted between November 2020 and April 2021.
Results
Of the 109 participants in this study, 59.6% stated that they usually edit the photos they post on social networks, 102 subjects using different applications with beauty filters. 67.9% of the subjects thought that the edited photos have a greater impact than the unedited ones and 49.5% that it is useful for them to edit their photos. 43.1% of those surveyed said that their look were better with beauty filters, 42.2% said they use these applications to correct certain imperfections or physical defects and 19.3% have stated that beauty filters motivated them to change their physical appearance.
Conclusions
The lack of information on the awareness of the real reasons why young people resort to the use of beauty filters and the dangers of developing mental health disorders is an alarm signal and an impetus for specialists to develop and implement psycho-educational programs in community level.

Scurt CV

Psiholog clinician Drd , psihoterapeut

Loc de munca:
Facultatea de Medicină și Farnacie, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați
Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași

Educație:
– Absolventă a Facultăţii de Psihologie şi Stiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Al.I.Cuza” Iași”
– Absolventă a programului de Master în Psihologie Clinică
– Competenţă profesională în domeniul expertizei psihologice judiciare
– Curs de formare în Psihoterapie Integrativă
– Cursuri postuniversitare de Psihologie aplicată în justiţie și de Bioetică
– Doctorand în domeniul Medicină
Activitate profesională:
– membru în comitetele științifice la Conferința Galatia și Primăvara Dermatologică Ieșeană
– participări cu lucrări stiinţifice şi lector/ speaker la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale de psihiatrie, psihoterapie, medicină legală şi dermatologie
– colaborator la revista Lapsihiatru
– implicare în proiectele de parteneriat pentru dezvoltarea psihiatriei comunitare , în studii clinice și cercetare știintifică ale Spitalului Clinic de Psihiatrie „Socola”
– activitate în domeniul expertizei medico-legale psihiatrice
Membru fondator al Asociației de Psihologie Clinică și Psihoterapie Integrativă din România

Contactează operatorul PDI 2021

7 + 6 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media