Şef lucr. Dr. Bădescu Aida Corina

Şef lucr. Dr. Bădescu Aida Corina
Universitatea de Medicină şi Farmacie “Grigore T. Popa”, Iaşi

Diagnosticul molecular în infecția SARS-CoV-2, de la perfecțiunea tehnicii la arta interpretării rezultatelor
Autor: Aida Corina Bădescu

Cuvinte cheie: virus SARS-CoV-2, diagnostic de laborator, metode moleculare

Sopul acestei prezentări este acela de a oferi participanților o privire de ansamblu asupra posibilităților actulale de diagnostic molecular în infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Infecția cu virusul SARS-CoV-2 a reprezentat o imensă provocare pentru medicina românească și din punctul de vedere al posibilităților de diagnostic etiologic. Tehnicile de diagnostic molecular erau utilizate de rutină la noi în țară doar pentru diagnosticul și monitorizarea unor infecții virale care beneficiau de terapie specifică (infecția HIV, infecția cu virusuri hepatitice) sau pentru diagnosticul tuberculozei. Extinderea rapidă a capacităților de diagnostic molecular a reprezentat cea mai mare provocare pentru medicina de laborator, la începutul pandemiei fiind necesară atât dezvoltarea mijloacelor tehnice cât și pregătirea specifică a personalului pentru realizarea acestor teste ce presupun un nivel superior de pregătire al personalului din laborator.
Metodele moderne de diagnostic (hibridizare, tehnici de amplificare genică – PCR, secvențiere), bazate pe detecția genelor specifice acestui patogen, pun la dispoziția laboratorului și implicit a clinicianului cel mai valoros instrument pentru detecția rapidă, foarte sensibilă și foarte specifică a prezenței virusului dar permit și o apreciere cantitativă sau semicantitativă a nivelului său în secrețiile respiratorii, cu impact major în rata de transmitere la contacți. Apariția inerentă a mutațiilor virusului, favorizată de numărul foarte mare de persoane infectate la nivel global, a generat în plus nevoia de urmărire a acestor mutații și a variantelor virale emergente, tot prin tehnici moleculare de PCR sau de secvențiere genomică.

Prezentarea va include o trecere în revistă a testelor de diagnostic molecular utilizate în diagnosticul infecției cu virusul SARS-CoV-2, cu avantajele și cu dezavantajele lor dar și cu problemele de interpretare pe care le ridică.

Molecular diagnosis in SARS-CoV-2 infection, from technical perfection to the art of test rezults interpretation
Autor: Aida Corina Bădescu

Keywords: SARS-CoV-2 virus, laboratory diagnosis, molecular methods

The purpose of this presentation is to provide participants with an overview of the current possibilities of molecular diagnosis in SARS-CoV-2 infection.
The infection with the SARS-CoV-2 virus represented an huge challenge for the romanian medicine also from the point of view of the etiological diagnosis possibilities. Molecular diagnostic techniques were routinely used in our country only for the diagnosis and monitoring of viral infections that received specific therapy (HIV infection, viral hepatitis) or for the diagnosis of tuberculosis. The rapid expansion of molecular diagnostic capabilities was the biggest challenge for laboratory medicine, at the beginning of the pandemic being necessary both the development of technical means and specific training of staff to perform these tests that require a higher level of training of laboratory staff.
Modern diagnostic methods (hybridization, gene amplification – PCR, sequencing), based on the detection of genes specific to this pathogen, provide the laboratory and the clinician with the most valuable tool for rapid, very sensitive and very specific detection of the virus but also allow a quantitative or semi-quantitative assessment of its level in respiratory secretions, with a major impact on the rate of transmission to contacts. The inherent appearance of virus mutations, favored by the very large number of infected people globally, has also generated the need to track these mutations and emerging viral variants, also through molecular techniques of PCR or genomic sequencing.

The presentation will include a review of the molecular diagnostic tests used in the diagnosis of SARS-CoV-2 virus infection, with their advantages and disadvantages but also with the interpretation problems they raise.

Scurt CV

Şef lucrări Dr. Aida Corina Bădescu
Disciplina de Microbiologie
Facultatea de Medicină
U.M.F. ”Grigore T. Popa” Iaşi

Medic primar Medicină de Laborator
Doctor în ştiinţe medicale – specialitatea Dermatovenerologie.
Medic Coordonator Laboratorul de Biologie Moleculară, Spitalul de Boli Infecţioase “Sf. Parascheva” Iaşi

Membru în societăţi ştiinţifice:
• European Society for Clinical Microbiology and Infectious Disease
• Societatea Română de Microbiologie
• Societatea Română de Imunologie
• Societatea Română de Micologie

Contactează operatorul PDI 2021

14 + 14 =

Operatorul PDI 2021

Adresa: Str. A. Panu nr. 13, Iasi
Tel.: 0332.40.88.00-05
E-mail: inscrieri@primaderma.ro
Website: www.eventernet.ro

Parteneri Media